Sijti Jarnge – Samisk kultur- og utviklingssenter

Lik oss på facebook for å lettere følge med!

____________________________________________________________________________________________________________________

Nytt innslag på Aarborten-konferansen

Aktuell Historie

Folkeakademiet Vefsn og Vefsn Historielag

Prof. Ivar Bjørklund

Sannhets- og forsoningskommisjoen

20.03 – kl.12.50

Fornorskningen av samer og kvener.

Hva skjedde og hva skjer?

Aarborten konferanse – Hattfjelldalskonferansen 2019

Sista möjligheten att anmäla sig till konferansen! Anmäl deg innen 15 mars på telefon (+47) 919 00 392 eller post@sijtijarnge.no

Aamhtese: Gïele jïh Eatneme
Tema: Språk og areal
20-21.mars 2019
Lurer du på hvem som gjør hva? Sametinget, regjeringen eller kanskje kommunen? Hva er egentlig Åarjelsaemien vïerhtiesåafoe?
Har du noen god ide om hva som skal gjøres for å styrke samisk språk og areal? Vi inviterer alle som er interessert i en god samtale om dette!

Konferansen er arrangert av Sijti Jarnge, Hattfjelldal kommune, Nord universitet og Åarjelsaemien vïerhtiesåafoe.

Privatperson: 150,- per dag inkl kaffe eller 200,- for hele konferensen.

Middag 350,- inkl jojk av Simon Issat Marainen.
Organisasjon: 500,- per dag inkl kaffe eller 1000,- for hele konferansen inkl middag.
Overnatting kan bestilles gjennom oss.
Lunsj er på Fjellfolkets hus.

PROGRAM 20 mars Gïele/Språk
11.00 Lunsj og registrering
12.00 Innledning av Sijti Jarnges styreordfører Inga-Lill Sundset og Hattfjelldals ordfører Harald Lie
12.10 Sametingets president Aili Keskitalo – bland annet om Giellalokten, Sametingets strategier for samiske språk
12.30 Statssekreter for samiske saker Anne Karin Olli
12.40 Åarjelsaemien vïerhtiesåafoe/ Sørsamisk kunnskapspark
12.50 Fornorskningen av samer og kvener. Hva skjedde – og hva skjer? Ivar Bjørklund, Medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen

13.35 Kulturinnslag med Jörgen Stenberg

13.45 Njaalmeldhgïele jarngesne / Njálmmálaš giella guovddážiš – muntligt språk i fokus.
14.00 Workshop og kaffe – Hvordan styrker vi sammen sørsamiskt språk?
Hva vil vi at staten, Sametinget og andre aktører skal gjøre?

14.15 Kaffe
14.25 Samling/oppsummering av workshop

16.00 Paneldebatt om språk med spørsmål fra workshopen – Hvordan styrker vi sammen sørsamiskt språk?
Sametings president Aili Keskitalo
Statssekreter Anne Karin Olli
Nord universitet
Sijti Jarnge, styreleder Inga-Lill Sundset
Hattfjelldal kommunes ordfører Harald Lie
Storuman kommunes vice ordfører Karin Malmfjord
Moderator: Anne Severinsen

17.15 Oppsummering av dagen
17.35 Slutt på dag 1
19.00 Middag på Åarjelsaemien vïerhtiesåafoe/Sørsamisk kunnskapspark

PROGRAM Dag 2 Eatneme/Areal09.00 Innledning av Styreleder Inga-Lill Sundset og Hattfjelldals ordfører Harald Lie
09.10 Sametings president Aili Keskitalo
09.20 Statssekreter Anne Karin Olli
09.30 Fylkesmannen avdelning landbruk og reindrift
09.40 Protect Sápmi Isak Henrik Eira

10.20 Kaffe og kulturinslag

11.00 Paneldebatt – Ulike aktørers mål, ansvar og muligheter for å verne samiske rettigheter og fremme samiske næringer
Sametings president Aili Keskitalo
Statsekreter Anne Karin Olli
Hattfjelldal kommunes ordfører Harald Lie
Storuman kommunes vice ordfører Karin Malmfjord
Fylkesmannen, avdelning landbruk og reindrift
Protect Sápmi Isak Henrik Eira
Moderator: Anne Severinsen

12.15 Ung og engagerad – Reindriftslærling Nils-Anders Appfjell
12.30 Oppsummering av dagen
13.00 Lunsj

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Sør Samiske slekter, Västerbotten-Helgeland

  • Sammanställning av samefamiljer ur kyrkoarkiv Vefsen, Hattfjelldal, Mo, Hemnäs,Vilhelmina, Tärna, Stensele, Lycksele, Åsele, Vilhelmina m.m
  • Uppgifter om samer från kyrkböcker i Norge och Sverige (Födelse och dopböcker. Död och begravningsböcker. Konfirmation (Norge).
  • Vigda. Husförhör (Sverige). In- utflyttade. Vaccination (Norge).
  • Område som kartlagts är Västerbottens län i Sverige och Nordland (från Saltfjellet till Nord-Tröndelag) i Norge.
  • Kompletterande uppgifter från Domböcker, Bouppteckningar, Resolutionskoncept (lappskattelandsinförsel), Pantböcker

Slektstre, fra 1632 og utover. Les mer

____________________________________________________________________________________________________________________

Velkommen!

Vi har åpent mandag til fredag 08.00 – 15-30.