Search results: norsk

Sydsamisk – Norsk ordbok

Åarjelsaemien-daaroen baakoegærja Sydsamisk-norsk ordbok Forfatter: Knut Bergsland, Lajla Mattsson Magga Utgivelsesår: 2007 Språk: Sydsamisk, norsk Forlag: Idut ISBN: 978-82-7601-010-5

Norsk – Sydsamisk ordbok

Norsk – sydsamisk ordbok Forfatter: Lajla Mattsson Magga Utgivelsesår: 2009 Språk: Norsk, Sydsamisk Forlag: Idut ISBN: 978-82-7601-178-4

Samene – The Sami – Die Samen

Samene – Kultur og historie gir en kortfattet innføring om den norske urbefolkningen. Gjennom tekst og bilder forteller boken blant annet om reindrift, mattradisjoner, klestradisjoner, byggeskikk, husflid og håndverk – duodji – og om samisk religion, musikk og fortellestradisjon. The Sami – Culture and History is a brief introduction to Norway’s aboriginal population. The topics […]

Gardshistorie for Hattfjelldal – Vefsn Bygdebok, særbind VI d

Gardshistorie for Hattfjelldal – GNR. 48 – 67 Vefsn bygdebok – særbind VI d Dette bindet av «Gardshistorie for Hattfjelldal» beskriver gardene på aust- nord- og vestsida av Røssvatnet, fra og med gnr. 48 Røssvassholmen og gnr. 49 Grubben, til og med Kvalbukta på vestsida av vatnet. Den tar også for seg matrikkelgardene i Famnvassdalen; […]

Mijjen Gærhkoe-gærja – Vår Kirkebok

Mijjen gærhkoe-gærja/Vår kirkebok er ei familiebok som er laget med tanke på behovet for ei kirkebok som kan deles ut til sørsamiske 4-åringer. Boka tar oss med inn i et sørsamisk barns språk, kultur og livsverden. Vi blir kjent med Laara, og vi får høre om hans møte med fortellingene om Jesus og kirken. Underveis […]

Okstindan – Nord-Norges tak

Okstindan er et fjellområde på Indre Helgeland. Det omtales som Nord-Norges tak. Her ligger Oksskolten, som er Nord-Norges høyeste fjell, og Okstindbreen som er Norges åttende største isbre. Dag Brygfjell og Per Jomar Hoel har skrevet artikler og samlet bilder som er knyttet til Okstindan. I boka blir du invitert med på en 55,5 kilometer […]

Bleikvassli – ei bygd og ei slekt

Bleikvassli – ei bygd og ei slekt. Forfatter: Odd Bleikvassli og Ole Roar Sneli Utgivelsesår: 2002 Språk: Norsk Forlag (utgitt av): Hemnes kommune, Kulturkontoret

Oksfjellelv – en fjellgård ved Bleikvatnet 2. utg

Oksfjellelv, en fjellgård ved Bleikvatnet, er historien om hvordan livet artet seg på en fjellgård uten strøm og uten veiforbindelse. Se bilder og mer av boka her: http://okstindanbokforlag.no/osksfjellelv/index.html Forfatter: Odd og Astrid Bleikvassli Utgivelsesår: 2015 Språk: Norsk Forlag: Okstindan bokforlag ISBN: 978-82-998393-4-1

Saemesth Munnjan

Sørsamisk ordbok for helsepersonell. Utgivelsesår: 2014 Språk: Norsk, Sørsamisk Forlag: Røyrvik Kommune ISBN: 978-82-998227

Elsa Laula Renberg

Historien om samefolkets store Minerva. Forfatter: Siri Broch Johansen Utgivelsesår: 2015 Språk: Norsk Forlag: CálliidLágádus ISBN: 978-82-8263-171-6

Samer sør for midnattssola

Sørsamenes historie, kultur og levemåte. Forfatter: Leif Braseth Utgivelsesår: 2014 Språk: Norsk Forlag: Fagbokforlaget ISBN: 978-82-450-1718-2

Bygdesamar i Skogn

Bygdesamene på Finnrommet (Svartåssveet, Nyheimen) i Lynalmenningen. Utvidet og forbedret utgave av en artikkel i Årbok for Levanger Historielag Bd 25 2005. Forfatter: Åke Jünge Språk: Nynorsk

Beapmoe

Denne boken er et resultat av et Interreg-prosjekt 2013 om sydsamisk mathandverk delt på to matverksted, et i Sverige og et i Norge. Medforfatter/bidragsyter: Gustaf Jillker; Berit Ellen Gaino Jåma; Njalle – rihpestibie (prosjekt) Utgivelsesår: 2014 Språk: Svensk, Sørsamisk, Norsk, flerspråklig Forlag: Slow Food Sápmi (Östersund), Røyrvik kommune ISBN: 978-91-981636-0-5

Vi lafter på gamle måten!

og på rette måten… Forfatter: Alfred Trebekk Utgivelsesår: 1997 Språk: Norsk Forlag: Skaugum Forlag ISBN: 82-7381-020-8

Villmark

Historien om den stygge elgen. Forfatter: Tor Strømsmoen Utgivelsesår: 2010 Språk: Norsk Forlag: Skaugum Forlag ISBN: 82-7381-023-2

Stjålet

Novellesamling med 15 noveller. Norsk oversettelse av «Suoláduvvan». Oversatt av Ellen Anna Gaup, Mikkel A. Gaup og Laila Stien. Forfatter: Kirste Paltto Utgivelsesår: 2003 Språk: Norsk Forlag: Davvi Girji ISBN: 82-7374-536-8

Samisk skogsarbeidergard

Boka handler om blant annet Per Klemetsen og hans familie. Her fortelles om skogsarbeidet og tømmerfløting. Et hefte om Vefsns lokalhistorie. Forfatter: Leif Elsvatn og Hein Bjerck Utgivelsesår: 1996 Språk: Norsk Forlag: Hattfjelldal kommune, Nordland fylkeskommune ISBN: 82-911-38-39-7

Ranas samiske historie

Les om den omfattende samiske kulturen i Rana, som er en del av den flere tusen år gamle samiske historien fra Kolahalvøya til Sør-Skandinavia. Forfatter: Håkon Hermanstrand, Roy Kappfjell og Arna Haga Utgivelsesår: 2013 Språk: Norsk, Sørsamisk, Engelsk Forlag: Rana Kommune

Sameskolen midt i Norge 1951 – 2001

Sameskolen for Midt-Norge 1951-2001. Jubileumshefte. Forfatter: Leif Elsvatn Utgivelsesår: 2001 Språk: Norsk Forlag: Sameskolen for Midt-Norge ISBN: 82-995894-0-1

Samene og deres kultur

En liten bok som gir en kort orientering som kan bidra til en bedre forståelse av samenes situasjon. Den viser også hvordan et lite folk har klart å bevare sin egenart til tross for trykket – og til tider undertrykkelsen – fra overmektige naboer. Forfatter: Asbjørn Nesheim Utgivelsesår: 1966 Språk: Norsk Forlag: Tanum – Norli […]

Samiske stedsnavn i Hattfjelldal

Samiske stedsnavn i Hattfjelldal- Forfatter: Leif Elsvatn Utgivelsesår: 1989 Språk: Norsk Forlag: Sijti Jarnge/Joh. Petersen Bokhandel ISBN: 82-9034913-0

Boazojahki – et år med reindriftssamene

Vi følger en siida på flytting mellom Kautokeino og Navitdalen i Kvænangen. Boka gir innblikk i familien Eiras arbeid, hverdag og høytid, i Finnmarkens natur og reindriftssamenes kultur. Forfatter: Trym Ivar Bergsmo Utgivelsesår: 2001 Språk: Nordsamisk, Norsk, Engelsk Forlag: Pantagruel Forlag ISBN: 82-7900-126-3

Duoddaris 15 (Dräkt)

Rapportserie. Forfatter: Inga-Maria Mulk, Lis Mari Hjortfors, Titti Bergmann, Anna Westman, Isse Israelsson, Greta Huuva, Dikka Storm, Inger Zachrisson, Maja Dunfjell, Eva Ahlström, Katia Johansen, Karin Tuolja, Lisbeth Kielatis, Inga Hermansson Hetta, Solveig Blind, Gunvor Guttorm, Ingela Bergman Utgivelsesår: 1999 Språk: Norsk, Svensk, Flerspråklig Forlag: Ájtte ISBN: 91-87636-64-6

Miehtjiesdajven Bearnie

Barnebok. Boka handler om en far og en sønn som drar ut på en kanotur. Der får de oppleve villmarken på nært hold, hvor de bl.a. fisker, plukker multer og tenner bål. Forfatter: Thorvald Sund Utgivelsesår: 1997 Språk: Sørsamisk Forlag: Det Norske Samlaget ISBN: 82-521-4954-5

Møt fjellreven

Barnebok. Forfatter: Nina E. Eide, Terje Borg og Camilla Næss Utgivelsesår: 2013 Språk: Norsk Forlag: Mangschou ISBN: 978-82-8238-072-0

Jåvvå-viellja

Barnebok. Forfatter: Inga Karlsen Utgivelsesår: 2004 Språk: Norsk Forlag: Davvi Girji ISBN: 82-7374-585-6

Sápmi: Ofelas – En veiviser til Sameland

Sápmi: Ofelas er din uunværlige veiviser på reisen gjennom Sameland. Praktisk og fylt opp med fakta og informasjon. Forfatter: Vivian Aira Utgivelsesår: 2003 Språk: Norsk Forlag: Davvi Girji ISBN: 82-7374-371-3

Av skogens sus spirer nytt

Norsk gjendiktning av diktsamlingen «meahci suvas bohciidit ságat». Forfatter: Synnøve Persen Utgivelsesår: 2006 Språk: Norsk Forlag: Idut ISBN: 82-7601-124-1

Farvel

En diktsamling som tar for seg temaet selvmord. Boka er basert på teaterforestillingen «Dearvvuodat» oppført av Beaivvás sámi teáhter, 1993. Oversatt til norsk av Laila Stien. Forfatter: Rauni Magga Lukkari Utgivelsesår: 1999 Språk: Norsk Forlag: Davvi Girji ISBN: 82-7374-463-9

Åarjel-saemieh/Samer i sør nr. 10

Årbok nr. 10. Forfatter: Birgitta Fossum, Åke Jünge, Kirsti Strøm Bull, Åsta Vangberg, Bo Lundmark, Leif Pareli, Sissel Jåma, Inger Marit Eira Åhrén, Ansgar Kosmo, Paul Jåma, Anne Severinsen, Gro Ween Utgivelsesår: 2010 Språk: Norsk, Sørsamisk, Svensk, Flerspråklig Forlag: Stiftelsen Saemien Sijte ISBN: 978-82-93120-00-1

De rettferdiges strid

8. November 1852 angrep og drepte 35 reindriftssamer handelsmenn og en politimann i bygda Kautokeino, de banket også presten og noen fastboende samer. Forfatter: Nellejet Zorgdrager Utgivelsesår: 1997 Språk: Norsk Forlag: Norsk Folkemuseum og Vett & Viten AS ISBN: 82-412-0300-4

Norge i Sameland

Forfatter: Gutorm Gjessing Utgivelsesår: 1973 Språk: Norsk Forlag: Gyldendal Norsk Forlag ISBN: 82-05-06021-5

Gåaltoe

Barnebok. Boka handler om en familie på fire som er på skitur. De koser seg i det fine været, og alt er på stell. Men plutselig blir de overrasket av en snøstorm. Forfatter: Thorvald Sund og Wenche Øyen Utgivelsesår: 1997 Språk: Sørsamisk Forlag: Det Norske Samlaget ISBN: 82-521-4955-3

Samane – i helg og yrke

Fortalt av samane sjølv og andre – frå Helgeland og Namdal. Forfatter: Knut Strompdal Utgivelsesår: 2009 Språk: Norsk, sørsamisk Forlag: Sijti Jarnge ISBN: 978-82-993254-8-6

Historikk og lokalisering

Historikk Tanken om et kultursenter i Hattfjelldal ble lansert på et møte som Nordisk Sameråd hadde i Utsjoki i mars 1972. Den 18. oktober 1973 søkte Tilsynsrådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Sameskolen om midler til et forprosjekt som skulle danne grunnlaget for en finansieringsplan for reisning av et senter. Under et fellesmøte 24. april 1975, […]