Search results: svensk

Smak på Sápmi

Samisk mat – tradition. innovation och framtid «Att smaka på Sápmi är att smaka på mer än bara mat, det är att smaka på en mångtusenårig mat- och kulturtradition sprungen ur fjäll- och skogsnatur från Europas urfolk samerna. Denna mat- och kunskapsbok är en hyllning till den samiska maten, dess traditioner och framtid. Den är […]

I gränslandet

2. utgave. Berättelsen om Klemet och Stor-Nila Forfatter: Karl Andersson Utgivelsesår: 2015 Språk: Svensk Forlag: Okstindan bokforlag as V/ Dag Brygfjell ISBN: 978-82-998393-2-7

Den enögde vargjägaren i Vilhelminafjällen

För att leva som Enochsson gjorde måste han ha stått ut med ensamhet, kanske ha haft ett drag av eremit. Men han var inte osocial, utan uppskattade i stort sett alla former av umgänge. Han avstod tills mot «äldre» dagar från «fast» kvinnligt sällskap. Han var minst sagt noggrann, oerhört envis, lyssnade sällan på andras […]

Sydsamer – Från Bottenhavet till Altanten

Sydsamer – Från Bottenhavet till Atlanten Verket är närmast en klassiker inom sitt område, ursprungligen utgivet 1986, som Samer nolaskogs, då bland annat kallat «en forskarbragd» av Phebe Fjellström, inte minst för sin nyupptäckt av de sydligaste skogssamerna. Unik är också täckningen av de samiska folkgrupperna inom ett sammanhängande område från Atlanten till Bottenhavet. Forfatter: […]

Ett steg till på vägen

Resultat og refleksjoner rundt et dokumentasjonsprosjekt på sydsamisk område i årene 2008-2011. Redaktører: Ewa Ljungdahl, Erik Norberg Utgivelsesår: 2012 Språk: Svensk Forlag: Gaaltije ISBN: 978-91-979433-1-4

Beapmoe

Denne boken er et resultat av et Interreg-prosjekt 2013 om sydsamisk mathandverk delt på to matverksted, et i Sverige og et i Norge. Medforfatter/bidragsyter: Gustaf Jillker; Berit Ellen Gaino Jåma; Njalle – rihpestibie (prosjekt) Utgivelsesår: 2014 Språk: Svensk, Sørsamisk, Norsk, flerspråklig Forlag: Slow Food Sápmi (Östersund), Røyrvik kommune ISBN: 978-91-981636-0-5

Novhtehkh

Sydsamisk skosøm. Forfatter: Lena Kristina Persson Utgivelsesår: 2014 Språk: Svensk, Sørsamisk Forlag: Aajege ISBN: 978-82-99553-0-0

Duoddaris 15 (Dräkt)

Rapportserie. Forfatter: Inga-Maria Mulk, Lis Mari Hjortfors, Titti Bergmann, Anna Westman, Isse Israelsson, Greta Huuva, Dikka Storm, Inger Zachrisson, Maja Dunfjell, Eva Ahlström, Katia Johansen, Karin Tuolja, Lisbeth Kielatis, Inga Hermansson Hetta, Solveig Blind, Gunvor Guttorm, Ingela Bergman Utgivelsesår: 1999 Språk: Norsk, Svensk, Flerspråklig Forlag: Ájtte ISBN: 91-87636-64-6

Naestie tjoevkesne

Sørsamisk litterær årbok. Forfatter: Bo Lundmark, Holger Østergren, Lars Mattsson, Lisbeth Åsdell, Cecilia Persson, Pia Persson, Elsa Stångberg, Oscar Åhren, Anna Jacobsen, Utgivelsesår: 1995 Språk: Svensk, Sørsamisk, Flerspråklig Forlag: Sijti Jarnge ISBN: 82-993254-1-2

Vargen är värst

Tradisjonell samisk kunnskap om rovdyr. Forfatter: Olov J Sikku og Eivind Torp Utgivelsesår: 2008 Språk: Svensk Forlag: Jamtli förlag ISBN: 978-91-7948-216-9

Hellre mista sitt huvud än lämna sin trumma

En bok om samisk religion og kulturkontaktene mellom samer og misjonærer i Namdalen/Frostviken og dens betydning for hele det samiske område. Forfatter: Åsa Virdi Kroik Utgivelsesår: 2007 Språk: Svensk Forlag: Boska – Föreningen för bevarandet av samisk kultur och folkmedicin. ISBN: 978-91-633-1020-1

Samiska nybyggare i Jänsmässholmen

Boken handler om forsøksvirksomheten, men også om folkelivet på byen, Beskrevet av Martha Jåma som er født i Jänsmässholmen. Forfatter: Martha Jåma og Ewa Ljungdahl Utgivelsesår: 2001 Språk: Svensk Forlag: Jamtli ISBN: 91-7948-176-0

Åarjel-saemieh/Samer i sør nr. 10

Årbok nr. 10. Forfatter: Birgitta Fossum, Åke Jünge, Kirsti Strøm Bull, Åsta Vangberg, Bo Lundmark, Leif Pareli, Sissel Jåma, Inger Marit Eira Åhrén, Ansgar Kosmo, Paul Jåma, Anne Severinsen, Gro Ween Utgivelsesår: 2010 Språk: Norsk, Sørsamisk, Svensk, Flerspråklig Forlag: Stiftelsen Saemien Sijte ISBN: 978-82-93120-00-1

Att spåra sin historia

En redegjørelse for noen av de innsatser for samiske kulturmiljøer som ble gjort i årene 1997-2002 i Jämtland. Forfatter: Ewa Ljungdahl Utgivelsesår: 2003 Språk: Svensk Forlag: Gaaltije ISSN: 1650-3503

Ur Jämtlandssamernas nutidshistoria

Samene i Jämtland-Härjedalen har hatt en særskilt stilling i forhold til øvrige samegrupper i Sverige, geografisk, språklig, antallsmessig – som en slags minoritet i minoriteten. Forfatter: Lars Thomasson Utgivelsesår: 2002 Språk: Svensk Forlag: Gaaltije ISBN: 91-631-2771-7