Interreg-prosjektet «AKTENE»

Samisk historiedag

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

AKTENE – Det er opprettet Facebook-side og Youtube-kanal for prosjektet!

Det er nå opprettet egen Facebook-side for Aktene-prosjektet! Her blir det lagt ut arrangement, bilder og informasjon om prosjektet. Gå inn og lik siden for å få fortløpende informasjon om hva som skjer:
 
 
 
Det er også opprettet en Youtube-kanal der det blir lagt ut videoer i tilknytting til dette flotte prosjektet! Abonner på kanalen for å følge med på videoer av arrangementer og kurs m.m:
 

____________________________________________________________________________________________________________________

Vi har ansatt prosjekt- og kursleder

I forbindelse med interreg-prosjektet «Aktene» har vi ansatt Gun Utsi som prosjekt- og kursleder i 60% stilling i perioden 2017 – 2020.

Hennes arbeidsoppgaver er å lede Interreg. prosjeketet «AKTENE», samt planlegge og bidra ved gjennomføring ved andre relevante kurs for Sijti Jarnge.

Interreg-prosjektet «Aktene» vil fungere som en start for et langsiktig samarbeid mellom Sijti Jarnge og Storuman kommun,

Samarbeidet vil fokusere på det som er felles, den kulturen som vi deler. Prosjektet vil basere seg på dagens situasjon, men for å lære tradisjoner og historie, og dermed styrke og bringe regionens kultur og kulturarv for fremtiden. Prosjektet vil tjene forening og videreutvikling gjennom arrangementer, kurs og seminar.