Samene – The Sami – Die Samen

kr 100

På lager

Varenummer: 132

Beskrivelse

Samene – Kultur og historie gir en kortfattet innføring om den norske urbefolkningen. Gjennom tekst og bilder forteller boken blant annet om reindrift, mattradisjoner, klestradisjoner, byggeskikk, husflid og håndverk – duodji – og om samisk religion, musikk og fortellestradisjon.

The Sami – Culture and History is a brief introduction to Norway’s aboriginal population. The topics covered include reindeer husbandry, Sami food, traditional costume, types of housing, folk arts and handicraft – duodji – as well as Sami music and storytelling traditions.

Die Samen – Kultur und Geschichte gibt eine Einführung in das Leben des Urvolkes in Norwegen. Mit Bildern und Texten werden Themen wie Rentierhaltung, Essenskultur, Kleidung, Bautradition, Kunstgewerbe und Kunsthandwer «Duodji», Religion, Musik und Erzähltradition der Samen umrissen.

Forfatter: Elisabeth Johansen, John Roald Pettersen, Ole Magnus Rapp
Oversetter: Robert Ferguson (engelsk/english/englische), Gert Imbeck/Ulich Linnemann (tysk/german/deutsche)
Utgivelsesår: 2008
Språk: Norsk, Engelsk, Tysk
Forlag: Orkana forlag AS
ISBN: 978-82-8104-064-9