Abraham Sjulsson
född 1770-10-15, död 1848-02-04
Abraham Sjulsson
f. 1770-10-15
Gran
Lycksele
d. 1848-02-04
Övre Gautsträsk
Sorsele
Tolfman Byalänsman
Övre Gautsträsk Ran
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Sjul
Johansson

f. 1721
Gran, Lycksele
d. 1783
Degerfors, Degerfors

Gran Risnäs
Johan
Henriksson

f. 1687 Vapsten, Lycksele
d. 1768

Henrik
f. Vapsten/Ran, Lycksele
                
Kerstin
Nilsdotter

f. 1689 Gran, Lycksele
d. 1763 Gran, Sorsele

                
                
Kerstin
Pålsdotter

f. 1734
Gran, Sorsele
d. 1794
Gran, Sorsele

Gran Risnäs
Pål
Tomasson

f. 1701 Gran, Lycksele
d. 1772 Gran, Sorsele
Skattlapp Akkelsträsk
Tomas Mårtensson
f. Gran, Sorsele
Karin
f. Gran, Sorsele
Kerstin
Jonsdotter

f. 1701 Gran, Lycksele
d. 1772 Gran, Sorsele

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Abraham Sjulsson, född 1770-10-15 i Gran, Lycksele, död 1848-02-04 i Övre Gautsträsk, Sorsele. Tolfman Byalänsman i Övre Gautsträsk Ran, Sorsele. Dop Sorsele 1770-10-18. Död af Slag.

Enligt Anna Thomasdotter försökte Abraham ta över ett nybygge i Skeble inom sitt skattland som brodern Kristoffer haft, han hade även huggit ut nån skog m.m. Insynade Öfre Gautsträsk
ÖFRA GAUTSTRÄSK SORSELE
Resolution å Abraham Sjulssons i förutgjorda ansökning Nr20 litt G:1817 m.m.innefattande allehanda anhållan i afseende på dess nybygge Öfra Gautsträsk i Sorsele församling etc.
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 23 december 1817
ÖVRE GAUTSTRÄSK
Utslag på krononybyggaren Abraham Sjulssons ifrån Gautsträsk och Sorsele lappmark ansökning, att som han kommit i erfarenhet deraf det duglig odlingsmark saknas för inrättningen af berörde nybygge hvilken omständighet, han låtit vid anställd syn utröna af kronolänsman Nils Westling biträdd af nämdemännen König Johansson ifrån Öhrnäs och Per Mattson från Storjuktan, honom kunde tillåtas att få besittningen sig afsäga och då troligen någon annan icke eller kan verkställa hvad som i sin natur är omöjligt, så anhåller sökanden att emot någon avgift till kronan, få höst och vårtiden idka fiske uti Öfra Gautsträsket.
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 7 augusti 1818
€ Av den beskrivning som kronolänsman Nils Westling med biträdande nämdemän den 7 juli förledet år upprättat över Gautsträsk krononybygge. är bostaden belägen 8 mil i nordväst från Sorsele kyrka och inhämtas att de åbyggnader sökanden uppfört å det tillämnade nybygget består av en kåta värd 32 b. En stolpbod för 3 Rdl, en mindre bod eller stabur kallad 1 Rdl, ett gammalt fähus 3 Rdl och en fisketjell 25 b. Av åkerjorden har sökanden upptagit 330 kvadratalnar som kostat 1 Rdl. Och anser synemännen att säden å detta ställe som varit första året utsått, aldrig kan mogna i anseende till markens (låga?) läge, varjämte anförs, att någon vidare tillgång på åkerjord i anseende till mötande berg och sten icke finnes; Uppå ängsmarken har sökanden använt 3 dagsverken som kostat 24 b. Således byggt och odlat för 10 Rdl 32 b Banco. m.m.
Nybygget förklarades som öde, vilket skulle antecknas i Jordeboken.€
Vad gäller ansökningen angående fiske i Öfra Gautsträsket, will jag sådant honom icke förwägra, med villkor, att innehafvaren af lapplandet deraf icke oskäligt intrång tillfogas, eller att sådant må hindra en till äfventyrs blifvande nybygges åbo, då den nu beviljade rättigheten upphör.
År och dag som ofvan.
Gautsträsk
Utslag uppå den af lappmannen Måns Sjulsson ifrån Gran först enskilt gjorda men sedemera jemte Abraham Sjulsson i Ran fullföljda anhållan, att under åtnjutande af nödiga frihetsår, få upptaga det efter utslag af den 7 augusti 1818 ödelagda krononybygget Gautsträsk i Sorsele församling och Lycksele Lappmark sedan nödig åkermark blifvit utsynt; gifvet å Landskontoret i Umeå den 15 feb 1821.
Utdrag:
Vid syn den 14/9 1820 utsyntes följande åkermark:
Nabbnäset vid ytterändan af södra sidan af Öfra Gautsträsket
Näsberget 3/8 mil i väst till nordan från följande ställe.
Äng:
1 Båda sidor om Bissabäcken
2 Vid Gautsträsket från Bissabäcken västerut till Stentjernbäcken 3 Västra sidan af Stentjärnbäcken
4 Skottosoen ¼ mil V.N.V
5 Västerom Skottjokstranden
m.m.
Husbehovsfiske i
1 Södra och nordvästra sidan af Gautsträsket
2 Två små sel nedom första forsen i Windelelfven
3 Sjöboträsken, 2 till antalet 1/2 mil i S.O.
4 Gäddtjern nära Gautsträsket
5 Holtjern nära Gautsträsket
6 Svarttjern 1/8 mil nordost från Gautsträsket
År och dag som ofvan
Fosterdotter Maria Kristina Månsdotter född 1806-02-18 och gift 1844-08-18 med Nils Daniel Johansson f 1818.


Gift 1795-04 i Lycksele med
Margreta Sjulsdotter, född 1737 i Gran, Sorsele, död 1820 i Ran, Lycksele. Bosatt i Laivafjäll Ran, Sorsele. Dop i Sorsele 1737-03. Död af ålderdomssvaghet.

Gift 1821-03-11 i Sorsele med
Brita Maja Abrahamsdotter, född 1798-01-21 i Gran, Lycksele, död 1861-08-03. Bosatt i Övre Gautsträsk Ran, Sorsele.

Barn:
Brita Sofia Abramsdotter, född 1821-12-25, död 1822-01-01
Kristoffer Abrahamsson, född 1822-11-26, död 1891-03-23
Anna Stina Abrahamsdotter, född 1824-09-22, död 1891-02-10
Måns Abrahamsson, född 1827-12-31, död 1828-09-07
Maria Brita Abrahamsdotter, född 1828-07-11, död 1904-04-01
Abraham Abrahamsson, född 1832-08-22
Anders Abrahamsson, född 1833-12-02, död 1838-02-12
Sjul Abrahamsson, född 1837-02-08, död 1838-02-10


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 0951-20550
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2018-06-11