Johan Magnus Eriksson
född 1813-09-01, död 1869-05-05
Johan Magnus Eriksson
f. 1813-09-01
Skinnarbyn
Bygdeå
d. 1869-05-05
Ängesdal
Tärna
Bonde
Ängesdal
Stensele
Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
Maria
Hansdotter

f. 1778
Bygdeå
d.


Skinnarbyn
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Johan Magnus Eriksson, född 1813-09-01 i Skinnarbyn, Bygdeå, död 1869-05-05 i Ängesdal, Tärna. Bonde i Ängesdal, Stensele. Dop Bygdeå 1813-09-03. Drunknade Begravd 1869-06-24.

Enligt traditionen skulle Johan Magnus vara son till en Rysk soldat som stannat kvar i Bygdeå efter Rysk-Svenska kriget.
I Bygdeå husförhörsbok står det en anteckning intill Johan Magnus och hans bror Nils Petter "slamör af won Ahn"??
I Stensele kyrkoarkiv hittas följande notering: Flyttningsbetyg 1836, Drängen Johan Magnus Eriksson född 1 sept 1813 uti Bygdeå varifrån han ankom 1832 flyttar nu till Vilhelmina. Någorlunda utantillkunskap i Luthers Katekes med förklaringar och förstår salighetsläran enfaldigt. Är av oklanderlig fräjd, men med anm.
Har haft vaccin mot koppor.
Lycksele den 21 augusti 1836 N.J.Sundelin.
År 1838-1841 var Johan dräng i Pauträsk hos Karl Fredrik Natanaelsson.
VBTN LKONTOR RESOLUTIONSKONCEPT AIIa:46 1843 Nr 70: Kungl. Maj:t Befallningshafvandes i Wästerbottens hövdigadöme utslag uppå Johan Magnus Erikssons ansökning om införsel uti ¼ del af nybygget Ängesdal i Stensele socken etc.
Gifvet å Landskontoret i Umeå 16 februari 1843.
Alldenstund sedan Anders Samuelsson, samt Måns och Olof Anderssöner som den 20 mars 1834 erhållit införsel, den förstnämnde uti 1/2 och de senare uti ¼ hvardera af nybygget Ängesdal i Stensele socken, den sistnämnde eller Olof Andersson, finnes hafva genom afhandling den 9 november 1840 etc. upplåtit besittningsrätten till sin egande fjerdedel åt sökanden etc
Införsel beviljades.
Att Förgångsmannen Joh. Magn. Ericsson ifrån Tärna Kapellförsamling, hvilken genom Lycksele Härads Rätts utslag den 16 Jan. d. å. dömdes att för uppsåtlig misshandel hållas i fängelse i sex månader, nu efter tilländagången strafftid försätts å fri fot, och han eger försvarlig Kristendomskundskap samt inom härvarande fångvårdsanstalt ådagalagt ett gott uppförande attesterar: Umeå cellfängelse den 24 juli 1868. A. Fr. Sandström, t.f. Fängelsepredikant.


Gift 1842-07-10 i Stensele med
Maria Elisabet Jonsdotter, född 1799 i Norska Vapsten, död 1871-02-11 i Rönnbäck, Tärna. Bosatt i Ängesdal, Tärna. Begravd Tärna änka 72 år gl.

Barn:
Kristina Johanna Johansdotter, född 1842-03-05, död 1845-03-12
Sofia Josefina Johansdotter, född 1843-12-24, död 1886-06-30
Kristina Johanna Johansdotter, född 1846-06-14
Maja Lisa Johansdotter, född 1848-03-26, död 1932

Barn:
Johanna Ulrika Ulrikadotter, född 1840-04-14, död 1888-10-01


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 0951-20550
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2018-06-11