Johan Johansson
född 1838-10-25, död 1917-08-23
Johan Johansson
f. 1838-10-25
Ö Vardofjäll
Vilhelmina
d. 1917-08-23
Borkan
Vilhelmina
Skattlapp
Vardofjäll östra
Vilhelmina
Biografi ] [ Barn ]
Johan
Johansson

f. 1804-03-16
Vapsten, Lycksele
d. 1867
Ö Wardofjäll, Vilhelmina
Skattelapp
Vardofjäll
Johan
Olofsson

f. 1767-04-09 Vapsten, Lycksele
d. 1852-09-13 Vapsten, Stensele
Skikkare Skattlapp
Olof Tursson
f. 1736-12-16 Vapsten, Lycksele
Maria Persdotter
f. 1741-01-10 Ran, Lycksele
Anna
Tomasdotter

f. 1767-03-06 Vapsten, Lycksele
d. 1844-11-21 Vapsten, Stensele

Tomas Månsson Drontke
f. 1721 Vapsten, Lycksele
Anna Henriksdotter
f. 1724 Vapsten, Lycksele
Anna
Jonsdotter Pulpur

f. 1808-03-21
Vardofjäll, Vilhelmina
d. 1877-12-27
Vardofjäll, Vilhelmina

Vardofjäll Fättjaur
Jon
Nilsson Pulpur

f. 1776 Vardofjäll, Åsele
d. 1830-03-25 Åsele

Nils Jonsson Pulpur
f. 1749 Kaskfjell, Åsele
Anna Sjulsdotter
f. 1755 Åsele
Kerstin
Olofsdotter

f. 1779 Åsele
d. 1834-03-27 Åsele

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Johan Johansson, född 1838-10-25 i Ö Vardofjäll, Vilhelmina, död 1917-08-23 i Borkan, Vilhelmina. Skattlapp i Vardofjäll östra, Vilhelmina. Begravd 1917-10-07 Dikanäs.

Vardofjell
Litt W:2 Nr 40
Landshöfdinge Embetet i Westerbottens läns utslag uppå Johan Johanssons och Christoffer Johanssons gjorda ansökning, om införsel uti Lappskattelandet Wardofjell i Wilhelmina Socken.
Gifvet i Landskontoret i Umeå den 31 januari 1868.
Alldenstund sedan Anders Jonsson, rätteligen Johan Jonsson som jämte hustrun Anna Jonsdotter, den 29 september 1836 erhållit införsel uti hälften af ofwannämnde lappskatteland med döden afgått, bemäldte Anna Jonsdotter finnes hafva att af den 2:a November sistl år öfverlåtit besittningsrätten till berörde lappskatteland åt sökanden hwilken styrkt sig ega god frejd och för (sina egandes renar äro i behof) Pröfwar Landshöfdinge Embetet skäligt härigenom bifalla, att sökanden .... öfver den del af lappskattelandet Wardofjell, som förut innehafts af dess fader Johan Jonsson, så länge de för egande renkreatur deraf er i behof och skatten ordenteligen erlägga.....
År och dag som ofvan. På Landshöfdinge embetets vägnar.
Annot.


Gift 1868 i Vilhelmina med
Anna Greta Jonsdotter Rua, född 1825-04-03 i Kidevare, Vilhelmina, död 1868-06-17. Bosatt i Fjällfjäll, Vilhelmina.

Gift 1872-07-07 i Vilhelmina med
Anna Stina Jonsdotter Stinnerbom, född 1852-02-18 i Rörvik, Norge. Bosatt i Vardofjäll östra, Vilhelmina.

Barn:
Jonas Johansson, född 1877-06-08, död 1877-11-25
Maria Kristina Johansdotter, född 1878-09-20, död 1878
Kristoffer Johansson, född 1881-07-06
Elisabet Johansdotter, född 1884-03-18
Lars Johan Johansson, född 1887-02-27
Olof Johansson, född 1890-05-27, död 1890-10-24
Jonas Olof Johansson, född 1892-03-24
Johannes Johansson, född 1897-10-08


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 0951-20550
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-07-10