Lars Larsson
född 1815, död 1849-07-19
Lars Larsson
f. 1815
Semisjaur
Arjeplog
d. 1849-07-19
Ammarfjäll
Sorsele
Nomad
Björkfjäll
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Lars Larsson, född 1815 i Semisjaur, Arjeplog, död 1849-07-19 i Ammarfjäll, Sorsele. Nomad i Björkfjäll, Sorsele.

Bouppteckning av 1849-12-03 efter afledne Lappmannen Lars Larsson Sorsele sockhen Wilgen afled den 19 juli sistledne år och Hans Hustrun Ingri Cheistina Enarsdotter Wilgen afled på samma tid och efterlemnade två omyndiga Barn. Då egendom af Anders Eriksson och närwarande pigan uppgafs efter skrefne sätt: Contant 21 RdlBco,16 sch. 24 lod gammalt silver 16 RdlBco, 19 H koppar 4 RdlBco 36 sch. Malm och Jern: 7 RdlBco 44 sch. Renar: 23 oxar och kaskeg 121 RdlBco 44 sch, 20 mindre d.o. 80 RdlBco, 49 Wajor stora och små 212 RdlBco 16 sch, 25 årskalfvar 8 RdlBco 16 sch.
Säng och gångkläder 43 RdlBco 36 sch. Dito 28 RdlBco 32 sch. Husgeråd 36 RdlBco 14 sch, Trewerk attjor, kaggar m.mn. 21 RdlBco 24 sch, Böcker (psalmbok, nya testamentet, postilla, a.b.c bok, frågebok, bibelska historia och 3 st catekeser 1 RdlBco 10 sch. Attje redskap 16 RdlBco 44 sch. Summa 620 RdlBco 32 sch.
Avgår fattigas andel 1/8 % 38 sch och bouppteckningsarfvode 1 RdlBco 24 sch.
Summa behållning: 618 RdlBco 18 sch.
Sorsele den 3 December 1849.
Intygat af Anders Eriksson och närwarande pigan Catarina Pehrsdotter.
Bouppteckningsmän och Wärderingsmän: Jon Larsson i Gillesnole och Sjul Nilsson i Aha och Johan Clemetsson i Arjeplog.


Gift 1840-10-04 i Sorsele med
Ingrid Kristina Enarsdotter, född 1812-09-18 i Norska Ran, Norge, död 1849-07-19 i Sorsele. Bosatt i Björkfjäll, Sorsele. Dop i Sorsele 1812-11-29 conf.. Drunknade.

Barn:
Lars Enar Larsson, född 1841-03-21, död 1926
Brita Stina Larsdotter, född 1843-08-13, död 1844-07-16
Sjul Lars Larsson, född 1845-12-11, död 1923-03-30
Kristina Larsdotter, född 1848-12-05


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 0951-20550
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-07-10