Margareta Nilsdotter Njajta
född 1834-06-25, död 1912-09-16
Margareta Nilsdotter Njajta
f. 1834-06-25
Ran
Stensele
d. 1912-09-16
Bykle
Norge

Trollheimen Tröndelag
Norge
Biografi ] [ Barn ]
Nils
Ersson Njajta

f. 1784-12-28
Ran, Lycksele
d. 1856-05
Ran, Tärna
Skattlapp
Stångberg Ran-Boksjön
Erik
Nilsson Lenes

f. 1756-03-07 Ran Berdlida, Lycksele
d. 1833-01-05 Ran, Tärna
Skattlapp
Nils Månsson
f. 1719 Ran, Sorsele
Elin Pålsdotter
f. 1729 Norska Ran, Sorsele
Anna
Andersdotter Lutt

f. 1761-04-11 Ran, Lycksele
d. 1838-11-04

Anders Andersson Lutt
f. 1736 Ran, Lycksele
Elsa Larsdotter
f. 1734-10 Arvidsjaur
Anna Margreta
Mattsdotter

f. 1791-12-29
Vapsten, Lycksele
d. 1870-04-10
Boksjön, Tärna

Ran-Boksjön
Mats
Nilsson Drurie

f. 1761-12-04 Vapsten, Lycksele
d. 1824-05-10 Vapsten, Stensele
Skattlapp
Nils Månsson
f. 1716 Vapsten-Toriefjäll
Maria Andersdotter
f. 1721 Vapsten
Marget
Sjulsdotter Ainek

f. 1755-01-08 Vapsten, Lycksele
d. 1825-04-17 Vapsten, Stensele

Sjul Sjulsson Ainek
f. 1713 Vapsten, Lycksele
Gunnil Tomasdotter
f. 1728 Umbyn, Lycksele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Margareta Nilsdotter Njajta, född 1834-06-25 i Ran, Stensele, död 1912-09-16 i Bykle, Norge. Bosatt i Trollheimen Tröndelag, Norge.

Lappekommisjonen av 1889 (erkläringer som private personer har avgitt for Lappekommisjonen om forholdene i nordre del av Hedmark i Sör-Tröndelag og i Nord-Tröndlag sör for stjördalselva- Tevla, transkriberet og bearbeidet av Anders Lööv, Saemien Sijti Snåsa 1991: Erkläring No. 3. Margrethe Nielsdatter, 56 Aar gammel og gift med Lap. John Thomassen, oplyser herved efter Foranledning af Lappcommissionen Fölgende. Foruden af mig og min mand bestaar vor familie af 5 börn (1 sön og 4 dötre). Af tjenstefolk har vi for tiden kun en dreng, nemlig Thomas Olsen Bull, der ligeledes er lap (sön af Ole og Marie Bull). Min mand og jeg er födt i Vesterbotten len i Sverige og opholdt os derstedes til vi for 17 á 18 aar siden tog udflytningsattest derfra, og flyttede ind i Norge, hvorfra vi senere ikke er vendt tilbage til Sverige. Vi opholt os först i Vefsn i 2 aar, derefter i Overhalden 1 aar, saa i Snaasen [Snåsa] og derefter i Tyldalen [Tydalen] tilsammen 2 aar, hvorefter vi flyttede over Holtaalen (over jernbanelinien) til Holtaals- og Hesjedalsfjeldene. Af de senere 12 á 13 aar har vi opholdt os 5 aar i Hesjedalsfjeldene vinter og sommer, dog saaledes, at vi en vinter flyttede over til Reenfjeldet [Reinsfjellet] nordenfor Singaas og en Vinter til Soknedalsfjeldene. Senere har vi havt tilhold omsommer ig höst i Kvikne- og Tolgenfjeldene, medens vi om vinterne have värt paa forskjellige steder. Vi har saaledes under vort ophold i Kvikne- og Tolgenfjeldene havt gammer eller koieplads paa fölgene steder. 1. först om vaaren i Brathöidalen [Bratthödalen] vestenfor Lonedalen [Lonadalen], omkring en maaneds tid, 2. Derefter i Tvärfjelddalen 4 á 5 uger til didst i juli maaned. 3. Saa i Nordlidalen eller Russbotten 2 á 3 uger. 4. Tilsidst ved Storbäkhaugen söndenfor Gröntjernerne [Gröntjörnan] i Närheden af elven Storya [Ya] om hösten indtil sneen kommer. Om vinteren har vi, siden vi flyttede fra Hesjedalsfjeldene, opholt os fordemeste i Soknedalen, og specielt har vi, saavidt jag erindrer, opholt os der indtil vinteren 1884 - 85, da vi holdt til i Hesjedalsfjeldene i närheden af Öiungen, hvor vi leiede os logi hos Peder Borren i Hesjedalen. De fölgende 4 vintre har vi opholt os paa fölgende steder. 1885 -86 ved fjeldraaen söndenfor Svartaastangen i Vingelen, hvor vi boede i teltgammer. 1886 - 87 i Loendalen i Tolgen (Vingelen), hvor vi Leiede logi og brändsel af gaardbruger Baard Östvang forsaavidt vi ikke benyttede teltgammer. 1887 - 88 i Lilleelvdalen söndenfor Folla ved Sölnenkletten, hvor vi leiede logi og brände hos Ole Dölpladsen. 1888 - 89 i Soknedalen. hvor vi under dette og tidligere vinterophold har leiet logi i en slaatebod (Fjeldslette kaldet) og hos John (?) Fossum. Medens vi opholdt os i Vesterbotten, pleiede vi ogsaa om sommeren nästen hvert aar at flytte over til Norge med vore reensdyr (til Vefsens distrikt). Jeg seer mig ikke istand til at opgive antallet af de min mand og mig nu tilhörende reensdyr, men tror ikke, at det er over 3000 dyr, skjönt bönderne vil have det til mere. Jeg maa imidlertid erkjende, at reenflokken har formeret sig, saa at vi har mange flere reensdyr nu end dengang vi kom hidtil Kvikne- og Tolgenfjeldene eller disse trakter. Foruden vore egne dyr har vi nogle dyr til bevogtning for Andreas Haugen i Tönset og Christoffer Pedersen Kuraasen i Röros samt for Peder Thorvaldsen Reitan i Aalen, hvilke samtlige har kjöbt disse dyr hos os, for senere at slagte dem. Siden vi kom til disse trakter har vi ikke brugt trö, väsentli fordi vi ikke har havt tilsträkkelig eller bekvem adgang til trävirke. Vi har derfor hellerikke brugt at melke simlerne, naar fraregnes enkelte gange og enkelte dyr, for at skaffe os kaffeflöde. Ost og smör tillaver vi ikke og leve saaledes mest af kjöd og ved at selge kjöd og huder.
Gruben [Grue?] den 27/8 89 (1889). Margrethe Nilsdtr.
Tilstede I. B. Herstad og Karl Kvärnes.
FT 1900 Valle: Margrethe Nilsd född 1834 enka, dyreier får det nödvändiga av sina döttrar. Marie Rebekka Jonsdtr dyreeier, dyregjäter f 1869, Anna Tomine Jonsdtr dyreeier, dyregjäter f 1871, Margrete Jonsdtr dyreeier, dyregjäter f 1877, datterdatter Kristine Jonsdatter f 1896.


Gift 1857-02-27 i Lycksele med
Jon Tomasson, född 1820-12-18 i Vapsten, Stensele, död 1892-04-09 (begravd 1892-04-27) i Holen Bykle Seterdal, Norge. Renägare Gårdsägare i Trollheimen Tröndelag, Norge. Jordfäst i Bykle 1892-05-29.

Barn:
Anna Margareta Jonsdotter, född 1857-05-13, död 1861-10-11
Eva Sofia Jonsdotter, född 1862-02-04
Nils Johan Jonsson, född 1866-04-15, död 1866-05-08
Lars Emanuel Jonsson, född 1867-04-01
Maria Rebecca Jonsdotter, född 1869-05-16
Anna Tomina Jonsdotter, född 1871-12-10
Margreta Jonsdotter, född 1877-11-21


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-09-03