Lars Tomasson Laula
född 1846-07-22, död 1899-07-13
Lars Tomasson Laula
f. 1846-07-22
Ljusfjell
Vilhelmina
d. 1899-07-13
Gardfjäll
Tärna
Skattlapp
Gardfjäll
Vilhelmina
Biografi ] [ Barn ]
Tomas
Clemetsson

f. 1819-06
Ljusfjäll, Vilhelmina
d. 1877-04-11
Åsele
Skattlapp
Marsfjäll och Sletfjell
Clemet
Sjulsson Munk

f. 1791 Ljusfjäll, Åsele
d. 1853-12-21 Åsele, Vilhelmina

Sjul Jonsson Munk
f. 1743 Lasterfjäll, Åsele
Anna Clemetsdotter
f. 1756 Nuortfjelde, Åsele
Karin
Tomasdotter Wilks

f. 1797 Byrgfjäll, Åsele
d. 1890-05-24 Vilhelmina

Tomas Pålsson Wilks
f. enl. åu 1749 Burgfjäll, Åsele
Anna Margreta Larsdotter
f. 1754 Åsele
Sigrid
Larsdotter Laula

f. 1820-08-12
Brunsfjäll, Vilhelmina
d. 1853-07-30
Susendal Vefsn, Norge

Marsfjäll och Sletfjell
Lars
Tomasson Laula

f. 1786 Susendal Vefsn, Norge
d. 1844 Grundsunda
Skattlapp
Tomas Clemetsson
f. Susendal Vefsn, Norge
Elsa Larsdotter Laula
f. Susendal Vefsn, Norge
Maria
Jonsdotter Almark

f. 1787 Brunsfjäll, Åsele
d.

Jon Kristoffersson Almark
f. enl. åu 1765 Älgsjölandet, Åsele
Elsa Nilsdotter
f. 1769 Lulefjäll, Åsele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Lars Tomasson Laula, född 1846-07-22 i Ljusfjell, Vilhelmina, död 1899-07-13 (begravd 1899-09-03) i Gardfjäll, Tärna. Skattlapp i Gardfjäll, Vilhelmina. Dop Hattfjelldal 1846-08-02. Drunknade i tjärn i Gardfjäll.

Hemdobt af husmandslap Lars Bentsson i Susendal. Fadern husmanslap i Ljusfjeld.
Faddrar: Lars Bentsson Susendal, Jonas Aron Tomasson Ljusfjell, Lars Jonason Borrefjeld, Else Marie Larsdr Ljusfjell och Marie Tomasdotter Borrefjeld.
Hattfjelldal utflyttad 1873-09-21 lap Lars Thomsen f 1846 flyttar till Vilhelmina.
Fräjdlista Vilhelmina husförhörsbok lappar AIb/7 (1885-1894) sid 208.
Lars dömd av Åsele HR 1887 18/4 för första resan stöld av betande kreatur ute å mark, till 8 månaders straffarbete och ett års förlust av medborgeligt förtroende utöver strafftiden.
Drunknade under fiske i en tjärn på Gardfjället tillsammans med sonen Mattias. De återfanns intrasslade i näten.

Resolutionskoncept No 126/1868
Landshöfdinge Embetets i Westerbottens län utslag uppå Lars Thomassons gjorda ansökning om införsel uti lappskattelandet Kickfjell i Wilhelmina Socken, hvaröfver Kronofogden Holmström med infordrat yttrande inkommit o afseende å rätta benämningen af ifrågavarande lappskatteland; Gifvet å Landskontoret i Umeå den 1 April (Maj?)1868.
Alldenstund Sjul Anundsson, som den 27 Februari 1851 erhållit införsel uti lappskattelandet Kickfjell, finnes hafva genom en i Landskontorets protokoll för denna dag intagen afhandling af den 9 september sistledet år, upplåtit berörda lappskatteland åt Sökanden, hwilken styrkt sig ega god frejd och eger en stor renhjord; Profvar Landshöfdinge Embetet skäligt härmed inrymma sökanden Lars Thomasson uti den af Sjul Anundsson innehafde andel af lappskattelandet Kicksjö eller Kickfjell i Wilhelmina Socken, så länge han för egande renkreatur deraf är i behof och skatten ordentligen erlägger;
Åliggandes sökanden att wid mantals skrifningen detta år i Wilhelmina Socken uppvisa detta utslag för wederbörande Krono Länsman.
År och dag som ofvan.
På Landshöfdinge embetets wegnar. Annot.


Gift 1871-03-05 med
Kristina Josefina Larsdotter, född 1847-12-22 (döpt 1847-12-25) i Gardfjäll, Vilhelmina, död 1912-04-21 i Gardfjäll, Vilhelmina. Bosatt i Gardfjäll, Vilhelmina. Dop Åsele.

Barn:
Tomas Leonard Hedlund Laula, född 1874-02-09, död 1905-11-25
Lars Simon Laula, född 1876-01-05, död 1876-01-09
Jonas Eurenius Larsson Laula, född 1876-12-15, död 1876-12-21
Elsa Stina Larsdotter Laula, född 1877-11-29, död 1931-07-22
Jonas Petter Ture Laula, född 1880-04-28
Maria Katarina Larsdotter Laula, född 1882-10-10, död 1950-07-29
Nils Brynolf Laula, född 1884-08-06, död 1885-02-03
Clemet Eugenius Larsson Laula, född 1886-09-01, död 1906-05-31
Kristoffer Laurentius Damianus Laula, född 1887-09-27
Mattias Larsson Laula, född 1891-09-21, död 1899-07-13


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01