Anders Andersson Bannak
född 1725, död 1791-01-01
Anders Andersson Bannak
f. 1725
Hemnäs
Norge
d. 1791-01-01
Gevort Norska Ran
Sorsele
Skattlapp
Bonäsfjäll
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Anders
Andersson

f.
Hemnäs, Norge
d.

Find
Överdalsmarken Hemnäs
                
                
                
                
                
                
Cecilia
Persdotter

f.
Hemnäs, Norge
d.


Överdalsmarken Hemnäs
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Anders Andersson Bannak, född 1725 i Hemnäs, Norge, död 1791-01-01 i Gevort Norska Ran, Sorsele. Skattlapp i Bonäsfjäll, Sorsele. Dop Hemnäs 1726-02-02.

Hemnäs 1726 Kyndelsmäss (2/2) döbt Anders Andersson finds barn n: Anders. Faddrar: Einar Clemetsön, Lasse Andersön, Lisbet Nilsdr och Gunilla Henriksdr.
Vigsel i Lycksele 1743-03-31
Boplats Gewort, Virvatn Norska Ran. Den rikaste lappen i "norr".
Bannak (Bånatje) troligen för att han hade skattland i Bonäsfjell på nuvarande gränsen mellan Sverige och Norge i Nord Rana eller mellan Arjeplog och Sorsele.

Ranens og Nesne Hösteting 1791 den 12 Oktober No 7594
Niels Gierdbrandt Brodtkorb Kongelig Maystäts bestyrer Justitieraad og sorenskriver udi Helgelands fögderi - giör vitterlig:
Att lappeländsmanden Östen Andersson Waerenvatnet og lappe skolmäster Peder Mathisen, paa Carl Anderssön Hammerfields vägnar, för mig haver andraget att deras fader Anders Andersson Bånatje boende ved Waervatnet i Ranens prestgield Helgelands fögderi i Norge, skall med döden vara afgången den 1sta januari dette aar över paa den den Svendske grändsen. m.m.
Mellan dem som söner och tre döttrar Berithe Andersdatter gift med svensk lapp Mons Andersson Granbye, Anna Andersdatter gift med Mons Clemetsson i Wefsens prestgjeld och Kierstin Andersdatter gift med Ejner Andersson (står Andersdatter) Kjerringfield bägge boende i Norge skolle de ikke vara nöjda då deras bemälte 3ne systrar skall ha tagit lika lott efter faderen som dem som söner, och på grund av ett testamente som den avdöde har utställt daterat den 9 maii månad 1790 och publicerat vid lappetinget i Sverige den 14 januari 1791 varmed döttrarna är begåvade med lika lott som sönerna. Detta har ovanbemälde 2ne söner beklagat sig över, och förmenar att vara olovligt och med den Norska arvegångsrätt, där sönerna njuter dubbelt mot döttrarna, samt kräver av mig som skift-förvaltare i Helgelands sorenskrivar jurisdiction, där den avdöde Anders Andersson Bånatje varit boende, att taga skiftet efter honom under lovlig behandling.
Till skifte och delning emellan afdödes enka Maria Monsdatter och ovanbemäldte 2ne söner och 3ne döttrar, den avdödes efterlåtna egodelar.
I denna anledning är det att jag härvid, med denna proclama inkallar ett möte, för mig som skifteförrättare i detta bemälde Anders Andersson Bånatjes bo, enkan den i lagen föreskrivna tid sterboe enkan Maria Monsdatter, sönerna lappelänsmand Östen Andersson Waerevatnet och Carl Andersson Hammerfield samt döttrarna förbemälde Berithe Andersdatter, eller hennes man svensk lapp Mons Andersson Granbye, Anna Andersdatter eller hennes mand Svensk lapp Mons Clemetsson och Kierstin Andersdatter eller hennes mand Norsk lap Ejner Andersson Kierringfield, för till mig uppgiva alle den avdödes egodelar, och iakttaga deras lagliga krav de envar i medhåll av lagen skall njuta och att rätt plägas. Tingsstedet Strand Oktober 1791 N.G.Brotkorb


Gift 1746-03-31 i Lycksele med
Maria Månsdotter, född 1724 i Gran, Sorsele, död 1792 i Gevort Norska Ran, Sorsele. Bosatt i Bonäsfjäll, Sorsele. Dop Lycksele 1724-03-28. Begravd Sorsele 1792-05-10.

Barn:
Karl Andersson Bannak, född 1749-02-20, död 1834-11-27
Brita Maria Andersdotter Bannak, född 1752-02-03, död 1795-07-16
Anders Andersson Bannak, född 1755
Anna Andersdotter Bannak, född 1757-08-20, död 1844-07-11
Kristina Andersdotter Bannak, född 1760, död 1801-08-28
Måns Andersson, född 1763, död 1767-11
Östen Andersson Bannak, född 1764, död 1824-05-01
Anders Andersson Bannak, född 1767-07-15, död 1767


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01