Måns Andersson
född 1784-01-07, död 1843-10-25
Måns Andersson
f. 1784-01-07
Gran
Lycksele
d. 1843-10-25


Skattlapp
Tärnfjell
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Anders
Anundsson

f. 1748-11-17
Norska Ran, Sorsele
d. 1838-05-19
Stensund, Sorsele
Skattlapp
Gran Tärnfjäll
Anund
Andersson Anuk

f. 1703 Gran, Lycksele
d. 1776 Norska Ran, Sorsele
Skattlapp och Tolvman
Anders Larsson
f. Gran, Sorsele
Kerstin
f. Gran, Sorsele
Brita
Pålsdotter Skarp

f. 1712 Ran, Lycksele
d. 1792-01-24 Gran, Sorsele

Pål Andersson Skarp
f. 1677 Ran, Lycksele
Sigrid
f. Lycksele
Maria
Månsdotter

f. 1759-01-07
Vapsten, Lycksele
d. 1840-06-09
Stensund, Sorsele

Gran Tärnfjäll
Måns
Ivarsson

f. 1702 Vapsten, Lycksele
d. 1763 Vapsten, Lycksele
Skattlapp
Ivar Andersson
f. 1665 Ran, Sorsele
                
Brita
Henriksdotter

f. 1721 Vapsten, Sorsele
d. 1765 Vapsten, Lycksele

Henrik Mårtensson
f. Vapsten, Lycksele
Märet Mårtensdotter
f. 1700 Vapsten, Lycksele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Måns Andersson, född 1784-01-07 i Gran, Lycksele, död 1843-10-25. Skattlapp i Tärnfjell, Sorsele. Ihjälfrusen.

TÄRNFJELL
Utslag uppå lappmännen Måns Anderssons och Anders Anundssons i Gran och Lycksele lappmark ansökning om utstakande och fastställande af gränsskillnaden för deras innehafvande lappskatteland Ternfjell och att till hjälp och understöd i renbetet få intaga ett derintill gränsande land. I anledning häraf syn och besiktning den 7 juli nästlidet år blifvit förrättad af kronolänsman Nils Westling biträdd af nämdemännen König Johansson ifrån Öhrnäs och Per Mattson från Juckta, varefter den upprättade besiktningen den 18 januari innevarande år förevarit till undersökning vid Lycksele Lofl. Tingsrätt
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 24 juli 1818
Alldenstund ingen hvarken vid syneförrättningen, tingsrätten eller sedermera hos mig haft något att påminna mot den utstakade och i tingsrättens protokoll för ovannämnda dag beskrivna råskillnaden omkring Ternfjell lappskatteland;
Fördenskull och emedan densamma råskillnad är gillad och fastställd, men som det af sökandena ansökta land vid Tjellberget, alla redan den 13 februari 1815, blifvit upplåtet till lappen Måns Sjulsson; alltså varder han dervid bibehållen intill dess visas kan, att han icke för renbete deraf är i behof, eller att han ej skatten ordentligen erlägger.
Frös ihjäl tilsammans med Maria Larsdotter 1843 25/10 ( Lars Mårtenssons dotter, dotterdotter till Måns)


Gift 1805-03-25 i Lycksele med
Maria Sjulsdotter, född 1782-11-28 i Ran, Sorsele, död 1848-12-11 i Ran, Sorsele. Bosatt i Tärnfjell, Sorsele. Dop i Sorsele 1782-11-30.

Barn:
Sjul Månsson, född 1805-12, död 1810-05-29
Anders Månsson, född 1809-03-13, död 1830-12-18
Brita Kristina Månsdotter, född 1812-03-24
Helena Margareta Månsdotter, född 1816, död 1890-01-26
Maria Katarina Månsdotter, född 1821-03-16, död 1848-09-23
Kristoffer Måns Månsson, född 1826-03-26, död 1839-12-21


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-05-20