Anders Anundsson
född 1748-11-17, död 1838-05-19
Anders Anundsson
f. 1748-11-17
Norska Ran
Sorsele
d. 1838-05-19
Stensund
Sorsele
Skattlapp
Gran Tärnfjäll
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Anund
Andersson Anuk

f. 1703
Gran, Lycksele
d. 1776
Norska Ran, Sorsele
Skattlapp och Tolvman
Brantsfjäll Norska Ran
Anders
Larsson

f. Gran, Sorsele
d. 1716 Gran, Sorsele
Skattlapp
Lars Mårtensson
f. Gran, Sorsele
                
Kerstin

f. Gran, Sorsele
d. 1734 Gran, Sorsele
Skattlapp
                
                
Brita
Pålsdotter Skarp

f. 1712
Ran, Lycksele
d. 1792-01-24
Gran, Sorsele

Brantsfjäll Norska Ran
Pål
Andersson Skarp

f. 1677 Ran, Lycksele
d. 1759 Ran, Sorsele
Skattlapp
Anders Sjulsson Hueje
f. Ran, Sorsele
                
Sigrid

f. Lycksele
d.

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Anders Anundsson, född 1748-11-17 i Norska Ran, Sorsele, död 1838-05-19 i Stensund, Sorsele. Skattlapp i Gran Tärnfjäll, Sorsele. Dop i Sorsele 1748-11.

TÄRNFJELL
Utslag uppå lappmännen Måns Anderssons och Anders Anundssons i Gran och Lycksele lappmark ansökning om utstakande och fastställande af gränsskillnaden för deras innehafvande lappskatteland Ternfjell och att till hjälp och understöd i renbetet få intaga ett derintill gränsande land. I anledning häraf syn och besiktning den 7 juli nästlidet år blifvit förrättad af kronolänsman Nils Westling biträdd af nämdemännen König Johansson ifrån Öhrnäs och Per Mattson från Juckta, varefter den upprättade besiktningen den 18 januari innevarande år förevarit till undersökning vid Lycksele Lofl. Tingsrätt
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 24 juli 1818
Alldenstund ingen hvarken vid syneförrättningen, tingsrätten eller sedermera hos mig haft något att påminna mot den utstakade och i tingsrättens protokoll för ovannämnda dag beskrivna råskillnaden omkring Ternfjell lappskatteland;
Fördenskull och emedan densamma råskillnad är gillad och fastställd, men som det af sökandena ansökta land vid Tjellberget, alla redan den 13 februari 1815, blifvit upplåtet till lappen Måns Sjulsson; alltså varder han dervid bibehållen intill dess visas kan, att han icke för renbete deraf är i behof, eller att han ej skatten ordentligen erlägger.
Förgångslapp i Stensund hos Zakarias Rådal 1838.
Sorsele döde 1838-05-19 Förgångslapp Anders Anundsson Stensund 90 år gammal.


Gift 1779-03-14 i Lycksele med
Maria Månsdotter, född 1759-01-07 i Vapsten, Lycksele, död 1840-06-09 i Stensund, Sorsele. Bosatt i Gran Tärnfjäll, Sorsele. Dop Lycksele 1759-01-07.

Barn:
Nils Anundsson, född 1781-01-07, död 1781-02-26
Måns Andersson, född 1784-01-07, död 1843-10-25
Anna Britta Andersdotter, född 1790-08-08
Anna Brita Andersdotter, född 1796-08-18, död 1838-02-05


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01