Anders Clemetsson
född 1779-09-15, död 1839-02-24
Anders Clemetsson
f. 1779-09-15
Ran Bertlida
Sorsele
d. 1839-02-24
Ran
Sorsele
Skattlapp
Norska Ran
Norge
Biografi ]
Clemet
Månsson

f. 1735
Ran, Sorsele
d. 1797
Ran, Lycksele
Skattlapp
Bertlida Ran
Måns
Enarsson

f. 1689 Ran, Sorsele
d. 1744
Skattlapp
                
                
Kerstin
Andersdotter

f. 1690 Gran, Sorsele
d. 1770 Ran, Sorsele

                
                
Kerstin
Pålsdotter

f. 1738-01-17
Ran, Sorsele
d. 1819-07-05
Gran, Sorsele

Bertlida Ran
Pål
Jonsson

f. 1702 Bertfjäll, Sorsele
d. 1782 Ran, Sorsele
Skattlapp Tolvman
Jon Andersson Juolk
f. Ran, Lycksele
Gunnil Enardotter
f. Ran, Lycksele
Marget
Månsdotter

f. Ran, Sorsele
d. 1768 Norska Ran, Sorsele

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Anders Clemetsson, född 1779-09-15 i Ran Bertlida, Sorsele, död 1839-02-24 i Ran, Sorsele. Skattlapp i Norska Ran, Norge. Dop i Sorsele 1779-12-18 conf.

Fosterdotter: Brorsdottern Paulina Elsasdotter (Pålsdotter) 1810 g 1833 Anders Pehrsson Dårratj 1804.
Bevistar aldrig böndagarna i Gillesnuole.
DOCKEBOLE OCH DOCKEVARE
Utslag uppå skattlapparna Nils Jonsson från Granbyn och Anders Klemetsson från Ran och Sorsele Församling Lycksele lappmark, anhållan att till vinnande af ömsesidig förmån samt afböjande af alla tvister i framtiden få erhålla stadfästelse uppå af dem i vittnens närvaro ingången frivillig förening så lydande;
Som å Lapplandet Dockebole och Dockevare befinnes trenne fisketräsk i första och andra Deukejauri samt Amorträsk benämde, och som desse fiske sjöar till sina lägen äro så belägne, att de kunna af oss båda begagnas till husbehofsfiske, så skola de nu och hädanefter af våra efterkommande som kommer att betala skatt och ränta för våra nu innehafvande Skatte-Land. gemensamt begagnas. Såväl, som ytterligare styrkes bygges vår rättighet, att begagna Renbetet å berörde Dockebole och Dockevare samt Rutesnjunan kallade, enligt bifogade och lagfarne öfverenskommelsen af den 21 februari 1814;
Och hafva vi nu förmera säkerhet utsatt att hvilken af oss eller våra efterträdare som hindrar den andre, eller bryter vår nu ingångna öfverenskommelse, blifver i förfallen (försaker?) till tjugo (20) Rdl. Banco vite.
Till yttermera Wisso hafva vi denna frivilliga öfverenskommelse med våra namn och bomärken i tillkallade wittnens närvaro bekräftat i Sorsele den 2ra december 1816.
Anders Klemetsson i Ran Nils Jonsson i Gran
Bomärke Bomärke
Wittna: Nils Westling Mårten Nilsson i Gargnäs
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 3 januari 1817
Alldenstund sökandena, som i flera år tvistat om nyttjanderätten till ofvannämde Lappskatteland och enligt med en i Lycksele Tingsrätts Domboksutdrag för den 18 januari 1815 €53 intagen förening visar båda är i verkligt behof af samma land, nu i vittnens närvaro frivilligt ingått ofvanstående förening;
Fördenskull pröfvar jag skäligt att sådan förening till sökandenas framtida säkerhet gilla och fastställa.


Gift 1805-03-25 i Sorsele med
Anna Olofsdotter, född 1763 i Norska Ran, Sorsele, död 1851-06-05. Bosatt i Brantsfjäll Kallvand, Norge. Dop Moo 1763-09-18.


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01