Nils Eriksson Skerfo
född 1782-09-16, död 1859-10
Nils Eriksson Skerfo
f. 1782-09-16
Gran
Sorsele
d. 1859-10
Gran
Sorsele
Skattlapp
Gran Skerfo
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Erik
Pålsson Skarp

f. 1755
Gran, Sorsele
d. 1829-03-02
Gran, Skellefteå
Skattlapp Nämdeman
Kradsele
Pål
Andersson Skarp

f. 1677 Ran, Lycksele
d. 1759 Ran, Sorsele
Skattlapp
Anders Sjulsson Hueje
f. Ran, Sorsele
                
Marget
Månsdotter

f. 1722 Gran, Sorsele
d.

Måns Andersson Uttjek
f. Gran, Lycksele
Marget Andersdotter
f. 1698 Gran, Lycksele
Sigrid
Nilsdotter

f. 1746
Gran, Sorsele
d.


Gran
Nils
Anundsson

f. Gran, Sorsele
d. 1747 Gran, Sorsele

                
                
Anna
Nilsdotter

f. 1712 Gran, Sorsele
d. 1784 Gran, Sorsele

Nils Enarsson
f. Gran, Sorsele
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Nils Eriksson Skerfo, född 1782-09-16 i Gran, Sorsele, död 1859-10 i Gran, Sorsele. Skattlapp i Gran Skerfo, Sorsele.

Lycksele HF AI:5 Granbyn sid 97: Nämndeman Erik Pålsson f 1755 hustrun Maria Mårtensdotter f 1789-01-01. Son Nils Ersson 1782-09-16 sonahustru Sara Svensdotter 1788-03-06 sondotter Segrid. Sonens svärmoder, Sven Nils enka Maria Larsdotter född 1742.
Vistelseort i Granbyn nr 6, Skerfo/Skerpo.
Död i oktober 1859 lappman Nils Ersson Skerpo i Gran 64 år gammal. Kungl Majt Befallningshafvandes i Wästerbottens Hövdingadöme utslag, i anledning af Christopher Jonssons ansökning om införsel uti Lappskattelandet Storfjell uti Wapstens by af Stensele Socken, besittningsrätten hvardte? han sig förvärfwat; Gifwet å Landskontoret i Umeå den 18de April 1845.
Ehuru af den uti LandsContorets protocoll för denna by intagne afhandling inhemtats, att sökanden förwärfvat besittningsrätten uti Lappskattelandet Storfjell uti Wapstens by af Stensele Socken; likwäl ock som säljaren Nils Ericsons åtkomst till landet icke blifwit styrkt samt af Jordeboken för Lycksele Lappmark ådagaläggs, att han för detsamma icke finnes inskrifven hwaremot Johan Nilsson och Anders Sjulsson äro såsom innehafvare deraf anmärkte; finner Kungl Majt Befallningshafvande icke skäl att sökandens ansökan för närwarande bifalla
År och dag som ofvan


Gift 1810-03-04 i Sorsele med
Sara Svensdotter, född 1788-03-06 i Gran, Sorsele, död 1874-05-11 i Öhn, Sorsele. Bosatt i Gran, Sorsele. Dop 1788-03-09 Lycksele. Drunknade.

Barn:
Sigrid Nilsdotter, född 1811-10-06, död 1846-10-16
Sven Nilsson, född 1814-05-19, död 1814-09-15
Erik Nilsson, född 1816-01-06, död 1843-06-17
Nils Nilsson Numpa, född 1820, död 1890-02-05
Eva Cajsa Nilsdotter, född 1825-01-19, död 1830-05-02
Lars Nilsson Numpa, född 1828-02-20, död 1911-10-30
Henrik Nilsson, född 1832, död 1919-07-02


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01