Olof Johansson
född 1807-10-13, död 1873-08-28
Olof Johansson
f. 1807-10-13
Vapsten
Lycksele
d. 1873-08-28
Gardfjäll
Tärna
Skattlapp
Gardfjäll
Tärna
Biografi ] [ Barn ]
Johan
Olofsson

f. 1767-04-09
Vapsten, Lycksele
d. 1852-09-13
Vapsten, Stensele
Skikkare Skattlapp
Vapsten
Olof
Tursson

f. 1736-12-16 Vapsten, Lycksele
d. 1800-07-21 Vapsten, Lycksele
Skattlapp
Tur Nilsson
f. 1711 Vapsten, Lycksele
Maria Larsdotter
f. 1708 Vapsten, Lycksele
Maria
Persdotter

f. 1741-01-10 Ran, Lycksele
d. 1770 Umbyn, Lycksele

Per Sjulsson
f. 1713 Ran, Lycksele
Märet Tomasdotter Nortman
f. 1720 Vapsten, Lycksele
Anna
Tomasdotter

f. 1767-03-06
Vapsten, Lycksele
d. 1844-11-21
Vapsten, Stensele

Vapsten
Tomas
Månsson Drontke

f. 1721 Vapsten, Lycksele
d. 1809-04-09 Vapsten, Lycksele
Länsman
Måns Nilsson
f. Vapsten
Kerstin Andersdotter
f. 1676 Vapsten, Lycksele
Anna
Henriksdotter

f. 1724 Vapsten, Lycksele
d. 1805-03-07 Vapsten, Lycksele

Henrik Mårtensson
f. Vapsten, Lycksele
Märet Mårtensdotter
f. 1700 Vapsten, Lycksele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Olof Johansson, född 1807-10-13 i Vapsten, Lycksele, död 1873-08-28 i Gardfjäll, Tärna. Skattlapp i Gardfjäll, Tärna. Dop Lycksele 1808-01-12. Död av Magkräfta.

Piga: Elisabet Johansdotter f 1797 (Olofs syster)
STENSELE I:1 1760-1862 1846:
Härigenom upplåter och afstår jag undertecknad besittningsrätten mitt uti Gardfjell Kronoskatteland i Stensele socken, till min son Olof Johansson, hvarigenom han äger rättighet att söka sig hos KB Immission när som helst.
Umnäs den 24 februari 1846
Fadren: Johan Olofsson, afträdaren.
Sonen: Olof Johansson, tillträdaren
Wittnen:
Thomas Jonsson Umnäs
Johan Larsson Umnäs.
Resolution nr 394 9 maj 1851 Gardfjell: Utslag på Olof Johansson i Vapstens ansökning om införsel uti lappskattelandet Gardfjell i Stensele Socken. Sjul Sjulsson som den 21 november 1825 beviljats rättighet att innehafva och begagna lappskattelandet Gardfjell, finnes hafwa genom afhandling den 8 juli 1839, upplåtit detsamma åt sökanden, fördenskull pröfvar KMajts Befh skäligt härmed bevilja sökanden införsel etc. Johan Olofssons rätt till renbete och fiske samfälls med lappskattelandsinnehafvaren etc.
No 40
Utdrag af domboken hållen å lagtima ting med Lycksele Lappmarks Härad uti Tingshuset å Lycksele Kyrkovall den 14 Januari 1843.
S:D: Lappmannen Olof Johansson i Wapsten hade å egne och fadren Johan Olofssons derstädes vägnar, till detta ting å Sjul Thomasson å berörde by, utverkat Stemmning i anledning af ett så lydande Stemmnings memorial.
Under sist förflutne winter ankom till mig ett renkreatur tillhörande Norska Lappmannen Olof Andersson, hvilket Renkreatur jag skötte och vårdade tills nu förleden sommar, och efter den sednare Böndagens firande i Tärna Kapel kom Bya Länsman Sjul Thomasson, utan anmodan af ägaren till omnämnte Ren, för att densamma ifrån mig afhämta, då jag yttrade, att jag borde åtnjuta sytare lön, hvarföre då, bemälte Länsman öfverhopade så väl mig, som min Fader Johan Olofsson med slagsmål, för detta anhåller jag ödmjukast om kallelse och stemmning till nästkommande Lagtima Härads Ting å Lycksele uppå mera nämnde Bya Länsman med påstående det han måtte för detta brott fällas till böter eftersom allmänna lagen för en slik brottslighet stadgar, hvarjemte ersättning för Lagsöknings Kostnaden yrkas.
Öppen talan i målet förbehålles.
Stensele den 23 december 1841
Kjell-Åkes anm:
Sjul Thomassons version var att då han på uppdrag av Olof Andersson skulle hämta renen som kommit in i kärandens renhjord, hade Olof Johansson bestridit Sjul Thomassons uppgift och sedan Sjul Thomasson till honom aflämnade renmärke, och i anledning deraf velat återtaga renen, hade käranderna hotat åt svaranden med stafvarna- Då Olof Johansson ej hade några vittnen...etc
UTSLAG:
Sjul Thomasson frikändes.
Olof Johansson i Wapsten
Bouppteckning 1873 den 3 december efter afledne lappmannen Olof Johansson i Gardfjell, som afled den 28 uti augusti och efterlemmnade enkan Stina Gunnarsdotter och sonen Nils samt dottern Anna, båda myndiga och närvarande:
Utdrag
Silver: Kosa 4 rdl.rmt, 2 skedar 8,00 summa 12,00
Koppar: 5,0 rdl
Renar: 30 st större och mindre 300,00
Fordringar: Mats Nilsson 8,00, Nils Sjulsson 15,23
Med övrigt bohag totalt 350,75
Skulder: Pastor Westerlund i Tärna 10,00, Erik Larsson i Umnäs 5,00, Kristoffer Ersson i Bastansjö 4,00, Per Olof Ersson i Forsmark 3,00, Erik Eriksson d.y. Forsmark 8,00, Johan Aug. Tomasson i Umnäs 5,00, Isak Nilsson i Kaskelougt 2,37
Boets behållning: 313 Rdl


Gift 1843-07-09 i Stensele med
Kristina Gunnarsdotter, född 1820-01-06 i Vapsten, Stensele, död 1894-07-14 i Gardfjäll, Tärna. Bosatt i Gardfjäll, Tärna. Dop Lycksele 1820-03-04. Lappänka Gardfjäll 74 år.

Barn:
Brita Stina Olofsdotter, född 1845-12-27, död 1845-12-30
Anna Margareta Olofsdotter, född 1847-09-07, död 1897-10-07
Maja Stina Olofsdotter, född 1850-09-13, död 1850-09-15
Nils Olof Olofsson, född 1852-05-27, död 1916-01-08
Johannes Olofsson, född 1852-05-27, död 1853-07-10


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01