Anders Eriksson
född 1799-02-16, död 1878-05-21
Anders Eriksson
f. 1799-02-16
Gran
Sorsele
d. 1878-05-21
Fårberg
Sorsele

Fårberg
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Erik
Tomasson Pont

f. 1766-10-18
Gran, Sorsele
d. 1839-02-20
Gran, Sorsele
Ungsprintare
Gran
Tomas
Andersson Pont

f. 1693 Gran, Sorsele
d. 1771 Gran, Sorsele
Skattlapp Tolvman
Anders Bont
f. Gran, Lycksele
                
Katarina
Eriksdotter

f. 1733 Gran, Sorsele
d.

Erik Östensson
f. 1701 Gran, Sorsele
Anna Jonsdotter
f. 1699 Ran, Sorsele
Margreta
Månsdotter

f. 1772-11-27
Gran, Sorsele
d. 1849-04-13
Gran, Sorsele

Gran
Måns
Pålsson Kårek

f. 1737-03-25 Gran, Sorsele
d. 1791-10-24 Gran, Sorsele
Skattlapp
Pål Larsson
f. 1691 Gran, Sorsele
Kerstin Larsdotter
f. 1701 Gran, Sorsele
Anna
Pålsdotter

f. 1736 Ran, Sorsele
d. 1815-12-10 Gran, Sorsele

Pål Jonsson
f. 1702 Bertfjäll, Sorsele
Marget Månsdotter
f. Ran, Sorsele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Anders Eriksson, född 1799-02-16 i Gran, Sorsele, död 1878-05-21 i Fårberg, Sorsele. Bosatt i Fårberg, Sorsele. Döpt Burträsk 1799-03-01.

Enligt Sorsele födelse och dopbok, Erik Thomasson och h Marget Månsdotters son Anders född 1799-02-16 och döpt af kh Gilljam i Burträsk den 1 Mars 1798. I Lycksele dopbok med utdrag ur Sorsele födelse och dopbok, står att Anders föddes 30 januari och döpt af Hr Comminister Tingvall i Degerfors 1799-02-03!
Resolutionskoncept 1831-06-09 Nr 173:
Utslag uppå lappmannen Anders Eriksson ifrån Granbyn och Sorsele socken ansökning om rättighet, att jemte morbrodern lappmannen Måns Månsson få beta egande renar å beteslandet Bertjaur, så vida den sistnemnde hvilken derföre skattat, skall hafva låtit förgånga sig af lensmansenkan Westling, och deremot Testamenterat till henne sina renar, erbjudandes sig att emot ..rättighet och delaktighet i fisket uti de å landet liggande sjöar, deltaga i skatten för landet; Hvaröfver Måns Månsson hörd, uti aflämnad förklaring andragit, att ehuru det vore sanning att han gifvit afl. Länsman Westlings enka testamentet på sin egendom kunde sökanden derföre icke hafva fått någon närmare rätt än förut till förklararens renbetesland Bertjaur, hans renar vore ännu vid lif och äro således i behof af bete, de tillhörde honom också medan han lefde, och han kunde återkalla testamentet om han dertill funne sig befogad, i följe wardet han anhåller att sökandens anspråk måtte afslås. Gifvet å Landskontoret i Umeå den 9 juni 1831. "Hvad sålunda blifvit anfört, har jag i öfvervägande tagit, finnandes intet skäl vara af sökanden anfört som kan verka till Måns Månssons skiljande vid Renbeteslandet Bertjaur, så länge han lefver och deraf är i behof för egande renar." År och dag som ofvan. Annot, Anvisning.
1831-12-30 beviljades Anders Eriksson i Granbyn införsel i krononybygget Fjällsjönäs som han enligt avhandling köpt av Anders Nilsson i Wännäs för 50 RdlRgs den 11 juli 1831.
Enligt Lycksele höradsrätt utslag af den 20 jan 1840 aftjent det å honom ådömde böter för första resan fylleri, sabbatsbrott, svärdom, slagsmål mm med 16 dagar vatten och bröd.
Enligt urtima tings utslag af 25 juni 1852 straffad för stöld till 2 timmars halsjärn 40 par spö och uppenbar kyrkoplikt.


Gift 1825 i Sorsele med
Anna Kristina Andersdotter, född 1796 i Gran, Sorsele, död 1878-06-29 i Fårberg, Sorsele. Bosatt i Fårberg, Sorsele. Attest från Ljusvattnet Burträsk till Sorsele 1824 22/4.

Barn:
Erik Anton Andersson, född 1826-11-12, död 1894-01-16
Lars Olof Andersson, född 1829-01-13
Anna Greta Andersdotter, född 1834-01-11
Kristina Sofia Andersdotter, född 1835-08-13


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01