Olof Clemetsson
död 1727
Olof Clemetsson
f.
Umbyn
Lycksele
d. 1727
Umbyn
Lycksele
Skattlapp
Umbyn
Lycksele
Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Olof Clemetsson, född i Umbyn, Lycksele, död 1727 i Umbyn, Lycksele. Skattlapp i Umbyn, Lycksele. Gamle Olof Clemetsson. Begravd i Lycksele 1727-12-28.

Domboksutdrag 1685, enligt O. Egerbladhs bok Fyra gamla Lyckselbyar: Oluf Clemetsson från Umbyn blev straffad med insättande i stocken "efter han varit något försumlig att höra guds ord".
Upptagen i Erik Biuurs förteckning över de lappar som gör skatt till Kungl Majt och Cronan 1723:
Ur Källskrifter rörande Kyrka och skola i den Svenska Lappmarken under 1600 talet av Erik Nordberg: Nr 114 ur Lappmarkens dombok tingsprotokoll Lycksele den 4 januari 1701: För försummelse av skolskjutsar med ren sakfälldes gamle länsman Nils Nilsson i Umeåbyn, som förledne Påsktiden av länsman Mårten Mårtensson varit tillsagd att med ren, föra något skolproviant ifrån Granön hit till Lycksele. Men givit spotskt svar och försummat skjutsen; Sakfälles för tredsko till 3 daler smt treskiftes boot och derutöver betala 1 skl 4 öre för själva färdseln. De andra Umeåby lappar, Oluf Clemetsson, Thomas Andersson och Nills Andersson som även eftersatt skolskjutsen, men då länsmannen Mårten Mårtensson förklarat, att de för avlägsenhetens skull inte kunnat göra nämna skjuts etc. Fördenskull befriades lappmännen Oluf Clemetsson, Thomas Andersson och Nills Andersson från böter, men påläggs att betala kostnaden för transporten med vardera 1 skl 6 öre kmt.
Upptagen i Erik Biurs förteckning från 1723 över lappar i Södra lappmarken, även sonen Mårten Olofsson eller Tysk Mårten.
Begravd i Lycksele 1727-12-28 gamle Olof Clemetsson i Umbyn.


Gift med
Märet, född i Umbyn, Lycksele, död 1736 i Umbyn, Lycksele. Bosatt i Umbyn, Lycksele. Begravd Lycksele 1736-12-25.

Barn:
Mårten Olofsson Tysk, född 1692


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01