Johan Andersson Bonta
född 1835-10-30
Johan Andersson Bonta
f. 1835-10-30
Melkfjäll Mo Ran
Norge
d.


Kronåbo lapp
Rödingfors
Tärna
Biografi ] [ Barn ]
Anders
Andersson Bonta

f. 1805-04-11
Norska Ran, Lycksele
d. 1885-01-09
Högstaby, Tärna
Nybyggarlapp
Högstaby
Anders
Andersson Pont

f. 1770-05-01 Norska Ran Wardfjell, Sorsele
d.
Skattlapp Tolfman
Anders Tomasson Pont
f. 1733-04-10 Gran, Lycksele
Ingrid Pålsdotter
f. 1727-03-17 Ran, Lycksele
Kristina
Persdotter

f. 1765-08 Norska Ran, Sorsele
d.

Per Sjulsson Glentja
f. 1737 Vapsten, Sorsele
Karin Nilsdotter
f. 1736 Ran, Sorsele
Kristina
Sjulsdotter

f. 1798
Vapsten, Lycksele
d. 1878-02-17
Högstaby, Tärna

Högstaby
Sjul
Nilsson

f. 1758-12-20 Vapsten, Lycksele
d. 1823-01-20 Vapsten, Stensele
Länsman skattlapp
Nils Månsson
f. 1716 Vapsten-Toriefjäll
Maria Andersdotter
f. 1721 Vapsten
Gunilla
Tomasdotter Nortman

f. 1762-01-18 Vapsten, Lycksele
d. 1798-06-17 Vapsten, Lycksele

Tomas Sjulsson Nortman
f. 1684 Vapsten, Lycksele
Anna Tomasdotter
f. 1743 Vapsten, Lycksele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Johan Andersson Bonta, född 1835-10-30 i Melkfjäll Mo Ran, Norge. Kronåbo lapp i Rödingfors, Tärna. Dop Hemnäs Norge 1835-12-26. "obefintlig".

Mo ministerialbok 1836: Johannes född 1835-10-30 og dop i Hemnäs 26 december (1836). Son till Anders Andersson og Kirstina Sivertsdatter Melkfjeld Lapper. (Inga faddrar angivna.)
Stensele kyrkoarkiv anteckningar: Anders Andersson Artfjell och hustru Kristine Sivertsdotter barn Johannes födelse och dopdag ej infört i Ministralbogen för Hemnäs, men fadern erinrar sig att året var 1834. Attest från Hemnäs 1851-11-27.
Vigd i Tärna 1863-10-03 efter erhållen lysningsattest från Stensele.
Tärna HF bok 1890-1899 sid 190 Obefintliga: Johan Andersson Bonta har förlupit hem och härd. Församlingsbok Tärna 1900-1919: Johan Andersson Bonta lapp född 1834 gift 1862. Förlupit hem och härd. Gift med Elisabet Olofsdotter i Rödingfors.
Resolutionskoncept
1892 AIIa:110 4/7 sid 95
Litt R No 4
No 95
Kgs Bfhdes etc. * i Vesterbottens län* utslag uppå Johan August Johanssons ansökning om ovilkorlig och klanderfri införsel uti hälften eller 3/64 mtl. af krononyhemmanet No 1 Rödingfors i Tärna Kapellförsamling; Gifvet å Landskontoret i Umeå den 27 Maj 1892. Af handlingarne i målet inhemtas: att förre innehafvaren af ifrågavarande hemmansdel Johan Andersson Bonta, som den 4 Februari 1870 erhållit införsel deri, och som varit gift med Elisabet Olofsdotter, för åtskilliga år sedan öfvergifvit och förlupit bemälda sin hustru;
att detta äktenskap, enär Bonta icke inom natt och år från det honom blifvit af Lycksele HäradsRätt förelagdt att inställa sig hos hustrun för att äktenskapet med henne fortsätta, låtit sig afhöra, blifvit af HäradsRätten genom utslag den 5 Oktober 1891 upplöst, med förklarande dervid, att Johan Andersson Bonta skulle vara sin rätt i makarnas gemensamma bo förlustig samt att förenämnda Elisabet Olofsdotter genom afhandling den 23 nästlidne Mars, underskrifven jemväl af häradsdomaren Per Ambrosius Rådström i egenskap af god man för henne, mot åtnjutande af undantagsförmåner öfverlåtit besittningsrätten till hemmansdelen i fråga åt sökanden sonen Johan August Johansson, hvilken medelst vederbörligt prestbevis styrkt sig åtnjuta medborgerligt förtroende samt vara äldste sonen till afvikne Johan Andersson Bonta och hans frånskilda hustru, bemälde Elisabet Olofsdotter, fördenskull och då sökanden derjemte ställt till vederhäftigheten vitsordad borgen för åboskyldigheternas fullgörande, pröfvar Kgs Bfhde skäligt härigenom meddela honom Johan August Johansson införsel uti 3/64 mtl. af krononyhemmanet No 1 Rödingfors i Tärna Kapellförsamling; dock, enär hans fader blott varit med vilkorlig åborätt i hemmansdelen inrymd, endast tills vidare etc.


Gift 1863-10-03 i Tärna med
Elisabet Olofsdotter, född 1838-05-10 i Bäckmark, Stensele, död 1925-01-19 i Rödingfors, Tärna. Kronåbo i Rödingfors, Tärna. Dop conf. 1838-06-30.

Barn:
Anders Olof Bonta, född 1862-11-18, död 1865-06-05
Elisabeth Eugenia Bonta, född 1864-11-28, död 1865-02-10
Gustaf Robert Bonta, född 1866-03-07, död 1867-08-08
Johan August Bonta, född 1868-07-08, död 1939-01-13
Kristina Elisabeth Bonta, född 1870-09-24, död 1932
Sven Olof Johansson Bonta, född 1872-04-28


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01