Nils Sjulsson
född 1816-11-14, död 1890-01-26
Nils Sjulsson
f. 1816-11-14
Umbyn
Lycksele
d. 1890-01-26
Umbyn
Tärna
Skattlapp
Umbyn Gaskeloukt
Tärna
Biografi ] [ Barn ]
Sjul
Andersson

f. 1775-05-23
Ran Norge, Lycksele
d. 1832-02-29
Umbyn, Stensele
Skattlapp
Umbyn Gaskeluogt
Anders
Enarsson

f. 1748-07-24 Ran, Lycksele
d. 1813-10-16 Umbyn, Lycksele
Skattlapp
Enar Larsson
f. 1718 Gran, Lycksele
Märet Andersdotter
f. 1711 Ran, Lycksele
Kristina
Nilsdotter

f. 1743 Umbyn, Lycksele
d.

Nils Anundsson
f. 1701 Umbyn, Lycksele
Anna Persdotter
f. 1708 Umbyn, Lycksele
Magdalena
Svensdotter

f. 1778-05-01
Gran, Sorsele
d. 1865-06-09
Umbyn, Tärna

Umbyn
Sven
Nilsson

f. 1740-09-17 Udjaur Rutsa, Arjeplog
d. 1810-03-09 Gran, Sorsele
Skattlapp
Nils Tomasson Katssa
f. 1713 Udjaur Rutsa, Arjeplog
Anna Svensdotter
f. 1711 Arjeplog, Arjeplog
Maria
Larsdotter

f. 1742 Gran, Sorsele
d. 1831-12-04 Gran, Sorsele

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Nils Sjulsson, född 1816-11-14 i Umbyn, Lycksele, död 1890-01-26 i Umbyn, Tärna. Skattlapp i Umbyn Gaskeloukt, Tärna. Dop Lycksele 1816-11-19. "Venkar".

Kungl Majt Befallningshafvandes i Wästerbottens län utslag, uppå lappmannen Nils Sjulssons ansökning, om införsel uti Renbeteslandet Gaskelougt i Stensele socken. Givet å LK i Umeå 27 Mars 1850.
Resolution:
Som efter det Thomas Olofsson, hvilken enligt Kungl Majt Befallningshafvande den 14 Juni 1847 meddelte utslag, varit innehafvare af Renbeteslandet Gaskelougt i Stensele Socken, med döden afgått, dennes efterlefvande enka, Magdalena Svensdotter, finnes hafva genom en uti Landskontorets protokoll för denna dag intagen afhandling af den 5:te nästlidne Mars, upplåtit samma renbetesland till sökanden, som om införsel deruti nu anhållit.
Altså pröfvar Kungl Majt Befallningshafvande skäligt härigenom uti biberörte renbetesland, lämmna sökanden införsel med villkor och skyldighet för åbon, att ej allenast för lägenheten utgöra derföre belöpande utskylder och icke utan vederbörligt tillstånd å Lapplandet intaga andra Lappars renhjordar samt, vid laga påföljd, så vitt möjligt blifver, freda Sandvikens byamäns ägor ifrån Renars tramp, utan äfven vid nästa uppbördsstämma i ofvan nämnda socken, detta utslag för Kronofogden uppvisa.
År och dag som ofvan.
Brodern Sven Sjulssons barn bor hos Nils: Sjul Svensson 1838 och Christina Maria Svensdotter 1841 .
Död som fattighjon i Tärna 1890-01-26


Gift 1843-01-13 i Stensele med
Kristina Danielsdotter, född 1821-02-23 i Vapsten, Lycksele, död 1868-11-18 i Umbyn, Stensele. Bosatt i Umbyn, Tärna. Dop 1818-03-07 Lycksele. Död i Stensele socken 47 år.

Barn:
Kristina Nilsdotter, född 1844-09-06


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01