Sjul Jonsson
född 1849-06-26
Sjul Jonsson
f. 1849-06-26
Häggås
Sorsele
d.


Lappbonde
Gillesnuole Lerudden
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Jon
Larsson

f. 1814-10-09
Gran, Sorsele
d.

Kateket
Häggås
Lars
Jonsson

f. 1774-04-06 Gran, Sorsele
d. 1845-08-28 Gran, Sorsele
Skattlapp
Jon Sjulsson
f. 1719 Gran, Sorsele
Karin Larsdotter Byntz
f. 1747 Gran, Sorsele
Maria
Andersdotter Tsuövik

f. 1774-03-20 Gran Gertsbäcken, Sorsele
d.

Anders Sjulsson Tsuik
f. 1732 Ran, Lycksele
Sigrid Eriksdotter
f. 1726 Ran, Sorsele
Helena
Pålsdotter

f. 1814-12-09
Gran, Sorsele
d. 1853-01-22
Häggås, Sorsele

Häggås
Pål
Månsson

f. 1782-04-10 Gran, Sorsele
d. 1849-01-21 Gran, Sorsele
Skattlapp
Måns Pålsson Skarp
f. 1744-04-30 Gran, Sorsele
Gunnil Nilsdotter
f. 1743-10-04 Gran, Sorsele
Anna
Eriksdotter Lenes

f. 1787-08-04 Ran, Lycksele
d. 1818-05-02 Ran, Sorsele

Erik Nilsson Lenes
f. 1756-03-07 Ran Berdlida, Lycksele
Anna Andersdotter Lutt
f. 1761-04-11 Ran, Lycksele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Sjul Jonsson, född 1849-06-26 i Häggås, Sorsele. Lappbonde i Gillesnuole Lerudden, Sorsele.

VBTN LKONTOR Resolutions utslagskoncept 1882
Mkort S08285 3/7 sid 69.
Litt S No 22
No 137
Konungens Befallningshafvandes i Westerbottens län utslag uppå Sjul Jonssons gjorda ansökan om införsel uti 1/16 dels mantal af krononybygget No 1 Svarttjern i Sorsele socken;
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 10 maj 1882.
Alldenstund Jon Thomasson, som den 16 mars 1874 erhållit villkorlig införsel uti ifrågavarande hemmansdel, finnes hafva genom en härstädes i original företedd köpeafhandling af den 28 November sistlidet år mot köpesumman 636 kronor, öfverlåtit besittningsrätten deruti åt sökanden, hvilken styrkt sig ega god fräjd samt för åboskyldigheternas fullgörande antaglig borgen ställt; fördenskull pröfvar KBfds skäligt härigenom meddela honom Sjul Jonsson och hans hustru Lovisa Sjulsdotter, införsel uti 1/16 mtl af krononhemmanet No 1 Svarttjern i Sorsele socken, dock endast tillsvidare etc. 18 månader, åliggandes sökanden etc. vederbörande kronolänsman.
År och dag, som ofvan.
Resolutionsprotokoll nr 64 23/2 1885 Nr1 Häggås i Sorsele.
Konungens Befallningshafvandes utslag uppå Samuel Anderssons gjorda ansökning om införsel uti 3/32 mantal No 1 Häggås i Sorsele socken; Gifvet å Landskontoret i Umeå den 23 februari 1885.
Alldenstund Sjul Jonsson, som den 24 juli 1880 erhållit införsel uti ovan benämnte kronohemman, hafva genom en härstädes i original företedt afhandling af den 21 april 1884 emot köpeskillingen 650:- och födorådsbeting öfverlåtit besittningsrätten åt sökanden etc.
Fördenskull etc. beviljas införseln.
År och dag som ofvan.


Gift 1872-07-06 i Sorsele med
Lovisa Sjulsdotter, född 1846-12-01 i Gran, Sorsele, död 1899 i Sorsele. Bosatt i Gillesnuole Lerudden, Sorsele.

Barn:
Jonas Öman, född 1873-08-11
Anna Maria Sjulsdotter, född 1876-05-03, död 1876-05-10
Sjul Lars Sjulsson, född 1877-11-22, död 1878-05-17
Kristina Sjulsdotter, född 1878-12-25
Sara Lovisa Sjulsdotter, född 1881-12-23
Lars Primus Sjulsson, född 1884-06-09
Johan Sigfrid Sjulsson, född 1887-06-12, död 1891-02-18
Anders Wilhelm Sjulsson, född 1891-11-27


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01