Tomas Andersson
Tomas Andersson
f.
Umbyn
Lycksele
d.


Skattlapp
Umbyn Bauträsk
Lycksele
Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Tomas Andersson, född i Umbyn, Lycksele. Skattlapp i Umbyn Bauträsk, Lycksele. "Gamle Tomas Andersson". Död före 1736.

I 1695 års uppbördsbok för Umeåbyy, står att gamle Tomas Andersson skattar 2,16 för Bauträsk.
Ur Källskrifter rörande Kyrka och skola i den Svenska Lappmarken under 1600 talet av Erik Nordberg: Nr 114 ur Lappmarkens dombok tingsprotokoll Lycksele den 4 januari 1701: För försummelse av skolskjutsar med ren sakfälldes gamle länsman Nils Nilsson i Umeåbyn, som förledne Påsktiden av länsman Mårten Mårtensson varit tillsagd att med ren, föra något skolproviant ifrån Granön hit till Lycksele. Men givit spotskt svar och försummat skjutsen; Sakfälles för tredsko till 3 daler smt treskiftes boot och derutöver betala 1 skl 4 öre för själva färdseln. De andra Umeåby lappar, Oluf Clemetsson, Thomas Andersson och Nills Andersson som även eftersatt skolskjutsen, men då länsmannen Mårten Mårtensson förklarat, att de för avlägsenhetens skull inte kunnat göra nämna skjuts etc. Fördenskull befriades lappmännen Oluf Clemetsson, Thomas Andersson och Nills Andersson från böter, men påläggs att betala kostnaden för transporten med vardera 1 skl 6 öre kmt.
Upptagen i Erik Biuurs förteckning över de lappar som gör skatt till Koungl Majt och Cronan 1723: En Tomas Andersson i Ranbyen.
I Husförhörsböcker för Umeå LF finns en Tomas Abramsson (Andersson) med hustrun Märet, och barnen Bengt och Anna. Detta kanske är denne Tomas?


Gift med
Märet, född i Umbyn, Lycksele, död 1736 i Umbyn, Lycksele. Bosatt i Umbyn, Lycksele. Begravd Lycksele 1736-08-23.

Barn:
Anders Tomasson, född enligt åldersuppgift 1683, död 1743-01-01
Lars Tomasson, född 1695?
Bengt Tomasson, född cirka 1700, död 1760
Anna Tomasdotter, född 1710?
Johan Tomasson, född 1716, död 1770


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01