Anders Kristoffersson
född 1802-01-28, död 1863-02-14
Anders Kristoffersson
f. 1802-01-28
Marsfjäll
Åsele
d. 1863-02-14

Anundsjö
Skattlapp
Gideware
Vilhelmina
Biografi ] [ Barn ]
Kristoffer
Sjulsson Munk

f. 1773
Ljusfjäll, Åsele
d. 1856-05-14

Skattlapp
Gidevare
Sjul Jonsson
Munk

f. 1743 Lasterfjäll, Åsele
d. 1816

Jon Tomasson
f. 1717 Lasterfjäll, Åsele
Anna Tomasdotter Nortman
f. 1719 Vapsten, Lycksele
Maria
Kristoffersdotter

f. 1737 Ljusfjäll, Åsele
d.

                
                
Maria
Nilsdotter

f. 1776
Lulefjäll, Åsele
d. 1831-09-04


Gidevare
Nils
Henriksson Skrätt

f. 1718-01-31 Lulefjäll, Åsele
d. 1801-10-29 Åsele

Henrik Nilsson Koble
f. Almselelandet, Åsele
Anna Olofsdotter
f. Åsele
Elin
Sjulsdotter

f. 1734 Lulefjäll, Åsele
d.

Sjul Persson
f. Åsele
Brita Johansdotter
f. Åsele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Anders Kristoffersson, född 1802-01-28 i Marsfjäll, Åsele, död 1863-02-14 i Anundsjö, (av Druckit svavelsyra ur flaska som någon bjöd på vid Bröllop i Anundsjö.). Skattlapp i Gideware, Vilhelmina. Född i Åsele (28/2?).

KIDEJAUR
Kungl. Maj:t. Befallningshavande i Wästerbottens läns Hövdingadöme utslag uppå Nils och Anders Christopherssons i Kidejaur och Wilhelmina socken ansökning om Införsel uti en tredjedel af Lappskattelandet Kidejaur; Hwaraf deras fader Christopher Sjulsson varit innehafware samt upplåtit till numera aflidne lappmannen Olof Olofsson; öfwer hwilken anhållan den senares enka Ulrica Nilsdotter och hennes måg Nils Nilsson i Sunnansjö blifwid hörda och uti denna dag inkommen förklaring tillkännagifvit sig icke kunna vägra sökanden inrymmning i Lapplandet samt berättigat genom ed, för sina renar intaga en tredjedel deraf, emot skyldighet för sökandena att erlägga de derföre belöpande contributioner till Kronan;
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 30 augusti 1848
Denna ansökning är behörigen öfwerwägd; och alldenstund af handlingarna inhemtas, att sökandenas fader Christopher Sjulsson genom utslag den 6 maj 1809 erhållit införsel uti Lappskattelandet Kidejaur eller Kideware och att den sistnämnde genom afhandling den 14 mars 1825 upplåtit en tredjedel deraf till numera aflidne Olof Olofsson, hwilken deruti erhållit immission den 4 juli sistberörde år;
Fördenskull och det behörigen styrkt blifwit, att bemälde Olof Olofsson med döden afgått och efterlemnat Enka och att denna saknar renkreatur och följaktligen af lappskattelandet icke är i behof, samt sökandena såsom barn till Christopher Sjulsson och egande talrika renhjordar, äro till Lapplandsdelen närmast berättigade, pröfvar Kungl. Maj:t. Befallningshavande, med afseende jemväl af hwad förklarandena anfört, skäligt härigenom bevilja sökandena införsel uti ifrågavarande en tredjedel af Lappskattelandet Kidejaur i Wilhelmina socken, att gälla så länge de för egande renhjordar deraf är i behof, samt skatten i behörig ordning erlägga;
Skolandes detta utslag, genom sökandenas försorg, wid uppbördsstämma i Åsele lappmark.
Vigda i Vilhelmina 1822-11-24: Lappsprintaren Anders Kristoffersson från Gideware och lappigan Margreta Andersdotter Hojka.
Enligt anteckning i Vilhelmina begravningsbok !: Död genom erhållen Svafelsyra !!! Begraven i Anundsjö af J.O. Huss.


Gift 1822-11-24 i Vilhelmina med
Kristina Margareta Andersdotter, född 1803-12-24 i Brunsfjäll, Åsele, död 1872-01-13 (begravd 1872-02-04) i Åsele. Bosatt i Gideware, Vilhelmina. Född i Åsele. Håjka.

Barn:
Nils Andersson, född 1825-10-16, död 1825-11-25
Maria Kristina Andersdotter, född 1827, död 1919-09-09
Kristoffer Andersson, född 1829, död 1893-12-21
Margreta Andersdotter, född 1832-02-20, död 1924-02-24
Anders Andersson, född 1835-02-06, död 1845-10-29
Brita Andersdotter, född 1838-01-31, död 1910-02-17
Anna Erika Andersdotter, född 1840-01-10, död 1938-08-29
Sjul Andersson, född 1841-07-07
Nils Olof Andersson, född 1844-01-27, död 1919-05-09


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01