Anders Nilsson
född 1757, död 1834-03-13
Anders Nilsson
f. 1757
Mårdsjölandet
Åsele
d. 1834-03-13

Vilhelmina
Skattlapp Byalänsman.
Gitsfjäll
Åsele
Biografi ] [ Barn ]
Nils
Tomasson Jöp

f. 1707
Vapsten, Lycksele
d. 1791
Mårdsjölandet, Åsele
Sprintare
Lulefjälde
Tomas
Sjulsson Jockz

f. 1692 Vapsten, Lycksele
d. 1755 Vefsen, Norge
Skattlapp
Sjul Jonsson
f. Vapsten, Lycksele/Vefsen
Söborg Jacobsdotter
f. Vapsten, Lycksele/Vefsen
Sigrid
Andersdotter

f. Vapsten, Lycksele
d.

                
                
Elsa
Tobiasdotter

f.
Vapsten Norska, Lycksele
d. 1799
Mårdsjölandet, Åsele

Lulefjälde
Tobias
Gunnarsson

f. Vapsten, Lycksele
d. 1733 Vapsten, Lycksele
Skattlapp
Gunnar Clemetsson
f. Vapsten, Lycksele
Kerstin
f. Vapsten, Lycksele
Ragnel
Sjulsdotter

f. Vapsten, Lycksele
d.

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Anders Nilsson, född 1757 i Mårdsjölandet, Åsele, död 1834-03-13 i Vilhelmina. Skattlapp Byalänsman. i Gitsfjäll, Åsele. Pliktat spö för stöld!.

I Åsele skolas matrikel var Anders inskriven 1771-1773 och uppges då vara 14 år gammal, fadern sprintarlapp. "Otillräckligen för sig kommen med utanläsningen", men då Anders Nilsson skulle gå i tjänst hos en nybyggare, som lovade draga försorg om hans vidare utbildning, blev han dimitterad.
KICKFJELL
Utslag i anledning af lappmannen Anders Nilssons i Kickfjell och Åsele lappmark, deröfwer förda klagan att Erik Karlson Winberg i Löfnäs, Jöns Danielsson och Mats Mikaelsson i Strömnäs samt Per Persson, Jon Hansson och Hans Persson i Rönnäs hwilka efter hans förmodan utan wederbörligt tillstånd nedsatt sig å Kickfjells Lappskatteland, sommaren år 1816 störde hans ... besittning af landet, dels genom egenmäktig inkräktning af alla fiskevatten och all djurfångst, dels genom en öfwerdriven och allt renbete förstörande skogsbränning hwarföre sökanden anhållit att Winberg och Jöns Danielsson måtte åläggas genast lemna sina hus och uppodlingar samt de andra, hwilka äro mera sedliga och skonsamma, förbjudas vid 50 Rdl vite utom böter efter lag, all skogsbränning och djurfångst äfwensom att med allehanda påföljd dem må warda wägrade att idka Not- Nät- eller krokfiske uti bägge Saddiksjöarna (troligen Datiksjöarna) och Kroksjön, och att vid förlust af all ersättning för liden skada af hans ..?..., uppmanas att hålla behörigt stängsel omkring det foder som de berga på sökandens skatteland.
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 8 april 1818
Kongl Majts Befallningshafvandes i Västerbottens Höfdingsdömes Utslag uti en mellan skattlapparna Anders Nilsson från Gickfjell och Lars Larsson från Wästra Malgomaj uppstående samt vid Åsele Lofl. häradsrätt sistlidne den 7 januari detta år förehold men till Konungens Befallningshafvandes pröfning hemställd tvist angående dem hwaremot .... etc. öfwerklagat intrång å berördte deras lappland etc.. Kronolänsman Johan Petter Sahlström och nämndemän den 3- /9 1818 anställd undersökning etc.
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 22 maj 1819
Alldenstund etc. Anders Nilssons Lappland bestämda gränser enligt 1787 för Gickfjell, finnes att Anders Nilsson skäligt få behålla dessa gränser etc.
Lars Larsson förbjudes vid vite af 3 Rdl Banco att hädanefter vistas på detta lappland med sin Renhjord samt bortflytta från Gickfjell med sin renhjord.


Gift 1790 i Åsele med
Sigrid Mikaelsdotter, född 1770 i Gitsfjäll, Åsele, död 1842-04-27 i Fredrika. Bosatt i Mårdsjölandet, Vilhelmina.

Barn:
Nils Andersson, född 1791, död 1792
Maria Andersdotter, född 1793, död 1851-03-10
Anna Lisa Andersdotter, född 1795, död 1799
Elisabet Andersdotter, född 1799


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26