Lars Larsson
född 1719, död 1732
Lars Larsson
f. 1719
Vefsn
Norge
d. 1732
Vefsn
NorgeBiografi ]
Lars
Jörgensson

f. 1679
Vefsn, Norge
d. 1750
Vefsn Hattfjelldal, Norge
Fjellapp Länsman
Susendal Vefsn
Jörgen
Jonsson

f. Vefsen, Norge
d.
Lappman
                
                
Inger
Larsdotter

f. Vefsen, Norge
d.

                
                
Berit
Nilsdotter

f. 1687
Vefsn, Norge
d. 1773
Vefsn, Norge
Fjellapp
Vefsn
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Lars Larsson, född 1719 i Vefsn, Norge, död 1732 i Vefsn, Norge. Dop Vefsen 1719-11-05. Fam XXXVIII Schnitler.

Vefsen 1719 Dom 22 p Trinit (5/11) Baptiz en lappis b N: Lars Jörgensens barn N: Lars. Fidej: Niels Mikelsen Aasen, Oluf Guraaen, Johannes Monsen lapp, Johanna Dolstad, Marit Torsdtr. Introd samme lappes kone Berit Nielsdtr (2 prol).
Var temmelig vel oplyst, läste väl i bog, så og i skrifft, kunde uden ad morg: afft: og bord-böner med de 5 parter og hustavlen på finsk, viste og smugt at svare till de förnödeste spörsmål i sin Christendom; d: 4de decenber, lagdes han syk i messlingen (i vilken sygdom og de andre börn med skolemesteren låe en rom tid) då han kom sig någet igen blev han av anden sygdom starkt angripen som holte ham tills d: 6te Martii 1732, då han döde efter en meeget hård strid, og, som visserligen hoppas, i en salig tro. Av skolans pengar lät jag begrava honom, som min senaste insända räkning utvisar. Hans fader är Lars Iörgensen vide No 151 blant field-lappar.Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01