Anders Mattson
född 1847-11-28, död 1926-07-28
Anders Mattson
f. 1847-11-28
Stensundslandet
Åsele
d. 1926-07-28
Skalmodal
Tärna
Hemmansägare
Skalmodal
Tärna
Biografi ] [ Barn ]
Mats
Andersson

f. 1814-11-28
Vapsten, Lycksele
d. 1898-03-24
Lövlund, Tärna
Kronåbo
Lövlund
Anders
Kristoffersson

f. 1781-02-06 Ran, Lycksele
d.

Kristoffer Mårtensson
f. 1726-08-20 Umbyn, Lycksele
Maria Tomasdotter
f. 1748 Ran, Norge
Kristina
Andersdotter Ainek

f. 1780-12-26 Vapsten, Lycksele
d. 1835-05-29 Vapsten, Stensele

Anders Olofsson Ainek
f. före 1753 Norska Vapsten, Lycksele
Kristina Jonsdotter
f. 1755-12-20 Umbyn, Lycksele
Sigrid
Persdotter

f. 1813
Stensundslandet, Vilhelmina
d. 1906-05-19
Lövlund, Tärna

Lövlund
Per
Nilsson

f. 1774 Stensundslandet, Åsele
d. 1847-10-04 Stensundslandet, Åsele
Skattlapp
Nils Olofsson
f. 1728 Stensundslandet, Åsele
Kerstin Persdotter
f. Gransjölandet, Åsele
Anna
Anundsdotter

f. ca 1775-02 Marsfjäll, Åsele
d. 1827-03-09 Stensundslandet, Åsele

Anund Tursson Aldok
f. 1735 Marsfjäll, Åsele
Brita Anundsdotter
f. 1744 Kiksjölandet, Åsele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Anders Mattson, född 1847-11-28 i Stensundslandet, Åsele, död 1926-07-28 i Skalmodal, Tärna. Hemmansägare i Skalmodal, Tärna. Begr. Hattfjelldal 1926-07-31.

Inflyttat till Hattfjelldal 1873-10-06 attest från Westerlund (Tärna)
Elsvatn 1874
Inderst Gronli 1876
1880-04-26 utflyttat från Hattfjelldal till Sverige: Gardbruger Anders Mattson 1847-11-28 vigde 1873-12-25 med hustru Margretha Israelsdotter 1841-03-14 och barnen Sigrid Matilda 1874-03-11 (döbt 1874-04-19), Ida Sofie 1876-02-14 (döbt 1876-04-30) och Nils Christian 1878-01-10 (döbt 1878-03-03). Attest fr Westerlund 1873-10-06, attest 1880-04-06.
Hemmansägare i Skalmodal 1/16 mtl.
Begravd i Hattfjelldal 1926-07-31 Kaarman Anders August Matson enkeman Skarmodal Sverige född 1849 död 1926-07-28 av åderförkalkning.

Avskrift: Litt Sn: 32 No 398
Konungens Befallningshafvandes i Westerbottens läns utslag uppå Anders Mattsons gjorda ansökning om införsel uti hälften af Krono hemmanet Skalmardal i Tärna Kapellförsamling; Gifvet i Landskontoret Umeå den 25 November 1880.
Alldenstund Sjul Sjulsson som den 11 Juni 1852 erhållit tillstånd att inrätta och upparbeta Krononybygget numera till 1/8 mantal skattelagda Krono Hemmanet Skalmardal, finnes hafva förmedelst en härstädes i original företedt afhandling af den 7 April detta år, emot deri betingade födoråds och andra förmåner öfverlåtit besittningsrätten till hälften af hemmanet ifråga åt sökanden, hvilken är välfräjdad samt för åboskyldigheternas fullgörande till vederhäftigen vitsordad borgen ställt; fördenskull hafver Konungens Befallningshafvande skäligt härigenom meddela sökanden Anders Mattson införsel uti hälften eller 1/16 dels Mantal af Krono Hemmanet Skalmardal i Tärna Kapellförsamling; dock endast tills vidare och intill dess sig visat huruvida någon till värdskapets öfvertagande bättre betingad härstädes sig anmäler inom 18 månader efter det den Kungörelse som i anledning af denna villkorliga åboantagning kommer att härifrån utfärdas blifvit i Häradets Kyrkor sednast uppläst; Åliggandes sökanden att, vid besittningens förlust ej allenast i behörig ordning fullgöra de med värdskapet förenade åboskyldigheter än ock att vid först härefter inträffade mantalsskrifning i ofvannämnde socken uppvisa detta utslag för vederbörande Kronolänsman.
År och dag som ofvan


Gift 1873-12-26 i Hattfjelldal med
Margreta Israelsdotter, född 1841-03-14 i Hattfjeld Vefsn, Norge, död 1924-03-11 i Skalmodal, Tärna. Bosatt i Skalmodal, Tärna. Dop Vefsn 1841-03-28. Begr. Hattfjelldal 1924-03-22.

Barn:
Sigrid Matilda Andersdotter, född 1874-03-11, död 1902-11-08
Ida Sofia Andersdotter, född 1876-02-14, död 1957-07-04
Nils Kristian Andersson, född 1878-01-10, död 1901-04-18
Albert Mattias Andersson, född 1880-11-11, död 1973-05-24
Margreta Amalia Andersdotter, född 1882-11-09, död 1902-02-22


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01