Olof Kolbengtsson
född 1787-09-12, död 1870-11-03
Olof Kolbengtsson
f. 1787-09-12
Varnträsk Hattfjelldal
Norge
d. 1870-11-03
Ängesdal
Stensele
Kronåbo
Tärnamo
Tärna
Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Olof Kolbengtsson, född 1787-09-12 i Varnträsk Hattfjelldal, Norge, död 1870-11-03 i Ängesdal, Stensele. Kronåbo i Tärnamo, Tärna. Dop Vefsn 1787-10-21. Död 85 år gammal.

Vefsen Dolstad 1787 20 á Trinit (21/10) Baptist: Ole, parents Colben Olsen Rösvasholmen og pig Birrith Michelsdtr. Spons: Steener Andersen Kiönaasen, Niels Olsen Andaas, Peder Olsen Tortenli og Ingebregt Nielsen Rösvasholmen. Det finns ytterligare en kyrkboksanteckning Vefsen 1787. Dom 20 a Trinit (21/10) Baptiset: Ole. Par: Colben Olsen mod: Birete Michaelsd Warntraesken. Spons: Steener Kiönaasen, Jacob Ols Warntraesken, Aagot Andersdtr Reinfield, Margrete Nielsd Kimsaasen, Hans Andersen Reinfieldet. Introd Birite Michelsd Colben Olsen Warntraeschens Qw.
Vefsen 1787 Födelseåret 1787 för Ole anges på hans vagga som finns i bygdegården i Varnträsk. I husförhörsböcker i Sverige anges födelseåret till 1785.
Var med i kriget mot England. De blev beskjutna när de rodde en båt. Alla åror på ena sidan båten sköts bort. När han kom igen från kriget, gifte han sig med Kjerstin, som var en lappflicka från trakten av Rössvatn. Vefsen Hattfjelldal Capell Konfirmation 1808-08-18: Ole Colbetsen Varntreschen.
Vefsen 1816 vigde 4/7 lysning 19/5: ungkarl Ole Colbentsen Warntresk och pig. Kirsti Eriksdatter Besseldör. Förlover: Colbent i Warntresk og Nils Jonsen Heringbotn. De flyttade till Bessadör, och tog upp nybygge. De blev trakasserade av andra på grund av giftemålet mellan lapp och norsk. En nidvisa diktades om detta. 1835-05 flyttade Ole till Sverige och Tärnamo. Vefsen utflyttade 1835: I Mai Ole Colbentsen 48 år og kona Kirsten Eriksdatter 47 år med 3 barn Erick Andreas 15, Ole 13 og Jacobina 11 år. Han köpte en 1/4 del av Ängesdal (Tärna- mo) av Lappen Måns Andersson Slagör.
Resolutionskoncept År 1834, Kort S06915 Kort 13/33 sida 788 Den 14/5 1835 Nr 219 Plats Ängesdahl 14 Majii 1835
Beskrivning:
Konungens Befallningshafvane Västerbottens Höfdingadöme utslag upppå Olof Kolbengtssons ansökning om införsel, uti ¼ del af krononybygget Ängesdahl i Stensele Socken, besittningsrätten han sig förwärfwat. Gifvet å Landskontoret i Umeå den 14 Maj 1835.
Som af härhos i bestyrkt afskrift bifogade afhandling af den 18 sistlidne Januari, finnes att Måns Andersson erhållit införsel uti en fjerdedel af Krononybygget Ängesdahl, upplåtit samma andel till sökanden, som styrkt sig ega god fräjd, samt för åbo skyldigheternas fullgörande borgen ställt.
Altså, och med de wilken Kongl. Kommers Collegi kungörelse den 29 februari 1808 föreskrifwes, warder han Olof Kolbengtsson härigenom antagen till åbo på berörda fjerdedel af Ängesdals Nybygge, den han således eger att besitta så länge Åboskyldigheterna behörigen fullgöres och derå wederbörande Krono Betjent eger att hafwa answarig uppsigt, Skolandes detta utslag wid nästa uppbördsstämma uppvisas. År och dag som ofvan. Annot.
Afskrift:
Emellan undertecknade är följande köp träffat att jag, Måns Andersson i från Stensele Socken och Ängesdahls by, med min kära hustru Maria Klämetsdotter så ock samtycke försäljer till Olof Kolbengtsson ifrån Bissedör, mitt af Ängesdahls Nybygge egande en fjerdedel med derå befintlig åbyggnad, emot en öfwerenskommen summa, stor Etthundrade tjugio Riksdaler uti Riksgäldsmynt, af händande vi oss och wåra efterkommande allt anspråk på mämnda Nybyggesandel, och densamme tillägna innannämnde Olof Kolbengtsson, att äga och anwändas, som all annan wälfången egendom, som skedde i Lycksele den 18 Januari 1835
Måns Andersson Olof Kolbengtsson
Säljare (bomärke) Köpare (bomärke)
Att så wara öfwerenskommit intyga
Anders Samuelsson i Ängesdahl )bomärke). Johan Nilsson i Wapsten (bomärke), Johan Thomasson i Rönbäck (bomärke)
Widimerat
Ex. Officius
(sign.)
Dräng Fredrik Olaus Fredriksson 1832 31/3
Änkan Sara Eriksdotter
Hennes son Pehr Fredriksson 1835 24/3 g Brita Maria Pehrsdotter 1838.
Piga Ellen Anna Kristina Andersdotter 1832 5/5 från Norge dit hon återvände.


Gift 1816-07-04 i Vefsn med
Kristina Eriksdotter, född 1787 i Olfjell Norska Ran Hemnäs, Norge, död 1861-05-25 i Tärnamo Ängesdal, Tärna. Kronåbo i Tärnamo, Tärna. Begravd Tärna 1861-06-15.

Barn:
Olof Olofsson, född 1815, död 1820-12-04
Kolbengt Olofsson, född 1817-06-25, död 1885-09-22
Erik Andreas Olofsson, född 1820-03-05, död 1841-10-11
Olof Olofsson, född 1822-07-04, död 1846-10-17
Jakobina Olofsdotter, född 1824-02-22, död 1848


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01