Tomas Larsson Rua
född 1802, död 1873-10-06
Tomas Larsson Rua
f. 1802
Marsfjäll
Åsele
d. 1873-10-06


Skattlapp
Marsfjäll
Vilhelmina
Biografi ] [ Barn ]
Lars
Persson

f. 1780
Hatfjeld Vefsn, Norge
d. 1819
Hatfjeld Vefsn, Norge
Skolmestare
Hatfjeld Vefsn
Per
Jonsson

f. Hatfjeld Vefsn, Norge
d.

                
                
Sigrid
Jonsdotter

f. 1745 Norska Vapsten, Norge
d. 1811 Björnvoll Vefsen, Norge
Bygsellap
Jon Fredriksson
f. 1707 Norska Vapsten, Lycksele
Katarina Tobiasdotter
f. 1716 Vapsten, Lycksele
Elin
Clemetsdotter

f. 1774
Hatfjeld Vefsn, Norge
d. 1854-06-22
Unkervand Vefsn, Norge

Hatfjeld Vefsn
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Tomas Larsson Rua, född 1802 i Marsfjäll, Åsele, död 1873-10-06. Skattlapp i Marsfjäll, Vilhelmina.

Fosterson till Skattlapp Tomas Tomasson Wilks i Brunsfjäll.
Vigda i Fatmomakke 1827-07-08: Lappdrängen Tomas Larsson Rua från Fjellfjäll och lappenkan Ella Hansdotter fr Kultsjölandet. Lyst 1827-06-24.
VBTN LKONTOR RESOLUTIONSKONCEPT AIIa:46 1843 Nr 41:
Kungl. Maj:t Befallningshafvandes i Wästerbottens hövdigadöme utslag, uppå lappmannen Tomas Larsson Ruas i Marsfjäll och Vilhelmina socken, ansökning om stadfästelse å gränserna för Marsfjälls av sökanden innehavande Lappskatteland;
Givet å landskontoret i Umeå den 31 januari 1843
Vid anledning härav uti resolution den 6 maj nästlidet år förordnat samt den 7 därpå följda juli verkställd syn och rågång är en så lydande beskrifning författad.
År 1842 den 7 juli företogo sig undertecknade att, enligt förordnande uti resolution under den 6 sistlidna maj, utsyna rågränsena för Wästra Marsfjälls Lappskatteland, som skattelappmanen Tomas Larsson Rua till hälften innehafver;
Wid hvilken förrättning efter förut kungjord termin, sökanden Tomas Larsson och i egenskap af ombud för grannen Jon Tomasson, dess fader Tomas Olofsson äfvensom angränsande Jon Olofsson i Daufnefjäll och Jonas Mikael Larsson i Östra delen af Wästra Marsfjäll sig inställde då följande beskrifning blev upprättad:
1 Rå emot Daufnefjäll börjas uti Geretsålke (Atje-axel) och går derifrån öfver Boujt-japp i rät sträcka till Rups-tjakk (Rö-klipp) på Auneren-Rusfe, hvarest är lagt en stenrösa med uteliggare och från denna rösa på Rupps-tjakk går rået i rät linie till Wuokaren-jokk eller bäcken som faller ned uti Ransarsjön mitt för Sjösundet.
2 Rå mot Fjällfjäll och Kultsjölandet går efter djupaste vattudraget uti Ransaren, Gika och Fattmon mitt för Käpps-jokk eller Svartbäcksmynnet.
3 Rå emot Östra delen af Wästra Marsfjäll, som skattelappen Jonas Mikael Larsson innehafver, går ifrån Kultsjön upp efter Käpps-jokk (Svartbäcken) och Gars-jokk (Korpbäcken) till Gerits-ålke eller först nämnda punkten.
Sedan landsgränserna sålunda blifvit utsynade kommo sökanden Rua och Tomas Olofsson å ena, samt Jonas Mikael Larsson å andra sidan så öfverens, att Jonas Mikael Larsson vårtiden i tre veckor skulle få begagna muhlbete för sin boskap på Grapiesvare, uti gräsmarken (Aremes-grase) å västra sidan af Svartbäcken invid Fattmon och Gikaån, som i händelse han i afseende till vårens kalla beskaffenhet skulle behöva gräsmarken någon tid längre, skulle han der få vistas en vecka längre; Äfven kommo dessa grannar öfverens om att i heta tider af sommaren, samfällt hafva sin boskap invid snöfläckarna på högsta bergen och att Rua skulle hafva sitt mästa tillhåll på Östra, samt Tomas Olofsson eller hans son Jonas hafva sitt mästa tillhåll på Västra delen inom ofvanutstakade land, hvilket af dem gemensamt besittes.
Fattmomakk den 11 juli 1842.
Eleazar Rhen
Per Jakobsson i Skansholm
Johan Johansson i Laxbäcken
Ofvanstående rågång och öfverenskommelse varder härigenom gillade och fastställda till vederbörandes rättelse etc. etc.
År och dag som ofvan.


Gift 1827-07-08 i Vilhelmina med
Ella Hansdotter, född 1796-10-21 (döpt 1796-12-02) i Burgfjäll, Bergvattnet, död 1877-10-20 (begravd 1877-11-19) i Åsele. Bosatt i Marsfjäll, Vilhelmina. Dop i Bergvattnet 1796-12-02.

Barn:
Lars Tomasson, född 1828-05-25, död 1842-02-04
Margareta Tomasdotter Rua, född 1831-05-08
Hans Tomasson Rua, född 1833-12-27, död 1913-04-21
Jonas Mikael Tomasson, född 1837-10-10, död 1911-10-04


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01