Sjul Månsson
född 1800-11-27, död 1869-03-09
Sjul Månsson
f. 1800-11-27
Ran
Sorsele
d. 1869-03-09
Övre Langfjeld Mo
Norge
Skattlapp
Bertfjäll
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Måns
Clemetsson

f. 1767-06-04
Ran Bertlida, Sorsele
d. 1847-05-10
Gargnäs, Sorsele
Skattlapp
Vapsten och Gran
Clemet
Månsson

f. 1735 Ran, Sorsele
d. 1797 Ran, Lycksele
Skattlapp
Måns Enarsson
f. 1689 Ran, Sorsele
Kerstin Andersdotter
f. 1690 Gran, Sorsele
Kerstin
Pålsdotter

f. 1738-01-17 Ran, Sorsele
d. 1819-07-05 Gran, Sorsele

Pål Jonsson
f. 1702 Bertfjäll, Sorsele
Marget Månsdotter
f. Ran, Sorsele
Ulrika
Sjulsdotter

f. 1761-12-16
Vapsten, Lycksele
d. 1825-12-01
Gran, Sorsele

Vapsten
Sjul
Tomasson Nortman

f. 1724 Vapsten, Lycksele
d. 1779 Vapsten, Lycksele
Skattlapp
Tomas Sjulsson Nortman
f. 1684 Vapsten, Lycksele
Cecilia Sjulsdotter
f. 1680 Vapsten, Lycksele
Sigrid
Tomasdotter

f. 1719 Vapsten, Lycksele
d. 1774

Tomas Pålsson Table
f. Vapsten, Lycksele
Anna Nilsdotter
f. Åsele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Sjul Månsson, född 1800-11-27 i Ran, Sorsele, död 1869-03-09 i Övre Langfjeld Mo, Norge. Skattlapp i Bertfjäll, Sorsele. Dop i Sorsele 1800-12-25. Begravd Mo 1869-05-06.

Mo Inflyttade 1862: Sjul Monsson med kone Eline og son Clemet fra Sverige för at söge arbeide. Deras alder vites ei.
Sjul Månsson 69 år död och begravd i Norge 1871 enligt Lapparnas uppgift, utan att känna till dödstiden.
Mo 1869-03-09 död Lapenkeman Sjul Månsson 75 år Övre Langfjeld, begravd 1869-05-06.

Resolutionsprotokoll No 143/89 (1844)
Lanshöfdinge Embetets i Wästerbottens Läns utslag, uppå Jonas Ericsson och Sjul Månssons ansökning om införsel uti Bertfjells Renbetesland i Sorsele Socken; besittningsrätten hwarte. de sig förwerfat; Gifwit å Land Contoret i Umeå den 29 Juli 1844.
Som af ej mindre härstädes förewisade Jordeböcker än inkomtes med bewis af Expeditionsfogden B. O. Holmström och nämdemannen Per Königsson i Öhrnäs styrkt blifwit, dels att nu mera afledne Lappmannen Anders Clemetsson i mera än tjugo års tid och ända till sin död warit innehafaren af Bertfjellen rätteligen Berkfjells Renbetesland i Rans Lappby af Sorsele Socken och dels och att han war barnlös, samt efterlemnat såsom närmaste släktingar anhörige efterlemnat dels Hustru, Enkan Anna Olofsdotter och broder Måns Clemetsson, hwilka båda äro utgamla och orkeslösa, samt slutligen att den sistnämndes syster är gift med sökanden Jonas Ericsson och vid att sökanden Sjul Månsson är son till förenemnde Måns Clemetsson ; Altså och enär ............................................., och sökanderna i följe deraf äro till besittningsrätten af ifrågawarande Renbetesland närmast berättigade, pröfvar Landshöfdinge Embetet skäligt härigenom bevilja Jonas Ericsson och Sjul Månsson Införsel uti Berkfjells Renbetesland, så länge de för egande Renhjordar deraf är i behof samt skatten ordentligen erlägger: Rörande detta utslag vid nästa Uppbördsstämma i ofwannämnde Socken upwisas.
År och dag, som ofwan
Under herr Landshöfdgs frånwaro wid Riks...
På Landshöfdings Embetets wägn..


Gift 1826-03-12 i Lycksele med
Elin Margreta Östensdotter, född 1808 i Norska Ran, Sorsele, död 1863-10-30 i Andfjeldnäs Mo, Norge. Bosatt i Bertfjäll, Sorsele. Begravd Mo 1864-07-19.

Barn:
Sara Maria Sjulsdotter, född 1828-02-22, död 1835-09-05
Östen Sjulsson, född 1831-06-24, död 1831-12-10
Måns Sjulsson Dahlgren, född 1833-04-07, död 1887-07-29
Anders Sjulsson, född 1835, död 1836-01-06
Helena Sjulsdotter, född 1838-10-03, död 1838-12-08
Gertrud Sjulsdotter, född 1840-04-15, död 1841-04-19
Clemet Sjulsson, född 1842-06-12
Sigrid Maria Sjulsdotter, född 1845-07-19, död 1846-12-13
Nils Sjulsson, född 1849-02-08, död 1852-04-02


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26