Måns Månsson Kårek
född 1778-06-15, död 1844-03-20
Måns Månsson Kårek
f. 1778-06-15
Gran
Sorsele
d. 1844-03-20


Skattlapp
Gran Bertjaur
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Måns
Pålsson Kårek

f. 1737-03-25
Gran, Sorsele
d. 1791-10-24
Gran, Sorsele
Skattlapp
Bärtijaur Gran
Pål
Larsson

f. 1691 Gran, Sorsele
d.
Skattlapp
Lars Enarsson
f. 1670 Gran, Sorsele
Hustru
f. Gran, Sorsele
Kerstin
Larsdotter

f. 1701 Gran, Sorsele
d. 1746 Gran

Lars Olofsson
f. Gran, Sorsele
Gertrud
f. Gran, Sorsele
Anna
Pålsdotter

f. 1736
Ran, Sorsele
d. 1815-12-10
Gran, Sorsele

Bärtijaur Gran
Pål
Jonsson

f. 1702 Bertfjäll, Sorsele
d. 1782 Ran, Sorsele
Skattlapp Tolvman
Jon Andersson Juolk
f. Ran, Lycksele
Gunnil Enardotter
f. Ran, Lycksele
Marget
Månsdotter

f. Ran, Sorsele
d. 1768 Norska Ran, Sorsele

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Måns Månsson Kårek, född 1778-06-15 i Gran, Sorsele, död 1844-03-20. Skattlapp i Gran Bertjaur, Sorsele. Dop i Sorsele 1778-07-18.

Resolutionskoncept 1831-06-09 Nr 173:
Utslag uppå lappmannen Anders Eriksson ifrån Granbyn och Sorsele socken ansökning om rättighet, att jemte morbrodern lappmannen Måns Månsson få beta egande renar å beteslandet Bertjaur, så vida den sistnemnde hvilken derföre skattat, skall hafva låtit förgånga sig af lensmansenkan Westling, och deremot Testamenterat till henne sina renar, erbjudandes sig att emot ..rättighet och delaktighet i fisket uti de å landet liggande sjöar, deltaga i skatten för landet; Hvaröfver Måns Månsson hörd, uti aflämnad förklaring andragit, att ehuru det vore sanning att han gifvit afl. Länsman Westlings enka testamentet på sin egendom kunde sökanden derföre icke hafva fått någon närmare rätt än förut till förklararens renbetesland Bertjaur, hans renar vore ännu vid lif och äro således i behof af bete, de tillhörde honom också medan han lefde, och han kunde återkalla testamentet om han dertill funne sig befogad, i följe wardet han anhåller att sökandens anspråk måtte afslås. Gifvet å Landskontoret i Umeå den 9 juni 1831. "Hvad sålunda blifvit anfört, har jag i öfvervägande tagit, finnandes intet skäl vara af sökanden anfört som kan verka till Måns Månssons skiljande vid Renbeteslandet Bertjaur, så länge han lefver och deraf är i behof för egande renar." År och dag som ofvan. Annot, Anvisning.


Relation med
Kristina Andersdotter, född 1774-11-01 i Gran Barkok, Sorsele, död 1812-12-16 i Gran, Sorsele. Bosatt i Bertejaur Gran, Sorsele. Dop Sorsele 1774-11-07 hemdop. Begravd 1812-12-25.

Barn:
Jonas Månsson, född 1801-01-11, död 1806

Gift 1801 i Sorsele med
Gertrud Clemetsdotter, född 1759-08-04 i Gran, Sorsele, död 1833-12-26 i Gran, Sorsele. Bosatt i Gran Bertjaur, Sorsele. Dop Sorsele 1759-08.

Barn:
Emanuel Månsson, född 1802-11-07, död 1802-11-21
Eva Månsdotter, född 1802-11-07, död 1802-11-21

Gift 1835-07-12 i Sorsele med
Anna Magdalena Eriksdotter, född 1802-12-31 i Gran, Sorsele, död 1875-10-24 i Djupfors, Sorsele. Bosatt i Djupfors, Sorsele. Dop Sorsele 1803-01-05. Varit i Skellefteå.

Barn:
Måns Månsson, född 1836-05-10, död 1837-03-26
Döfödd son Månsson, född 1837, död 1837
Sara Albertina Månsdotter, född 1839-01-03
Måns Månsson, född 1841-08-19, död 1841-10-16
Anna Lena Månsdotter, född 1843-07-07, död 1871-07-08


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26