Nils Olofsson Olitz
Nils Olofsson Olitz
f.

Åsele
d.Nuortfjeld
Åsele
Biografi ] [ Barn ]
Olof
Oulich

f.
Åsele
d.                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Nils Olofsson Olitz, född i Åsele. Bosatt i Nuortfjeld, Åsele. Nala, Näla, Nila, Maitz, Olish.

Nämns i Georg Wallins (Superintendent i Härnösand) inspektionsreseberättelse "En resa till Åsele år 1715"
Vefsen Dom XII post Trinit 1717 (15/8): Samma dag efter at tiensten var begynt kommer en heel hop lapper ned af fieldene, hvilka icke kunde antagas till skriftemaal eftersom tiensten war kommen saa langt ud, at mand skulde gaa paa Predikstolen. Efter tiensten blef befunden en Rein qwalt og en stor allarm af lapperne; fordi de icke fick mulighed af bufolken. Endelig blifver efter lappisch manerer, Despons (förlovade): Niels Olsen Zanim Nilla Oulich barn med Sigri Nilsdtr, Zanim Hella = Maisets barn. Vades: Länsmand Anders Larsson, Matz Siursson, Joen Tomessen, Tomas Siursson, Gunnar Olsson.
Åsele vigde 1739-03-11 Nils Olofsson Maitz med Älla Bengtsdotter.

Åsele dop 1743-02-02 confirmert Jämtlandslappen Sjul Anderssons dotter Annas skiedda nöddop förrättat af Norges lappen Sjul Tursson uti Olof Sjulssons och Anders Sjulssons hustrurs närvaro. Testes vid berörda confirmation voro Nils Olofsson Nila, Sjul Thuresson, Olof Sjulsson, hustru Sigrid Nilsdotter och hustru Margetta.


Gift 1717-08-05 i Vefsen med
Sigrid Nilsdotter, född i Åsele. Bosatt i Nuortfjelde, Åsele.

Barn:
Per Nilsson Jatze, död 1784
Maria Nilsdotter, född 1729
Tomas Nilsson Klip, född 1733, död 1801-11-01
Kerstin Nilsdotter, född 1735

Gift 1739-03-11 i Åsele med
Ella Bengtsdotter, född 1723 i Nuortfjelde, Åsele. Bosatt i Burgfjäll Östra, Åsele. Dop Åsele 1723-12-20.

Barn:
Anna Nilsdotter, född 1740
Nils Nilsson, född 1742-11, död 1743-01-27


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26