Nils Andersson Strenka
född enligt åldersuppgift 1783, död 1843-05-01
Nils Andersson Strenka
f. enl. åu 1783
Kultsjölandet
Åsele
d. 1843-05-01
Kultsjölandet
Vilhelmina
Skattlapp
Fjällfjäll Kultsjölandet
Vilhelmina
Biografi ] [ Barn ]
Anders
Pålsson Strauka

f. 1744
Östra Börgefjell, Åsele
d. 1824-06-05
Kultsjölandet, Vilhelmina
Skattlapp
Byrgefjell
Pål
Bengtsson

f. 1705 Börjefjell, Åsele
d.
Skattlapp
Bengt Hansson
f. Åsele
                
Ragnel
Henriksdotter

f. enl. åu 1724 Börjefjell, Åsele
d. 1806-03-10 Åsele

                
                
Märeta
Persdotter

f. 1740
Åsele
d. 1826-03-24
Dorotea

Kultsjölandet
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Nils Andersson Strenka, född enligt åldersuppgift 1783 i Kultsjölandet, Åsele, död 1843-05-01 (begravd 1843-07-09) i Kultsjölandet, Vilhelmina (av Ihjälfrusit.). Skattlapp i Fjällfjäll Kultsjölandet, Vilhelmina. Kultsjölandet =Sierne Make?. Förfrusit till döds 60 år gammal.

KULTSJÖ LAPPSKATTELAND
Utslag uppå lappmannen Nils Andersson Streukas ansökning, om införsel uti hälften eller Östra delen af Kultsjö Lappskatteland i Åsele lappmark, som innehafvaren Zakarias Wolgström genom skriftlig och behörigen bevittnad afhandling under den 27 februari 1818 till sökanden upplåtit emot bekommen lösen tjugo Rdl Specie; Gifvet å Landskontoret i Umeå den 14 december 1820.
Alldenstund etc. Fördenskull pröfvar jag skäligt härmed bevilja Nils Andersson Streuka införsel etc.
KULTSJÖ LAPPSKATTELAND
Kungl. Maj:t. Befallningshafvande i Wästerbottens Höfdingadöme utslag uppå lappmannen Nils Andersson Streukas ansökning, om införsel uti den del af Kultsjö Lappskatteland i Åsele lappmark, som byalänsmannen Zakarias Wolgström innehaft men genom skriftlig och behörigen bevittnad afhandling under den 27 februari 1818 till sökanden upplåtit.
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 3 juli 1821.
Alldenstund Zakarias Wolgström på ofvanberörda sätt till sökanden upplåtit den andel af Kultsjö Lappskatteland, som han enligt kronofogden Christoffer Lindahls den 4 nästlidne juni meddelta bevis innehaft;
Fördenskull pröfvar jag skäligt härmed lämna sökanden införsel uti den sålunda förvärvade andelen af Kultsjö Lappskatteland, så länge han för egande renhjordar deraf är i behof etc.
Klips änka Kerstin Jonsdotter 1749
Moder ? Sara Sjulsson


Gift cirka 1800 med
Anna Pålsdotter, född 1772 i Avaträsk, Åsele, död 1844-07-31 i Kultsjölandet, Vilhelmina. Bosatt i Fjällfjäll Kultsjölandet, Vilhelmina. Blev blind.

Barn:
Anders Nilsson, född 1799
Nils Nilsson Strenka, född 1801
Anna Nilsdotter, född 1803, död 1887-12-24
Pål Nilsson Strenka, född 1807, död 1807


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26