Olof Jonsson Boman
född 1827, död 1879-09-22
Olof Jonsson Boman
f. 1827
Daunefjäll
Vilhelmina
d. 1879-09-22


Skattlapp
Gittsfjäll Kickfjell
Vilhelmina
Biografi ] [ Barn ]
Jon
Olofsson

f. 1802-10-01
Daunefjäll, Vilhelmina
d. 1889-01-08

Skattlapp
Daunevare
Olof
Mattson

f. 1777 Marsfjäll, Åsele
d. 1816-07-04 Daunefjäll, Vilhelmina
Skattlapp
Mats Hansson
f. enl. åu 1740 Nuortfjelde, Åsele
Margreta Jonsdotter
f. 1744 Nuortfjelde, Åsele
Maria
Jonsdotter Klöjs

f. 1781 Daunefjäll, Åsele
d. 1861-02-04 Vilhelmina
Skattlapp
Jon Sjulsson Klöjs
f. 1751 Fjällfjäll, Åsele
Maria Sjulsdotter
f. 1759 Fjällfjäll, Åsele
Brita
Jonsdotter

f. 1799
Ljusfjäll, Åsele
d. 1886-05-18
Åsele

Daunevare
Jon
Tomasson Bröst

f. 1764 Vardofjäll, Åsele
d. 1809-04-14 Ljusfjäll, Vilhelmina
Skattlapp
Tomas Jonsson
f. 1743 Vapsten, Norge
Kerstin Olofsdotter Olitz
f. 1740-03 Vapsten, Lycksele
Ella
Sjulsdotter

f. 1763 Börgefjeld Vefsn, Norge
d. 1832-04-30 Ljusfjäll, Vilhelmina

Sjul Nilsson
f. 1723 Börgefjell Vefsn, Norge
Margreta Pålsdotter
f. 1740 Östra Börgefjell, Åsele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Olof Jonsson Boman, född 1827 i Daunefjäll, Vilhelmina, död 1879-09-22. Skattlapp i Gittsfjäll Kickfjell, Vilhelmina. I Missionsskola.. Död av kräfta.

Gått i Missionsskolan.
Landshövdinge Embetet Westerbottens län utslag uppå Olof Jonsson i Daunefjell af Wilhelmina socken gjorda ansökning om införsel uti lappskattelandet Kickfjell i ofvanförnämnda socken.
Gifvet å landskontoret i Umeå den 11 augusti 1864.
Alldenstund sökandens svärfader Sjul Sjulsson Bentz som finnes i kronans räkenskap antecknad såsom innehafvare af ifrågavarande lappskatteland, genom en i landskontorets protokoll för denna dag intagen afhandling af den 21 november 1862 öfverlåtit besittningsrätten dertill åt sökanden, som äger god frejd och styrkt sig vara egare af renhjord och i behof af renbetesland.
Fördenskull pröfvar LE skäligt att kunna honom Olof Jonsson införsel uti ovannämnda lappskatteland lämna, hwilket han eger begagna så länge han för sin renhjord deraf är i behof och skatten 50 öre ordentligen erlägger…etc.


Gift 1847-03-07 i Vilhelmina med
Gunilla Maria Sjulsdotter, född 1825-04-15 i Gitsfjäll, Vilhelmina, död 1906-11-17 i Gitsfjäll, Vilhelmina. Bosatt i Gittsfjäll, Vilhelmina.

Barn:
Johan Olofsson Boman, född 1848-03-14, död 1918-11-26
Sivert Jonas Olofsson Boman, född 1850-01-29, död 1919-11-02
Olof Olofsson, född 1852-04-04
Marlcus Olofsson, född 1853-03-28, död 1918
Amalia Maria Gunilla Olivia Olofsdotter, född 1855-04-20, död 1896-05-16
Brita Regina Olofsdotter, född 1857-10-02
Elsa Sigrid Kristina Olofsdotter, född 1860-04-27, död 1903-05-04
Nils Sigfrid Alexander Boman, född 1864-02-16
Eulalis Kristoffer Boman, född 1866-02-12, död 1951-06-22
Anders Olofsson Boman, född 1870-04-18


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-09-03