Lars Tomasson Laula
född 1786, död 1844
Lars Tomasson Laula
f. 1786
Susendal Vefsn
Norge
d. 1844
Grundsunda

Skattlapp
Brunsfjäll
Vilhelmina
Biografi ] [ Barn ]
Tomas
Clemetsson

f.
Susendal Vefsn, Norge
d.

Böxellap
Susendal Börgefjell Vefsn
                
                
                
                
                
                
Elsa
Larsdotter Laula

f.
Susendal Vefsn, Norge
d.


Susendal Vefsn
Lars Nilsson
Laula

f. Åsele
d.

Nils
f. Åsele
                
Marget

f. Åsele
d.

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Lars Tomasson Laula, född 1786 i Susendal Vefsn, Norge, död 1844 i Grundsunda. Skattlapp i Brunsfjäll, Vilhelmina. Död och begraven i Grundsunda.

Vefsn kb. Dom 10 e. Trinit 1790 (8/8) Public absolbert: Lars Tomasson Susendal för försummelse af herrens sacrament.
BRUNSFJELL
Utslag uppå lappmannen Lars Thomassons ansökning om immission uti lappskattelandet Brunsfjell i Wilhelmina Församling Åsele lappmark etc. Som hans svärmoder enkan Elsa Nilsdotter till honom till honom upplåtit.
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 22 april 1818.
Alldenstund afledne Jon Christofferssons efterlemnade enka Elsa Nilsdotter som enligt kronofogden Christoffer Lindahls den 5 dennes meddelade betyg, varit rätta ägaren till Brunsfjells Lappskatteland, finnes hafva genom skriftlig och behörigen bevittnad afhandling under den 4 januari 1817, mot wissa betingade villkor, upplåtit besittningsrätten deraf till sökanden, mågen Lars Thomasson och hans hustru Maria Jonsdotter;
Fördenskull pröfvar jag skäligt att med all den rätt sakegaren ägt och kunnat öfverlåta lämna sökanden, som styrkt sig äga god frejd etc. bevilja införsel.
År och dag som ofvan.

Fredrik Holsts Jordebok: sid 80 Börgefjeld, lap Lars Thomasen Susendal.
1837 Septb 25 erholdt Bewilgning til at hawe sin Reen wed Teplingfjeld emot Swenske grendsen med lap Nils Nilsson med hwem opgaaes marka.
Lap Lars Thomasen Susendal
1837 25 Septb erholt Bewilgning som owanför------
1838, 1839 og 1840 ā 4 ort 2 spd 2_,,
1841 beth Rettighed afdr derpaa 1 spd 3_,,
resterar /bekräftat? ,,____4_,,
1841 og 1842 bekl med lmd Nils Ingeb 1 spd 3 ort
1843, 1844 og 1845 med do 2 spd 2 ort
Betalt alt og opgiwet landet för Thomas Klemsen der har böxlat.


Gift 1809-03-05 i Åsele med
Maria Tomasdotter, född 1791 i Byrgfjäll, Åsele, död 1809-10 i Åsele. Bosatt i Brunsfjäll, Vilhelmina. Drunknade i olycka.

Gift 1812-03-01 i Åsele med
Maria Jonsdotter Almark, född 1787 i Brunsfjäll, Åsele. Bosatt i Brunsfjäll, Vilhelmina. Till Norge.

Barn:
Anna Larsdotter Laula, född 1813, död 1856-11-01
Elsa Maria Larsdotter Laula, född 1817, död 1856
Sigrid Larsdotter Laula, född 1820-08-12, död 1853-07-30
Brita Larsdotter Laula, född 1823, död 1847-05-14
Tomas Larsson Laula, född 1826, död 1857-01-09
Margareta Larsdotter Laula, född 1829-11-30


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26