Anders Bengtsson
född 1690, död 1747
Anders Bengtsson
f. 1690

Åsele
d. 1747
Susendal
Åsele
Skattlapp
Bromsfiell Östra Börgefjäll
Åsele
Biografi ]
Bengt
Hansson

f.
Åsele
d.

Skattlapp
Burgfjäll Östra
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Anders Bengtsson, född 1690 i Åsele, död 1747 (begravd 1747-12-26) i Susendal, Åsele. Skattlapp i Bromsfiell Östra Börgefjäll, Åsele.

De svenska gränsingeniörernas protokoll under kartläggning af gränsfjällen 1744. Bromsfiell, Wäster om Autsåi i Börjefiell
Anders Bengtsson af Bromsfiellet, at wara emillan 50 och 60 åhr, samt at Riksskillnaden borde gå öfwer högsta högderna, och de Orter hwarest Watten dehla sig till Swerige och Norje, af hwilka ställen han 2ne hade sig kunnige, såsom Frems-fiellet och det släta landet Morris skytskie; Skolandes ifrån det förra en Bäck rinna til Norje, som kallas Gaude juck, och til Swerige Frems juck; Ifrån det senare stället åter Wåimo Elfven, som ock Maimogeri (:geri betyder början eller tåpp:) kallas, som drager til Swerige och Åhsille Wattn, samt Sosendahls Elfwen, som tager sitt Lopp neder till Wapsten i Norje, och skal icke wara längre emillan deras uprinnelse, än en Mans rop skal kunna höras

Wapstby 1727 skattar Anders Bengtsson 3:16


Gift 1712-07-06 i Åsele med
Ella Persdotter, född i Åsele. Bosatt i Bromsfiell Östra Börgefjäll, Åsele.


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26