Tomas Larsson Jouks
Tomas Larsson Jouks
f.
Vefsen
Norge
d.


Norsk Lapp Åsele
Vefsen
Norge
Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Tomas Larsson Jouks, född i Vefsen, Norge. Norsk Lapp Åsele i Vefsen, Norge. "Jang, Jarg, Jong, Jouks?".

Åsele lappskola visitation 1745-01-04: Thomas Larsson Jouks son hade ej kommit till skolan och därför hade skolmästaren i augusti 1744 i dennes ställe intagit två gossar, som skulle vara på skolan i ett halvår i stället för det helår som Thomas icke varit där. I visitationsprotokollet 1745-01-06: Lappman Thomas Larsson Jouks tilltalas för thet han bortfarit med sin son och icke lämnat honom i scholan efter thet som aftalat blef vid sistlidne års visitation.


Barn:
Anders Tomasson, född 1732-05-18
Lars Tomasson, född 1744-02-14


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26