Anders Andersson Strenka
född 1785, död 1859-05-28
Anders Andersson Strenka
f. 1785
Kultsjölandet
Åsele
d. 1859-05-28
Sör Nore
Åsele
Skattlapp Husman
Fjellfjell
Vilhelmina
Biografi ] [ Barn ]
Anders
Pålsson Strauka

f. 1744
Östra Börgefjell, Åsele
d. 1824-06-05
Kultsjölandet, Vilhelmina
Skattlapp
Byrgefjell
Pål
Bengtsson

f. 1705 Börjefjell, Åsele
d.
Skattlapp
Bengt Hansson
f. Åsele
                
Ragnel
Henriksdotter

f. enl. åu 1724 Börjefjell, Åsele
d. 1806-03-10 Åsele

                
                
Märeta
Persdotter

f. 1740
Åsele
d. 1826-03-24
Dorotea

Kultsjölandet
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Anders Andersson Strenka, född 1785 i Kultsjölandet, Åsele, död 1859-05-28 (begravd 1859-06-12) i Sör Nore, Åsele. Skattlapp Husman i Fjellfjell, Vilhelmina. "läser dåligt" Strenka/Streuka.

Åsele lysningar 1811-01-03: Lappdrängen Anders Andersson Streuka och lappigan Brita Kristoffersdotter.
"Dat kristlats kalatswuot jukko Herran, Namesen metetum le, Nuore Same Ålman östoges Anders Andersson Streuka Börgfjeldet, ja Same Ålman Kristoffer Andersson Dakteren, äslog Brita Kristofferson Dakteren kaskan, detetua tane kristelats tjåggelvasesne i, 2, 3 palen; Ja suvobemije Sonnas pajelen lyckob ja puoresjugnaduseb Jubmeles, jukko Kalatsvuoteb Ets sispjejadle." Detetua palen d 6 januarii 1811 Åselen Kyrkosne. Testes: Erik Ersson..

Resolutionsprotokoll År:1840 Sida: 100 Nr: 28
Datum: 1840-02-10
KB utslag på lappmannen Anders Andersson Streukas i Fjellfjell ansökan att som oaktat han genom Åsele Häradsrätt beslut den 8 januari 1824 blifvit berättigad att för sin till antalet betydliga renhjors mot afgäld eller skatt af tjugo skilling Banco innehafva hälften af ett landet utaf Bellovardo Renbetesland i Västra Fjellfjell sökanden i ...... ända tills hans svåger Måns Månsson Fjellströms Orättvisa behandling likväl varit etc.
År och dag som ofvan
Af de ingivna handlingarna som inhämtats väl att Åsele Häradsrätt hvarest sökanden Måns Månsson, efter anmaning af Anders Andersson Streuka fordrat skadeersättning för det intrång den sistnemnde tid efter annan skulle hava förövat å Bellovardo i Västra Fjellfjell, har genom beslut af den 8 januari 1824, gällande den af vederbörande Kronofogde vid samma .vår verkställda fördelning af skatten för Bellovardo renbetesland antaget hvilken Måns Månsson och Anders Andersson Strauka skulle till hälften hvardera deltaga i den för samma land belöpande skatt, hvilken Måns Månsson erlagt vad dervid utfästs blifvit ifrån och med 1814 till och med 1823 ensam erlagt: Men alldenstund KB som den 26 mars 1814 beviljat Måns Månsson och dess hustru Gunilla Kristoffersdotter Införsel uti den andel af renbeteslandet Vestra Fjellfjell hvarom fråga nu är; i anledning af Måns Månssons klagan derutöfver att Anders Andersson Streuka sig å landet inträngt genom utslag af den 4 Januari 1819 bifallit Måns Månsson utan intrång af andra i benämnde Renbetesland så länge hans svärföräldrar häfda och hans ...etc.
Med förklarade att Anders Andersson borde till vidgående af 6.32 Skr vite inom en månad efter af utslaget tagit del fråm landet afflytta; m.m.
€Anders Anderssons ansökan avslogs€.


Gift 1811-03-03 i Åsele med
Brita Kristoffersdotter, född 1788 i V Fjällfjäll, Åsele, död 1863-12-31 (begravd 1864-01-06) i Åsele, (av Stygn). Bosatt i Fjellfjell, Vilhelmina.

Barn:
Maria Andersdotter, född 1812-09-17, död 1812-11-27
Kristina Magdalena Andersdotter Strenka, född 1815-03-23
Brita Maria Andersdotter, född 1818-06-15, död 1819
Margareta Andersdotter, född 1823-11-10, död 1823
Anders Andersson, född 1827-08-05, död 1827-08-13
Erika Johanna Andersdotter, född 1830-05-27, död 1830-05-29
Per Andersson Strauka, född 1832-02-10, död 1832-04-11
Elsa Stina Andersdotter, född 1833-06-27, död 1833-07-10


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-09-03