Sjul Sjulsson Sivert
född 1805-10-27, död 1843-05-27
Sjul Sjulsson Sivert
f. 1805-10-27
Ran-Brantsfjäll
Sorsele
d. 1843-05-27
Lidobäcken
Sorsele
Skattlapp
Gran
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Sjul
Nilsson Sivert

f. 1774-01-04
Ran, Lycksele
d. 1828-09-05
Ran, Sorsele
Skattlapp
Ran
Nils
Johansson

f. 1714 Ran, Lycksele
d. 1782 Thuorrafjell Ran, Sorsele
Skattlapp
Johan Henriksson
f. 1687 Vapsten, Lycksele
Kerstin Nilsdotter
f. 1689 Gran, Lycksele
Ingrid
Sjulsdotter

f. 1741 Gran, Lycksele
d. 1786 Ran Thuorrafjäll, Sorsele

Sjul Andersson Onuk
f. 1703 Gran, Lycksele
Kerstin Månsdotter
f. 1702 Ran, Sorsele
Gunnil
Larsdotter

f. 1774-06-19
Vapsten, Lycksele
d. 1841-05-29
Ran, Sorsele

Ran
Lars
Eriksson

f. 1730-04-12 Vapsten, Lycksele
d. 1776 Vapsten, Lycksele

Erik Enarsson
f. Vapsten, Lycksele
Karin Larsdotter
f. Gran, Sorsele
Gunnel
Sjulsdotter Ainek

f. 1750-01-07 Vapsten, Lycksele
d. 1822-03-16 Vapsten, Lycksele

Sjul Sjulsson Ainek
f. 1713 Vapsten, Lycksele
Gunnil Tomasdotter
f. 1728 Umbyn, Lycksele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Sjul Sjulsson Sivert, född 1805-10-27 i Ran-Brantsfjäll, Sorsele, död 1843-05-27 i Lidobäcken, Sorsele. Skattlapp i Gran, Sorsele. Dop Sorsele 1805-11-29. Drunknade begr. 1843-12-03.

UTDRAG UR RESOLUTIONSPROTOKOLL AMMERFJELL
År 1840-05-29, sid 474, nr 163, Plats Ammerfjell
Beskrivning
Utslag på Sjul Sjulsson Siverts ansökan om Införsel på sydöstra delen av Ammarfjells Lappskatteland Sorsele Socken, som honom i arv tillfallit efter dess svärfader afledne lappmannen Nils Jonsson; Givet å LK i Umeå 29 maj 1840.
Av ingivna handlingar framgår att Lapska nämnemannen Nils Jonsson i Gran till 1834 då han avlidit, varit innehavare av lappskattelandet Ammarfjell, samt att hans mågar, sökanden Sjul Sjulsson och Lars Sjulsson, ifrån och med år 1835 begagnat landet för vilket de även erlagt skatt. Fördenskull och då K.B utslag av den 29 juni 1839, sydöstra delen av landet vid skedd fördelning, tillfallit sökanden, prövar Landshövdingeembetet skäligt etc. bevilja Sjul Sjulsson Sivert Införsel på sydöstra delen av Ammerfjell. etc. År och dag som ovan. L.E..
1842-03-08 s 466 Nr 147 Ammerfjell

LE i västerbottens läns utslag uppå lappmannen Sjul Sjulsson Siverts ansökning om Införsel uti östra hälften af lappskattelandet Ammarfjell i Grans by och Sorsele Socken, besittningsrätten vartill honom tillfallit genom dels arv och dels överenskommelse med Hans Tamasfa: Givet å LK i Umeå 8 mars 1842.
Av ingivna handlingar framgår att sedan Lappmannen Nils Jonsson, som enligt Lycksele Häradsrätt Domboksutdrag för den 22 januari 1824 i livstiden varit innehavare av Ammerfjell Lappskatteland, med döden aflidit och efterlemnat döttrar, Gunnil gift med lappmannen Lars Sjulsson, Anna gift med sökanden Sjul Sjulsson och Christina, gift med lappmannen Johan Nilsson, den sistnämnde dels vid Boutredningen efter Nils Jonsson, och dels i närvaro av Exp. Fogden B.O.Holmström samt Johan Eriksson From i Gargnäs, frivilligt avstått sin och sin hustrus rätt i landet till sin svåger, sökanden och dennes broder Lars Sjulsson, samt att de sistnämnde så överenskommit, att sökanden skulle bliva innehavaren av östra och Lars Sjulsson västra hälften av landet. Vis pröfvar LE fördenskull skäligt härmed bevilja sökanden Sjul Sjulsson Sivert Införsel uti östra hälften av Lappskattelandet Ammarfjell. etc.
År och dag som ofvan. På LE vägnar.
Sjul drunknade i Lidobäcken på våren då han skulle gå över en snöbro.


Gift 1834-01-16 i Sorsele med
Anna Nilsdotter, född 1811-01-01 i Gran, Lycksele, död 1872-07-21 i Gran, Sorsele. Bosatt i Gran, Sorsele. Dop 1811-01-13 Lycksele.

Barn:
Nils Sjulsson Sivert, född 1835-03-19, död 1923-04-18
Kristina Sjulsdotter, född 1837-07-16
Jonas Sjulsson, född 1840-02-03, död 1917-09-30
Anna Sjulsdotter Sivert, född 1842-08-22, död 1924-09-02


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26