Jon Tomasson Udtje
född 1811-11-01, död 1883-11-27
Jon Tomasson Udtje
f. 1811-11-01
Ljusfjäll
Vilhelmina
d. 1883-11-27

Åsele
Skattlapp
Ljusfjäll
Vilhelmina
Biografi ] [ Barn ]
Tomas
Jonsson Uttje

f. enl. åu 1784
Ljusfjäll, Åsele
d. 1848-01-03
Ljusfjäll, Vilhelmina
Skattlapp
Ljusfjell
Jon
Tomasson Bröst

f. 1764 Vardofjäll, Åsele
d. 1809-04-14 Ljusfjäll, Vilhelmina
Skattlapp
Tomas Jonsson
f. 1743 Vapsten, Norge
Kerstin Olofsdotter Olitz
f. 1740-03 Vapsten, Lycksele
Ella
Sjulsdotter

f. 1763 Börgefjeld Vefsn, Norge
d. 1832-04-30 Ljusfjäll, Vilhelmina

Sjul Nilsson
f. 1723 Börgefjell Vefsn, Norge
Margreta Pålsdotter
f. 1740 Östra Börgefjell, Åsele
Kristina
Andersdotter Strauka

f. 1775
Kultsjölandet Byrgenfjäll, Åsele
d. 1836-11-16
Fjällfjäll, Vilhelmina

Ljusfjell
Anders
Pålsson Strauka

f. 1744 Östra Börgefjell, Åsele
d. 1824-06-05 Kultsjölandet, Vilhelmina
Skattlapp
Pål Bengtsson
f. 1705 Börjefjell, Åsele
Ragnel Henriksdotter
f. enl. åu 1724 Börjefjell, Åsele
Märeta
Persdotter

f. 1740 Åsele
d. 1826-03-24 Dorotea

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Jon Tomasson Udtje, född 1811-11-01 (döpt 2811-12-01) i Ljusfjäll, Vilhelmina, död 1883-11-27 (begravd 1884-01-04) i Åsele. Skattlapp i Ljusfjäll, Vilhelmina.

LJUSFJELL
Landshövdinge Embetet Wästerbottens läns utslag uppå sprintarlappen Jon Thomassons ansökning, om införsel uti en del af Lappskattelandet Ljusfjell eller Lasterfjell i Wilhelmina Socken, som hans fader Thomas Jonsson innehaft och till sökanden upplåtit; Gifvet å Landskontoret i Umeå den 20 april 1848.
Alldenstund lappmannen Thomas Jonsson, som enligt herr kronofogden Per Forsells bevis af den 30 april nästlidet år innehaft en del af lappskattelandet Ljusfjell äfven Lasterfjell benämndt i Wilhelmina socken, finnes hafwa genom afhandling af den 9 februari 1846, hwilken är intagen uti 1 sta € af Landskontorets protocoll för denna dag, upplåtit samma andel, som enligt afhandlingen gjord uppgifvit, skall utgöra hälften eller södra delen af landet, till sin son sökanden Jon Thomasson, den det styrkt sig ega god fräjd; Fördenskull pröfvar Landshövdinge Embetet skäligt bevilja sökanden införsel uti den del af berörde Lappskatteland, som hans fader Thomas Jonsson innehaft och till sökanden upplåtit, att gälla så länge sökanden för egande Renhjordar deraf är i behof och skatten ordenteligen erlägger etc.
År och dag som ofvan.
€Utdrag ur protocoll å Wästerbottens läns landskontor i Umeå den 20 april 1848
€ 1 Om införsel uti Ljusfjell eller Lasterfjell; Till min son Jon Thomasson och hustrun Christina Jonsdotter upplåter jag min innehafda del af, eller södra hälften af lappskattelandet Ljusfjell Fredrika den 7 februari 1846:
Thomas Jonsson från Ljusfjell hustrun Maria Nilsdotter


Gift 1834-07-13 i Vilhelmina med
Kerstin Jonsdotter Gorek, född 1815 i Vardofjäll, Vilhelmina. Bosatt i Ljusfjäll, Vilhelmina. Admitterad 1:a gången till nattvarden 2 februari 1834. Lysning i Åsele 1834.

Barn:
Jonas Jonsson, född 1836-03-28
Kristina Jonsdotter, född 1837-09-26, död 1838-03-27
Elsa Sigrid Jonsdotter, född 1839-05-13, död 1912-03-11
Tomas Jonsson, född 1842-06-17, död 1843-11-16
Jonas Montery Jonsson, född 1846-05-11, död 1847-03-11
Anna Petronella Jonsdotter, född 1848-05-31, död 1867-01-06
Brita Kristina Jonsdotter, född 1851-08-29, död 1853-04-08
Nils Josef Jonsson, född 1853-12-22, död 1882-08-02


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26