Jon Larsson
född 1811-12-23, död 1855-12-11
Jon Larsson
f. 1811-12-23
Gran
Sorsele
d. 1855-12-11
Bertijaure
Sorsele
Lappnybyggare
Bertijaur
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Lars
Månsson Byntz

f. 1773-03-05
Gran, Sorsele
d. 1849-11-29
Gran, Sorsele
Sprintare
Juktån Gran
Måns
Larsson Byntz

f. 1749 Gran, Sorsele
d. 1779 Gran, Sorsele
Skattlapp
Lars Tomasson Byntz
f. 1720 Gran, Sorsele
Karin Sjulsdotter
f. 1725 Gran, Sorsele
Sigrid
Jonsdotter

f. 1748 Gran, Sorsele
d. 1810 Gran, Sorsele

Jon Sjulsson
f. 1719 Gran, Sorsele
Malin Anundsdotter
f. 1709 Gran, Arvidsjaur
Maria
Jonsdotter Rabna

f. 1786-02-03
Gran, Lycksele
d. 1872-11-07


Granbyn
Jon
Månsson Rabna

f. 1741-06-14 Gran, Sorsele
d. 1806-12-27 Gran, Sorsele
Skattlapp
Måns Sjulsson Rabma
f. 1709 Gran, Sorsele
Anna Jonsdotter
f. 1703 Gran, Sorsele
Kristina
Sjulsdotter

f. 1742 Ran, Lycksele
d. 1810-12-21 Gran, Sorsele

Sjul Andersson Tsuoik
f. 1697 Gran, Sorsele
Botel Månsdotter
f. 1699 Ran, Lycksele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Jon Larsson, född 1811-12-23 i Gran, Sorsele, död 1855-12-11 i Bertijaure, Sorsele. Lappnybyggare i Bertijaur, Sorsele. Dop Sorsele 1811-12. Björnbitte Jon Larsson.

BERTEJAUR
Landshövdinge Embetet Wästerbottens läns utslag uppå dels lappdrängen Nils Jonssons ansökning om tillstånd att få inrätta och upparbeta ett krononybygge af dertill tjenliga lägenheter å Krono Lappskattelandet Bertejaur i Sorsele socken, och dels lappdrängen Jon Larssons i Bertejaur nu skriftligen gjorda anhållan att, sedan syn å de sålunda utsynta lägenheterna försiggått och den förstnämnde eller Nils Jonsson till honom Jon Larsson, äfven låtit hälften af den tillämnade nybyggesanläggningen, få deraf inrätta ett särskilt nyhemman under benämning af Bertejaur No 2;
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 1 juli 1848
De i anledning af sökanden Nils Jonssons anhållan utsynte lägenheterna, äro af den beskaffenhet, som inhämtas af följande: €Utdrag ur Domboken, hvilken å lagtima ting med Lycksele Lappmarks Tingslag uti tingshuset vid Kyrkan den 14 januari 1848
Nr 17, Till granskning etc. etc.
Landshövdinge Embetet har tagit detta mål uti öfvervägande; och alldenstund ostridigt är, att tvenne ....... nyhemman böra kunna inrättas och upparbetas af de uti ofvan intagna domboksutdrag omförmälta, utan anmärkning utsynta åker- och ängeslägenheter; Fördenskull pröfvar Landshövdinge Embetet skäligt bevilja sökanden Nils Jonsson och Jon Larsson rättighet, att under åtnjutande af 20 frihetsår från och med 1849 till och med 1868 etc. upparbeta Bertejaur No 1 och No 2
På sidan 653 återfinns utdrag ur domboken Nr 17 14/1 1848 med syneprotokoll av den 13 juli 1847.
År och dag som ofvan


Gift 1835-01-20 i Sorsele med
Kristina Katarina Nilsdotter, född 1812-05-21 i Gran-Aha, Sorsele, död 1890-09-03 i Bertijaure, Sorsele. Bosatt i Bertijaur, Sorsele. Dop Sorsele 1812-05-24.

Barn:
Maria Jonsdotter, född 1835-09-30, död 1915
Nils Jonsson, född 1835-09-30, död 1836-05-07
Lars Jonsson, född 1837-01-03, död 1840
Anders Jonsson, född 1838-08-19, död 1898-06-19
Jonas Jonsson, född 1840-10-10
Sjul Jonsson, född 1842-04-01, död 1878-01-11
Karl Jonsson, född 1844-10-08
Anna Sara Jonsdotter, född 1846-06-16, död 1846-12-06
Jonas Jonsson, född 1848-12-12, död 1884-07-15
Johannes Jonsson, född 1851-07-17, död 1851
Anna Sara Jonsdotter, född 1852-08-30
Eva Margreta Jonsdotter, född 1856-07-24, död 1856-11-26


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26