Kerstin Jonsdotter
född cirka 1779, död 1834-03-27
Kerstin Jonsdotter
f. ca 1779

Åsele
d. 1834-03-27

Åsele

Vardofjäll
Vilhelmina
Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Kerstin Jonsdotter, född cirka 1779 i Åsele, död 1834-03-27 (begravd 1834-03-31) i Åsele (av Oangiven). Bosatt i Vardofjäll, Vilhelmina.

Dottern Anna döpt i Fredrika 1808-03-25, i Åsele dopbok står föräldrarna Jon Nilsson och Christina Olofsdotter i Wardofjell!
Enligt Åsele HF AI/3 sid 173 är Jon Nilsson Pulpur f 1776 och hustrun Kerstin Jonsdotter 1779. Enligt åldersuppgift när Kerstin dör 1834 anges ålder 57 år (f 1777). Enligt resolution på lappskattelandet Wardofjell anges Jon Nilssons änka heta Christina Olofsdotter!

Alldenstund sedan Jon Nilsson Wallberg, som den 19 April 1828 erhållit införsel å uti hälften af lappskattelandet Wardofjell i Wilhelmina socken aflidit, dess qvarstående enka Christina Olofsdotter finnes hafva genom afskrifven afhandling af den 8 december 1832, upplåtit samma Lappskatteland till sökandena, dottern Anna Jonsdotter och dess man Anders Jonsson (Johan), fördenskull pröfvar jag skäligt härmed lemna dem införsel uti hälften af lappskattelandet Wardofjell etc. År och dag som ofvan.
Utdrag ur afskriven köpe- överlåtelsehandling: þ Jag Christina Olofsdotter överlåter mitt innehavande Lappland Wardofjell till min dotter Anna Jonsdotter och hennes man Johan Jonsson, emot villkor att min dotter och måg skall vårda och sköta mig till min ålderdom så att inget mig falerar etc..
Åsele den 8 december 1832
Christina Olofsdotter Wardofjell
Vittnen: Olof Lindahl, Magn. Degerman.
Med ovanstående afhandling etc.
Anna Jonsdotter
Johan Jonsson.
Att ofvanskrevna Christina Olofsdotter är enka efter numera afledne Jonas Nilsson Wullberg, rätteligen kallad Pulper, hwilken varit egare af lappskattelandet Wardofjell i Åsele Lappmark, sådant warder härigenom till bevis intagande.
Åsele ut supra
Olof Lindahl, vidimerat Ex. officio (sign).
K-Å anm: Det är helt klart att Anna Jonsdotters man hette Johan Johansson och inte Anders som det står i utslaget


Gift uppskattningsvis 1798 med
Jon Nilsson Pulpur, född 1776 i Vardofjäll, Åsele, död 1830-03-25 (begravd 1830-11-02) i Åsele, (av Kallbrand, 54 år gammal.). Bosatt i Vardofjäll, Vilhelmina. Begravd Åsele 1830-11-02.

Barn:
Cecilia Jonsdotter Pulpur, född 1800-11-22, död 1885-01-09
Nils Jonsson Pulpur, född 1805
Karin Jonsdotter Pulpur, född 1807
Anna Jonsdotter Pulpur, född 1808-03-21, död 1877-12-27
Brita Jonsdotter Pulpur, född 1809
Olof Jonsson Pulpur, född 1811, död 1815
Sigrid Jonsdotter, född 1812
Jon Jonsson Pulpur, född 1817


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26