Sjul Andersson Håjka
född 1800, död 1877-12-20
Sjul Andersson Håjka
f. 1800
Brunsfjäll
Åsele
d. 1877-12-20


Skattlapp
Gillesjaure
Vilhelmina
Biografi ] [ Barn ]
Anders
Sjulsson Håjka

f. 1770
Brunsfjäll, Åsele
d. 1824
Anundsjö
Skattlapp
Gidevare
Sjul
Olofsson

f. 1734 Vapsten, Åsele
d.

Olof Sjulsson Olitz
f. 1711 Vapsten, Lycksele
Anna Nilsdotter
f. Vapsten, Lycksele
Anna
Nilsdotter

f. Vapsten, Lycksele
d.

                
                
Marget
Persdotter

f. 1769
Bäskselelandet, Åsele
d. 1840-09-04
Marsfjäll, Vilhelmina

Gidevare
Per
Larsson

f. 1745 Nästansjölandet, Åsele
d.
Skattlapp
Lars Bryngelsson
f. 1690 Nästansjölandet, Åsele
Märet Jonsdotter
f. Åsele
Anna
Nilsdotter

f. 1731 Bäskselelandet, Åsele
d. 1801-01-28 Åsele

Nils Göransson
f. Åsele
Elisabet Persdotter
f. Åsele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Sjul Andersson Håjka, född 1800 i Brunsfjäll, Åsele, död 1877-12-20. Skattlapp i Gillesjaure, Vilhelmina. Västansjö=Gillesjaur.

Kidevare:
Kungl Majt Befallningshafwandes i Westerbottens höfdingadöme utslag, uppå Sjul Andersson Hojkas ansökning om införsel uti den andel af Kideware Lappskatteland som hans Afledne fader Anders Sjulsson Hojka i lifstiden innehaft.
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 2 September 1826.
På grund af Åsele hofl häradsrätts domboksutdrag för den 10 Januari 1825, hwaraf inhämtas att sökandens fader Anders Sjulsson i Lifstidenn innehaft och skattat för någon viss andel af landet Kidevare, deruti Tvänne andre jämväl äro delaktiga utan att landet blifwit skiftat, pröfvar jag skäligt, att med förbehåll af andras rätt oförkränkt, bifalla att sökanden må innehafva den del af ifrågavarande Land, som hans fader i lifstiden innehaft så länge han för egande Renhjordar deraf är i behof och skatten erlägger. Skolandes detta utslag wid nästa uppbördsstämma uppvisas.


Gift 1822-07-23 i Vilhelmina med
Sigrid Nilsdotter Jatze, född 1793 i Nuortfjäll, Åsele, död 1874-05-11 i Västansjö, Vilhelmina. Bosatt i Gillesjaure, Vilhelmina. Västansjö=Gillesjaur.

Barn:
Anders Abraham Sjulsson Håjka, född 1825, död 1835-06-24
Nils Olof Sjulsson, född 1828-10-05, död 1834-06-16
Petronella Maria Sjulsdotter, född 1831-09-19, död 1832-04-19
Sigvard Sjulsson, född 1834, död 1840-04-07
Sjul Sjulsson, född 1835, död 1836-06-11


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26