Gunnar Sjulsson
född 1811-10-08, död 1884-06-07
Gunnar Sjulsson
f. 1811-10-08
Gran
Sorsele
d. 1884-06-07
Lajvertfjell
Sorsele
Skattlapp Tåresvardo
Lajvertfjell
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Sjul
Sjulsson

f. 1780-11-17
Gran, Lycksele
d. 1868-11-02
Norrby, Lycksele
Byalänsman Skattlapp
Juktfjäll
Sjul
Andersson Tsuik

f. 1753-01-01 Ran, Lycksele
d. 1830-12-27
Skattlapp
Anders Sjulsson Tsuik
f. 1732 Ran, Lycksele
Sigrid Eriksdotter
f. 1726 Ran, Sorsele
Elin
Andersdotter

f. 1755-05-06 Ran, Sorsele
d. 1843-04-22

Anders Johansson
f. 1728-11-07 Ran, Sorsele
Elin Enarsdotter
f. 1734 Ran, Sorsele
Maria
Gunnarsdotter

f. 1778-11-11
Ran, Sorsele
d. 1870-03-27
Juktfjäll, Sorsele

Juktfjäll
Gunnar
Clemetsson

f. 1739 Ran, Lycksele
d. 1814-01-09 Ran, Sorsele

Clemet Sjulsson
f. Ran, Sorsele
Elsa Månsdotter
f. 1708 Gran, Sorsele
Kerstin
Sjulsdotter

f. 1744 Gran, Lycksele
d. 1822-10-11 Ran, Sorsele

Sjul Andersson Onuk
f. 1703 Gran, Lycksele
Kerstin Månsdotter
f. 1702 Ran, Sorsele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Gunnar Sjulsson, född 1811-10-08 i Gran, Sorsele, död 1884-06-07 i Lajvertfjell, Sorsele. Skattlapp Tåresvardo i Lajvertfjell, Sorsele. Dop i Sorsele 1811-11-30 conf.. Välbärgad. Drunknade.

Tomas Sjulsson var den förmögnaste lappen i Lycksele Lappmark i början av 1800- talet. Han innehade ett vidsträckt skatteland bland annat innefattade landet Tårresvare. På 1820-talet hade han blivit fattig och då tog han in två ungsprintare på sitt land, Tårreswardo, nämligen Östen Sjulsson och Thomas Tobias Thomasson. När Thomas Sjulsson dött (1833), ansökte Gunnar Sjulsson immission på Tårresware. Syn på detta land gjordes 11 juli 1838 och införselel utslag Nr 87 13 februari 1839. Enligt protokollet saknade Gunnar all företrädesrätt men på grund av att han var förste sökande ansåg man han ha den starkaste rätten. För de två sprintarna Östen Sjulsson och Tomas Tobias Andersson lovade Gunnar att, Tomas Tobias skulle få bli medintressent på landet och att Östen Sjulsson som var gammal skulle få stanna på landet om han inte fick för mycket renar.
Laifjell 1843 Resolutionskoncept AIIa:47 Nr 762. Kungl. Maj:t Befallningshafvandes i Wästerbottens hövdigadöme utslag, uppå lappmannen Gunnar Sjulssons ansökning om införsel uti den andel av Lappskattelandet Laijfjäll i Ranbyn och Lycksele Lappmark, som dess numera avlidne svärfader lappmannen Israel Andersson över 30 års tid, utan någon påminnelse innehaft;
Givet å landskontoret i Umeå den 30 december 1843

Utdrag: €Då Israel Andersson efterlämmnat tvenne döttrar och sökanden Gunnar Sjulsson är gift med Israel Anderssons äldsta dotter etc€ Beviljas Införsel åt Gunnar Sjulsson.

LAJSFJELL ELLER LAJVERTFJELL
Landshövdinge Embetet Wästerbottens läns utslag uppå lappmannen Gunnar Sjulssons i Lajsfjäll och Sorsele socken ansökning om bestämmande af gränserna för det af honom innehafvande Lajsfjells lappskatteland
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 30 juni 1848
Wid anledning häraf förordnad och hållen syn nu författad en beskrifning af sådan lydelse, som inhemtas af följande utdrag af domboken hållen å laga ting med Lycksele lappmarks tingslag uti tingshuset wid kyrkan den 14 januari 1848.
€ No 17; År 1847 den 16 juli etc. å Lajsfjells Lappskatteland i Sorsele socken etc. för att etc. beskrifva gränserna för nämnda land vilket innehafvaren Skattelappen Gunnar Sjulsson, som närvarande vid förrättningen m.m. skulle gränserna af ålder varit;
Emot Abraham Sjulssons Lappskatteland Ammarfjell: Från Douratjacke till Kroppojaur sedan öfver Alswardo till utloppsbäcken från Öfra Alsträsket, vidare efter en stenig dal till Rikartjern, efter bäcken från denna tjern till Lajwotssjön, från denna sjö efter bäcken tills Skidbäcken möter.
Emot Tjulträsklandet som innehafes af Anders och Olof Perssöner och Johan Spelok:
Utgör Skidbäcken råskillnad till Gejnagarenadenna derifrån till Wardotjock.
Emot Ternfjells Lappland tillhörande aflidna Måns Anderssons arfvingar:
Från sistnämnda punkten Wardotjock ned efter en liten bäck till Akkotjern, vidare efter bäcken derifrån till Ojkabäcken, efter denna bäck tills det ställe där den bildar en krok, i väster från denna krok till Stentjern, från denna tjern till Vallnäset å Ternasjön, tvärt öfver sistnämnda sjö, till och upp efter Gabbebäcken och vidare till nårra sjön med samma namn.
Emot Bransfjellandet vilket Nils Andersson äger:
Går rået från sistnämnda Gabbesjön i rät sträcka till Auratjock.
Emot Nils Sjulssons land Auratjock:
Sträcker sig gränsen från förenämnda punkt till första punkten Douratjock.
Rättighet enligt utdrag af den 17 januari 1814 till fiske uti Alsträskets södra hälft och uti westra ändan af Ternasjön.
Inom bestämda gränserna ligger följande berg:
Småtjernkullarna emot Ojkarsjön, Lajsfjellet, Eldswardo, Gubetjack, Mejretjock, Gabbenas och Ojkewardo samt en slätt ............ Brakarwaggi - Lajsfjells lappskatteland ....m.m.
€I anledning häraf fastställs gränserna etc.
År och dag som ofvan.


Gift 1836-07-10 i Sorsele med
Kristina Lovisa Israelsdotter, född 1815-02-23 i Ran, Lycksele, död 1875-06-25 i Ran, Sorsele. Bosatt i Lajvertfjell, Sorsele. Dop Lycksele 1815.

Barn:
Israel Gunnarsson, född 1836-10-13, död 1887-06-01
Clemet Gunnarsson, född 1838-10-30, död 1866-03-21
Sjul Gunnarsson, född 1840-09-29, död 1900-05-26
Abraham Gunnarsson, född 1842-12-11, död 1843-01-25
Nils Gunnarsson, född 1845-08-16, död 1846-04-03
Kristina Ulrika Gunnarsdotter, född 1847-04-01
Maja Brita Gunnarsdotter, född 1849-05-29
Johan Teodor Gunnarsson, född 1852-11-09
Anna Greta Gunnarsdotter, född 1855-02-26
Sara Matilda Gunnarsdotter, född 1862-09-22


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26