Nils Nilsson Barre
född 1768, död 1849-12-17
Nils Nilsson Barre
f. 1768
Gardfjäll
Åsele
d. 1849-12-17
Wardofjäll
Åsele
Böxellapp
Susendal Vefsn
Norge
Biografi ] [ Barn ]
Nils
Sjulsson

f. enl. åu 1737
Byrgfjäll Norge, Åsele
d. 1807-12
Klippfjell, Åsele

Gardifjäll
                
                
                
                
                
                
Gunhild
Jonsdotter

f. efter 1725
Susendal Vefsen, Åsele
d.


Gardifjäll
Jon
Jakobsson

f. Börgefjeld Vefsen, Norge
d.
Lappman
Jakob Tursson
f. Vapsten, Lycksele
China Zakariasdotter
f. Vefsen, Norge
Gunnild
Sjulsdotter

f. Börgefjeld Vefsen, Norge
d. 1731

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Nils Nilsson Barre, född 1768 i Gardfjäll, Åsele, död 1849-12-17 i Wardofjäll, Åsele. Böxellapp i Susendal Vefsn, Norge. Den äldre Barre. Skattlapp Wardofjäll Vilhelmina. Begravd 1850-01-01 82 år gl.

FT 1801 Vefsn Susendal: Huusmand lap.
Utslag uppå lappmannen Nils Nilsson Barres ansökning om införsel uti den del af Lappskattelandet Wardofjell kallat, som hans svärmoder Christina Nilsdotter efter aflidne mannen Lorentz Christofferssons frånfälle innehaft och till sökanden medelst afhandling under den 2 dra sistlidne Januari upplåtit, emot förbehåll af vissa bestämda villkor.
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 26 mars 1819
Alldenstund af Åsele Lofl. Tingsrätts protocoll för den 7 de nästlidne januari, hwarest ovanstående afhandling finnes intagen och riktigheten af undertecknade wittnen intyga, inhämtas att Christina Nilsdotter, öfwerlåtit rättigheten af Lapplandet Wardofjell till sökanden mot villkor, att i sin lifstid få derstädes bo och vistas samt åtnjuta bete för sina renar, och att dessa må af sökanden skötas, när hon trött af ålder icke förmår sådant sjelf bestrida, samt på ålderdomen må njuta ett Christeligt bemötande så att hon ej må komma allmänheten till last.
Fördenskull pröfvar jag skäligt, med sådana villkor lämna sökanden Införsel uti berörde Lappskattland, på sätt med sådan jords nyttjorätt i Lappmarken förhålles och utan att Nybyggesanläggningar må hindras om tillfälle dertill gifves. (annot).
År och dag som ofvan.

Dräng Anders Christophersson 1807.


Gift 1793 i Åsele med
Brita Lorenzdotter, född 1777 i Gardfjäll, Åsele, död 1839-11-23 i Vilhelmina. Bosatt i Susendal Vefsn, Norge. Begravd Vilhelmina 1839-03-30.

Barn:
Nils Nilsson Barruk, född 1797, död 1868-10-18
Kerstin Nilsdotter, född 1799, död 1832-06-01


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26