Sjul Sjulsson Ainek
född 1713, död 1781-11-25
Sjul Sjulsson Ainek
f. 1713
Vapsten
Lycksele
d. 1781-11-25
Vapsten
Lycksele
Skattlapp
Vapsten Arefjäll, Gardfjäll
Lycksele
Biografi ] [ Barn ]
Sjul
Jonsson Ainek

f.
Vapsten, Lycksele
d. 1738
Vapsten, Lycksele
Skattlapp Tolfman
Vapsten
                
                
                
                
                
                
Elsa
Sjulsdotter

f. 1683
Ran, Lycksele
d. 1769-01
Vapsten, Lycksele

Vapsten
Sjul
Clemetsson

f. Ran, Sorsele
d. 1718 Ran, Sorsele
Skattlapp
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Sjul Sjulsson Ainek, född 1713 i Vapsten, Lycksele, död 1781-11-25 i Vapsten, Lycksele. Skattlapp i Vapsten Arefjäll, Gardfjäll, Lycksele. Bråd död.

De svenska gränsingeniörernas protokoll under kartläggning af gränsfjällen 1744.30 år gammal. Svensk skatteman af Are fiell och Garde fiell. Erlägger 6 D:r kopparmt för Arefiell och för Gardefiell 1D 16öre, samt Norsk för det förra fiellet så wähl som för Södra Sidan af Wabst Elfwen och Nord Wäst om Wardofiell til 3 D:r hwilken skatt han erlagt til hielp med Christopher Andersson, men nu mehra skal han det intet wilja giöra, effter som den senare i Norje ansökning giort, at endast få skatta til Norje för Wardofiells Wästra sida.
Tingsrättsförhör 14/1 1740: Sjul Sjulsson 30 år gammal. Svensk skatteman på Arefjell samt Gardfjell. Till Norge skattar han för Arefjell och södra sidan av Vapstelven och nordväst om Wardofjell, vilken skatt han erlagt till hjälp med Christopher Andersson, men numera skall han ej vilja göra det längre, eftersom Christopher Andersson har ansökt i Norge om att endast få skatta till Norge för Wardofjells västra sida.
Lycksele Tingslags Häradsrätt 1782-1792 (AIA:7):
Upplästes ett af Probsten och Kyrkoherden Lindahl jemte 2ndra gode män bewittnadt och den 9 februari 1778 författat testamente hwarmedelst afl. lappen Sjul Sjulsson Ainik förordnat, att hans afl. son Clemets barn fuller få dela hwad som i arf efter Sjul tillfölle, att döttrarna få lika stor lott som broderen. Lars Erikssons dotter eller Sjul Sjulssons dotterdotter Anna Larsdotter bekommer 20_Lan ay?: Och hwid detta testamentet förordnas som i arftagarnas (och Sjul Sjulssons Enkas) närwaro, uppwistes, war nu ej mera att påminna, utan förklarades the sig förenadt nögda, hwarföre etc. efter lag fastsäkras som å testamentet tecknats.


Gift 1737-03-26 i Lycksele med
Cecilia Jonsdotter, född 1710 i Vapsten, Lycksele. Bosatt i Vapsten, Lycksele.

Barn:
Elin Sjulsdotter, född 1739
Märet Sjulsdotter, född 1740
Clemet Sjulsson Ainek, född 1742, död 1776

Gift 1744 i Lycksele med
Gunnil Tomasdotter, född 1728 i Umbyn, Lycksele. Bosatt i Vapsten, Lycksele. Dop Lycksele 1729-01-12.

Barn:
Gunnel Sjulsdotter Ainek, född 1750-01-07, död 1822-03-16
Anna Sjulsdotter Ainek, född 1752
Marget Sjulsdotter Ainek, född 1755-01-08, död 1825-04-17
Gunnel Sjulsdotter Ainek, född 1757, död 1766
Sigrid Sjulsdotter Ainek, född 1766-06


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26