Lars Tomasson Wilks
född 1836-02-03, död 1903-09-19
Lars Tomasson Wilks
f. 1836-02-03
Brunsfjäll
Vilhelmina
d. 1903-09-19
Klippfjäll
Fredrika
Skattlapp
Klipfjäll
Vilhelmina
Biografi ] [ Barn ]
Tomas
Tomasson Wilks

f. 1781
Brunsfjäll, Åsele
d. 1843-01-02
Burgfjäll, Åsele
Skattlapp
Brunsfjäll
Tomas
Pålsson Wilks

f. enl. åu 1749 Burgfjäll, Åsele
d. 1830-12-22 Burgfjäll, Åsele
Skattlapp
                
                
Anna Margreta
Larsdotter

f. 1754 Åsele
d. 1819-01 Burgfjäll, Vilhelmina

                
                
Maria Brita
Tomasdotter

f. 1810-08-09
Gardfjäll, Vilhelmina
d. 1875-06-21
Åsele

Brunsfjäll
Tomas
Lorenzson

f. 1784 Gardfjäll, Åsele
d. 1859-04-11 Ljusfjäll, Vilhelmina
Bylänsman Skattlapp Kateket
Lorenz Kristoffersson
f. 1755 Gardfjäll, Åsele
Kristina Nilsdotter
f. 1755 Gardfjäll, Åsele
Maria
Jonsdotter

f. 1790 Börgefjell Vefsn, Norge
d. 1861-09-27 Ljusfjäll, Vilhelmina

Jon Tomasson Bröst
f. 1764 Vardofjäll, Åsele
Ella Sjulsdotter
f. 1763 Börgefjeld Vefsn, Norge
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Lars Tomasson Wilks, född 1836-02-03 i Brunsfjäll, Vilhelmina, död 1903-09-19 i Klippfjäll, Fredrika. Skattlapp i Klipfjäll, Vilhelmina. Född och dop i Fredrika. Begravd i Fredrika.

Resolutionskoncept No 126/1868
Landshöfdinge Embetets i Westerbottens län utslag uppå Lars Thomassons gjorda ansökning om införsel uti lappskattelandet Kickfjell i Wilhelmina Socken, hvaröfver Kronofogden Holmström med infordrat yttrande inkommit o afseende å rätta benämningen af ifrågavarande lappskatteland; Gifvet å Landskontoret i Umeå den 1 April (Maj?)1868.
Alldenstund Sjul Anundsson, som den 27 Februari 1851 erhållit införsel uti lappskattelandet Kickfjell, finnes hafva genom en i Landskontorets protokoll för denna dag intagen afhandling af den 9 september sistledet år, upplåtit berörda lappskatteland åt Sökanden, hwilken styrkt sig ega god frejd och eger en stor renhjord; Profvar Landshöfdinge Embetet skäligt härmed inrymma sökanden Lars Thomasson uti den af Sjul Anundsson innehafde andel af lappskattelandet Kicksjö eller Kickfjell i Wilhelmina Socken, så länge han för egande renkreatur deraf är i behof och skatten ordentligen erlägger;
Åliggandes sökanden att wid mantals skrifningen detta år i Wilhelmina Socken uppvisa detta utslag för wederbörande Krono Länsman.
År och dag som ofvan.
På Landshöfdinge embetets wegnar. Annot.
Enligt Vilhelmina födelsebok 1886 var sonen Lars Vitus det 14:de barnet till Lars Wilks och Anna Stina Jonsdotter.


Gift 1863 i Vilhelmina med
Kristina Nilsdotter Gorek, född 1844-09-24 i Ö Vardofjäll, Vilhelmina. Bosatt i Klipfjäll, Vilhelmina. Dop Åsele 1844-12-13.

Barn:
Nils Emanuel Larsson Wilks, född 1864
Anna Maria Leonardina Larsdotter Wilks, född 1865-09-29, död 1915-01-17
Johan Albert Dominikanus Wilks, född 1867-08-05, död 1916-04-09
Kristina Tavelina Wilks, född 1870
Lars Witus Larsson Wilks, född 1872, död 1873-03-05
Jonas Hegesippus Larsson Wilks, född 1874-04-07, död 1874-05-20
Margareta Larsdotter Wilks, född 1875-04-28, död 1875-11-23
Brita Larsdotter Wilks, född 1876-10-10, död 1878
Tomas Larsson Wilks, född 1879-01-23, död 1879
Jonas Tullgentius Wilks, född 1880-03-06
Död Flicka Wilks, född 1882-09-04, död 1882-09-04
Andreas Engelbert Wilks, född 1884-11-30
Lars Vitus Wilks, född 1886-06-14


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26