Sigrid Andersdotter
född 1777
Sigrid Andersdotter
f. 1777
Grönfjäll
Vilhelmina
d.
Sorsele
Biografi ]
                
                
                
                
                
                
                
Sigrid
Tomasdotter

f. 1756
Grönfjäll, Åsele
d. 1833-01-25
Klipfjäll, Åsele

Wiresjaur
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Sigrid Andersdotter, född 1777 i Grönfjäll, Vilhelmina. Bosatt i Sorsele.

Så här ungefär står det i skolmatrikeln för Åsele Skola:
Visitation 1785 den 4 januari af Magnus Degerman pastor öfer Åsele lappmark. Närvarande comministern i Volgsjö Hr Pehr Gavelin och scholemästaren herr Erich Reen.
Sigrid Andersdotter, nortefjäldet föd år 1777.
Visitation 18/12 1786
Sigrid, lapmannen Anders Anderssons stjufdotter som antogs 1786 och läser innantill och Lutheri cateches utantill, förblifver wid scholan.
Visitation Åsele skola 1788 den 7 januari af kyrkoherde Harlin i Naetra:
Sigrid Andersdotter under No 197, född år 1777, antagen 1786 har likaledes lärt läsa på swänska, men ej synnerligen rent. Utantill kunde hon någorlunda Lutheri och Svebilius Catheches och athnatii symbolum ......
Hustaflan har hon ei kändt. Hvar nog swag till begreppet; dock som man tycktes kunna ... sig att hon wore i stånd det sig vidare förkofra blef hon ock dimmiterad.Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26