Mikael Sjulsson
född 1801-10-01, död 1848-12-20
Mikael Sjulsson
f. 1801-10-01
Brackfjell Vefsn
Lycksele
d. 1848-12-20
Vapsten
Stensele
Skattlapp Tolfman
Krutfjell Storfjell Vapsten
Stensele
Biografi ] [ Barn ]
Sjul
Olofsson

f. 1760
Brakkfjeld Vefsen, Norge
d. 1821-07-21
Brackfjeld Vefsn, Norge
Bygsellap
Brakfjell Vefsn
Olof
Tursson

f. 1733-02-10 Vapsten, Lycksele
d. 1779 Brackfjeld Vefsn, Norge
Bygsellap
Tur Månsson
f. 1680 Vapsten, Lycksele
Anna Olofsdotter
f. ca 1697 Umbyn, Lycksele
Maria
Sjulsdotter

f. 1732 Norska Ran, Sorsele
d. 1804 Bragfjeld Hemnäs, Norge

Sjul Pålsson
f. 1699 Gran Tverfjell, Sorsele
Anna Andersdotter
f. 1705 Ran, Sorsele
Margreta
Clemetsdotter

f. 1769-11-28
Vapsten, Lycksele
d.
Brakfjeld Vefsn, Norge

Brakfjeld Vefsn
Clemet
Sjulsson Ainek

f. 1742 Vapsten, Lycksele
d. 1776 Vapsten, Lycksele

Sjul Sjulsson Ainek
f. 1713 Vapsten, Lycksele
Cecilia Jonsdotter
f. 1710 Vapsten, Lycksele
Anna
Sjulsdotter Nortman

f. 1744 Vapsten, Lycksele
d. 1810-12-02 Vapsten, Lycksele

Sjul Tomasson Nortman
f. 1724 Vapsten, Lycksele
Sigrid Tomasdotter
f. 1719 Vapsten, Lycksele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Mikael Sjulsson, född 1801-10-01 i Brackfjell Vefsn, Lycksele, död 1848-12-20 i Vapsten, Stensele. Skattlapp Tolfman i Krutfjell Storfjell Vapsten, Stensele. Dop Lycksele 1801-12-26. Begravd Stensele 1848-12-26.

Vefsen 1826-07-25 Konfirmation för lapperne: Mickel Sjursen 19 år Lap född i Sverige boplats Brakkfjeld son till Sjur Olsen og Margrethe Clemetsdtr.
Den 24 januari 1830 lystes första gången i Stensele emellan lappdrängen Mikael Sjulsson Norrige Vapsten och lappigan Anna Abrahamsdotter i Vapsten, vigda i Stensele den 12 april 1830.

Landshöfdingeembetets i Västerbottens Län Utslag uppå Lappmannen Mickael Sjulssons i Långtoppfjell ansökning, om syn och stadfästelse å gränser och skiljemärken omkring det af honom innehafvande renbeteslandet Långtoppfjell i Stensele socken; Gifvet å Landskontoret i Umeå den 25 Februari 1842.
Vid anledning häraf uti Resolution den 1sta April förledet år förordnat och den 13de derpå följande Juli verkställd syn, och en ord för ord så lydande beskrifning författad:
År 1841 den 13de Julii inställde sig undertecknad Krono Länsman , efter kungjord termin, jemte nemndemännen Pehr Hansson i Bastuträsk och Johan Winter i Flakaträsk i Långtoppfjell Lappskatteland i Stensele Socken; för att till Wördsammast iakttagande af Konungens Befallningshafvandes förordnande den 11 april detta år; verkställa Rågång emellan berörde och angränsande Lappars land. Närvarande såsom angränsande woro Måns Andersson i Långfjell och en vid namn Lars Pålsson hvilka erforo att fljande rålinia uppgicks och antecknades neml"
Från grubben å Snjuckatjock i krok efter högsta ryggen af Långfjell, till högsta spetsen af det samma och sedan efter klintenerna å detta fjell i rät linia ned till Lettaholmen å Öfra Umasjön om 1 ¼ mil i längd, hvarefter rålinien bryter till Nordvest och går efter sistnemnde sjö till Storholmen och vidare till Gårsatjolme, Legnatjolme och widare upp till Norrska Riksgränsen vid Skoltjovardo, hvilken sednare sträcka är om 1 1/2 mil i längd, hvarefter landrået följer Riksgränsen till Bojmitsberget och Ardfjellsklinten; hvilken sträcka är om 1 ¼ mil i längd, derifrån bryter linien till öster och går från sistnemnde punkt till Bojkelbacken, Sihartjocke och änteligen till första punkten å Snjuikatjock. Warande denna sista sträcka om 1/2 mil i Längd.
Hela detta Renbetesland utgör en area af ungefärligen 1 ¼ qvadrat mil och innesluter fjellbergen westra sidan af Långfjell, Snjuikatjock, Misaletjock, Gerdatjock, Wouldasgellan, Opmelwardo, Njetsannjoune, Dajramnjuna och Stroumpovardo, samt fiskesjöarna Wouldaslockte och öfra ändan af Umasjön.
Härvid anmärktes, att råsträckningen mellan sökandens land Långtoppfjell och grannen Måns Anderssons land Långfjell; har förut varit litet annorlunda; men nu upptagna råpunkterna äro noga antecknade enligt parternas nu träffade frivilliga öfverenskommelse och hvilket äfven gillades af nu närvarande Lappdrängen Lars Pålsson som för detta försökt börda Långfjell utan att sådant rimligen kunnat lyckas. Hvadan sökanden hänvistes att wördsammast anmäla sig inför Konungens Befallningshafvande tillvinnande af fastställelse å förestående rågång Långtoppfjell ut Supra.
På synemännens vägnar
B.O.Holmström
L.E. har tagit detta mål etc och pröfvar skäligt gilla och fastställa de för Renbeteslandet Långtoppfjell på sätt som ofvan intagna beskrifning etc. etc.
Anvisning.
År och dag som ofvan
Annot
Nr 122
L.E. Utslag om ansökan om införselel gifvet å L.K. i Umeå den 25 Februari 1842.
Beviljat sökanden Mickael Sjulsson Införsel uti Långtoppfjell.
År och dag som ofvan
Annot.


Gift 1830-04-12 i Stensele med
Anna Abrahamsdotter, född 1805-12-07 i Vapsten, Lycksele, död 1837-02-05 i Vapsten, Stensele. Bosatt i Vapsten, Stensele. Dop 1806-01-09 Conf. Lycksele.

Barn:
Anna Sofia Mikaelsdotter, född 1831-01-30, död 1907-01-24
Kristina Mikaelsdotter, född 1833-05-09
Abraham Mikaelsson, född 1834-09-01, död 1834-11-08
Sjul Mikaelsson, född 1835-11-25, död 1903-05-15

Gift 1840-01-19 i Stensele med
Anna Gunnarsdotter, född 1810-11-03 i Vapsten, Lycksele, död 1859-01-22 i Strömmen Mo, Norge. Bosatt i Ullisjaur, Stensele. Dop 1810-12-25. Drunknat vid Strömmen Mo.

Barn:
Margareta Mikaelsdotter, född 1842-10-20
Kristina Mikaelsdotter, född 1845-04-02, död 1904-03-05


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26