Nils Kristoffersson
född 1810-12-11, död 1892-10-29
Nils Kristoffersson
f. 1810-12-11
Marsfjäll
Vilhelmina
d. 1892-10-29


Skattlapp
Kidevare
Vilhelmina
Biografi ] [ Barn ]
Kristoffer
Sjulsson Munk

f. 1773
Ljusfjäll, Åsele
d. 1856-05-14

Skattlapp
Gidevare
Sjul Jonsson
Munk

f. 1743 Lasterfjäll, Åsele
d. 1816

Jon Tomasson
f. 1717 Lasterfjäll, Åsele
Anna Tomasdotter Nortman
f. 1719 Vapsten, Lycksele
Maria
Kristoffersdotter

f. 1737 Ljusfjäll, Åsele
d.

                
                
Maria
Nilsdotter

f. 1776
Lulefjäll, Åsele
d. 1831-09-04


Gidevare
Nils
Henriksson Skrätt

f. 1718-01-31 Lulefjäll, Åsele
d. 1801-10-29 Åsele

Henrik Nilsson Koble
f. Almselelandet, Åsele
Anna Olofsdotter
f. Åsele
Elin
Sjulsdotter

f. 1734 Lulefjäll, Åsele
d.

Sjul Persson
f. Åsele
Brita Johansdotter
f. Åsele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Nils Kristoffersson, född 1810-12-11 i Marsfjäll, Vilhelmina, död 1892-10-29. Skattlapp i Kidevare, Vilhelmina.

KIDEJAUR
Kungl. Maj:t. Befallningshavande i Wästerbottens läns Hövdingadöme utslag uppå Nils och Anders Christopherssons i Kidejaur och Wilhelmina socken ansökning om Införsel uti en tredjedel af Lappskattelandet Kidejaur; Hwaraf deras fader Christopher Sjulsson varit innehafware samt upplåtit till numera aflidne lappmannen Olof Olofsson; öfwer hwilken anhållan den senares enka Ulrica Nilsdotter och hennes måg Nils Nilsson i Sunnansjö blifwid hörda och uti denna dag inkommen förklaring tillkännagifvit sig icke kunna vägra sökanden inrymmning i Lapplandet samt berättigat genom ed, för sina renar intaga en tredjedel deraf, emot skyldighet för sökandena att erlägga de derföre belöpande contributioner till Kronan;
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 30 augusti 1848
Denna ansökning är behörigen öfwerwägd; och alldenstund af handlingarna inhemtas, att sökandenas fader Christopher Sjulsson genom utslag den 6 maj 1809 erhållit införsel uti Lappskattelandet Kidejaur eller Kideware och att den sistnämnde genom afhandling den 14 mars 1825 upplåtit en tredjedel deraf till numera aflidne Olof Olofsson, hwilken deruti erhållit immission den 4 juli sistberörde år;
Fördenskull och det behörigen styrkt blifwit, att bemälde Olof Olofsson med döden afgått och efterlemnat Enka och att denna saknar renkreatur och följaktligen af lappskattelandet icke är i behof, samt sökandena såsom barn till Christopher Sjulsson och egande talrika renhjordar, äro till Lapplandsdelen närmast berättigade, pröfvar Kungl. Maj:t. Befallningshavande, med afseende jemväl af hwad förklarandena anfört, skäligt härigenom bevilja sökandena införsel uti ifrågavarande en tredjedel af Lappskattelandet Kidejaur i Wilhelmina socken, att gälla så länge de för egande renhjordar deraf är i behof, samt skatten i behörig ordning erlägga;
Skolandes detta utslag, genom sökandenas försorg, wid uppbördsstämma i Åsele lappmark


Gift 1830-07-11 i Vilhelmina med
Maria Persdotter, född 1795 i Hatfjell Vefsn, Norge, död 1877-10-16 i Vilhemina. Bosatt i Gidevare, Vilhelmina. Troligen född i Åsele. Läser svagt.

Barn:
Nils Nikolaus Nilsson, född 1835-12-09, död 1917-01-25
Saulus Nilsson, född 1837


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26